zaterdag 30 mei 2020auteur: EMB

1 Juni Wereld Melkdag

1 Juni is de dag waarop de wereld viert hoe essentieel zuivel is!

Ook al zijn wij als melkveehouders met onze koeien 365 dagen per jaar bezig met het produceren van melk, – Wereld Melkdag op 1 juni -, is voor ons een bijzondere dag. Het is een dag waarop we vooruitkijken, met een visie voor de toekomst. We willen deze dag gebruiken om te illustreren wat een zuivelsector goed, eerlijk en zowel sociaal als ecologisch duurzaam maakt. En om nogmaals duidelijk te maken dat beleidsmakers de noodzakelijke randvoorwaarden moeten creëren.

De sector is:

  • Rechtvaardig, wanneer boeren een kostendekkende prijs voor hun melk krijgen;
  • Rechtvaardig, wanneer boeren een fatsoenlijke beloning krijgen voor hun arbeidsuren;
  • Sociaal en ecologisch duurzaam wanneer boeren milieuvriendelijke productietechnieken toepassen, en de kosten daarvan door de melkprijs  worden gedekt - deze kosten worden dus niet zomaar doorberekend aan de producenten.

Onze visie,  voor een sociaal en ecologisch duurzame zuivelsector leest u hier.

Wij wensen u een goed Pinksterweekend!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Dutch Dairymen Board

Sieta van Keimpema, voorzitter


Downloads: 1 Juni Wereld Melkdag