donderdag 5 maart 2020auteur: Leeuwarder Courant

Farmers Defence Force wil de grootste worden

Farmers Defence Force wil de grootste worden
‘Niet bang om nee te zeggen en met de vuist op tafel
te slaan’
NES (H)Farmers Defence Force wil zich ontwikkelen tot een structurele belangenbehartiger.

De ambitie: LTO opvolgen als grootste boerenorganisatie.

Om die reden laat de groepering, nu nog een stichting, haar activiteiten onderbrengen in een vereniging en wordt eind deze week begonnen met een ledenwerfactie. ,,Een vereniging heeft leden en met leden krijg je een steviger positie aan de onderhandelingstafel”, zegt bestuurslid en woordvoerder Sieta van Keimpema uit Nes (H). Boeren en tuinders kunnen lid worden voor 150 euro per jaar en burgers voor 15 euro.
Farmers Defence Force (FDF) werd medio vorig jaar opgericht na de bezetting door dierenactivisten van een varkensstal in Boxtel. Sindsdien ontpopte de organisatie zich tot de drijvende kracht achter de grote boerendemonstraties in oktober en op 19 februari in Den Haag.
Volgens Van Keimpema is een nieuwe boerenledenorganisatie bikkelharde noodzaak, omdat het in Nederland al jaren ontbreekt aan een belangenbehartiger die ,,niet bang is om ook ’ns ‘nee’ te zeggen en met de vuist op tafel te slaan, die verstand heeft van praktische landbouwzaken en die vindt dat het afgelopen moet zijn met ambtenaren die ons lam slaan met boetes en beperkingen.” De ambitie is om LTO op te volgen als grootste boerenorganisatie. ,,Dan hebben we de meeste invloed, zodat niemand meer over de rug van de boeren bepaalt.”
Het FDF-bestuur, met daarin ook boerin Daniëlle Hekman uit Donkerbroek, vindt dat de organisatie voldoende expertise in huis heeft om een brede belangenbehartiger te worden. ,,We hebben een goed netwerk in binnen- en buitenland en we zitten al op belangrijke plekken aan tafel in Den Haag en Brussel”, stelt het bestuur in de laatste nieuwsbrief.
Sinds de protestmanifestatie op 19 september richt FDF de pijlen vooral op het CDA. ,,De boerenpartij van Nederland zou afstand moeten nemen van het boeronvriendelijke beleid van het kabinet”, vindt het bestuur. FDF-voorzitter Mark van den Oever hield onlangs een peiling op Facebook ,,of we ook de Kamerleden van het CDA aan moeten gaan pakken.” Ruim 2500 mensen waren het hiermee eens, bijna 290 niet. D66-fractievoorzitter Rob Jetten spreekt van onacceptabele intimidatie. ,,Het wordt tijd dat 150 Kamerleden en kabinet zeggen: dreigboeren, laat het CDA met rust. Wie politici bedreigt, zet zichzelf buitenspel.”
Aan belangenbehartigers geen gebrek in de agrarische sector. Het Landbouw Collectief, dat met het kabinet onderhandelt over de stikstofproblematiek, telt er dertien. Daartoe behoort ook de Dutch Dairymen Board (DDB), waarvan Van Keimpema voorzitster is. Is die functie verenigbaar met de werkzaamheden voor FDF en ligt een opgaan van DDB in FDF niet voor de hand? Van Keimpema: ,,Beide functies zijn verenigbaar en over de toekomst van DDB gaan de leden. Vandaag hebben we een ledenbijeenkomst. Wellicht dat het dan ter sprake komt.”