donderdag 28 maart 2019auteur: DDB

We hebben 10 april een afspraak in Brussel. Ga mee: het is tijd voor actie!

Beste leden,

Voor het eerst in de geschiedenis gaan Europese en Afrikaanse melkveehouders samen actie voeren.  

We slaan de handen in Brussel  ineen!

Sinds de afschaffing van de melkquotering rollen we door overproductie van melk van de ene melkprijscrisis in de volgende. De overproductie in de vorm van melkpoeder drukt al jarenlang onze melkprijs. Inmiddels is de melkpoeder in interventie, door de EU verkocht.

Een deel van deze spotgoedkope melkpoeder heeft zijn weg gevonden naar Afrikaanse landen waar het, vermengd met palmolie de melk van lokale melkveehouders verdringt door de extreem lage verkoopprijs! De als multinationals opererende Europese zuivelverwerkers creëren met deze werkwijze in de EU en Afrika onaanvaardbare problemen voor melkveehouders én verwoesten lokale structuren in Afrikaanse landen. Daardoor ontstaan niet alleen lage melkprijzen voor melkveehouders in Noord en Zuid, maar ook faillissementen én migratieproblemen.

 Op 10 april demonstreren we daarom in Brussel samen met Afrikaanse collega’s en eisen we een duurzame melkproductie in Europa en Afrika, zodat melkveehouders eindelijk van hun werkzaamheden kunnen leven!

Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP)

De EMB eist een wettelijke verankering in het GLB van een crisisinstrument zoals het MVP om overschotten te voorkomen. Dankzij de intensieve inzet van de EMB zijn al veel politici in het Europees Parlement (EP) voor invoering van een dergelijk crisisinstrument. Met deze actie willen we deze politici ondersteunen en onze eisen versterken.

Waar? Brussel, voor het EU-raadsgebouw in de Wetstraat (Rue de la Loi– zie plattegrond onder)

Wanneer? Woensdag 10 april van 10.00 – 14.00 uur. 

Aanmelden

Beste leden, we hebben jullie ondersteuning en solidariteit nodig voor een krachtige actie met een sterk signaal. Vooral op dit moment, vlak voor de verkiezingen voor het Europees Parlement en de Europese Commissie in mei is dit belangrijk. We roepen jullie op mee te doen en hopen dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan deze actie.

 Deze demonstratie organiseert de EMB samen met diverse maatschappelijke ontwikkelingsorganisaties.

 Opgave graag voor 2 april bij het DDB-secretariaat: info@ddb.nu

De DDB zal samen met de NMV aan de hand van het aantal aanmeldingen, vervoer naar Brussel regelen of de aanmeldingen coördineren zodat samen gereden kan worden.