maandag 10 augustus 2020

‘Erelidmaatschap van PvdD én NVWA-boete met kippen’

Dit Boerenblog is gepubliceerd in Boerderij op 1 juli 2020. Jan Aantjes is melkveehouder en bestuurder bij Dutch Dairymen Board, en schrijft regelmatig een artikel voor de Boerderij.

Ik riskeer met mijn kippen een erelidmaatschap van de Partij voor de Dieren en een NVWA-boete van € 5.000.

Een boer kreeg onlangs € 5.000 boete opgelegd omdat er kippen liepen in zijn ligboxenstal. Ik ben bij hem langs gegaan om het delict te aanschouwen. Daar trof ik dus een prachttafereel aan waar vele kinderboeken mee vol zijn geschreven en waar we waarschijnlijk allemaal mee zijn opgegroeid. Een stal met voorin een hooi/stro-opslag en daarin inderdaad zo’n 15 kippetjes. Enkele hennen en hanen waren verantwoordelijk voor een verstopt nest bevruchte eieren met alle gevolgen.

Zwak voor kippen

Ik heb een zwak voor kippen en schenk iedere maand via Oxfam Novib kippen aan boeren in ontwikkelingslanden. Op ons erf lopen nu zes asielkippen. Een haan die er opeens liep en nooit meer is weg gegaan en ’s morgens, luidkeels voor iedereen de klok weer gelijk zet. De vijf hennen kregen bij ons asiel nadat een dieronvriendelijke burger ze had gedumpt op een industrieterrein. Bezorgde burgers hebben ze samen met een dierenarts gevangen en wij zorgden voor opvang omdat ons kippenhok leeg stond. Inmiddels is een kip de asielopvang uit gepest (lees: gepikt). Die verblijft nu in de loods met droge koeien.

Kippen op de boerderij: biodivers en kringlooplandbouw ineen

Prachtig zoals die zes kippen de hele dag bezig zijn op het erf en in de stallen. Niets ontgaat ze en ze zoeken op iedere plek hun kostje bij elkaar. Restanten mais, vliegenlarven en als ik stro uitschud staan ze klaar om een graantje mee te pikken. Kippen op de boerderij: biodivers en kringlooplandbouw ineen en voor ons gezin iedere dag een vers scharreleitje. Super, daar kan onze kringloopkoningin in Den Haag nog wat van leren. Als een kip zonder kop kraait zij kringloop en biodiversiteit maar uiteindelijk zorgen tegenstrijdige regels en buitensporige boetes voor belemmering om te komen tot meer kringloop-werken.

Mussen, spreeuwen en eenden terroriseren vaak het boerenerf, de maisopslag en de stallen

In de stal van de beboete boer, maar ook bij ons, zitten dagelijks ganzen, zwanen en wilde eenden die niet alleen het voer van koeien en schapen vervuilen, maar ook nog eens opeten. Worden hiervoor boetes uitgedeeld of de veehouder erop aangesproken? Mussen, spreeuwen en eenden terroriseren vaak het boerenerf, de maisopslag en de stallen. De zwaluwen vervuilen vanuit hun overvolle nestjes het stro. Ik moet de eerste NVWA‘er nog tegenkomen die actie onderneemt zodat hygiëne-eisen niet worden overschreden.

Betweterij en Haagse fratsen het nieuwe normaal

Op ons natuurterrein dumpen diervriendelijke, Esther Ouwehand stemmende burgers dagelijks haantjes. Ze hopen dat de boer deze liefdevol opvangt. Je hoort er geen stoere NVWA‘er over dat ze het hooi van de boer vervuilen, laat staan dat ze hier tegenacties ondernemen. Ik riskeer nu mogelijk een erelidmaatschap van de Partij voor de Dieren en een boete van € 5.000 van de NVWA. Betweterij en Haagse fratsen lijken steeds meer het nieuwe normaal. De burgers die 400 jaar oude standbeelden en tradities omver willen trekken, hebben nauwelijks oog voor eigen falen en gedrag of tegenstrijdige wetten. Zij die asiel krijgen, lijken meer rechten en minder plichten te krijgen dan de hard werkende boer. Het wordt tijd dat wij ook de asielstatus aanvragen.