zaterdag 15 februari 2020auteur: DDB

20200215 - DDB steunt FDF-actie in Den Haag op 19 februari 2020

De actie(s) van de FDF op 19 februari hebben de volledige steun van de Dutch Dairymen Board.

De DDB vindt dat beleid gebaseerd dient te zijn op juiste cijfers. Dat de Kamer niet wil wachten op de uitkomst van de cijfers van het Mesdagfonds en gewoon door lijkt te gaan met het doordrukken van haar plannen is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar voor de sector. De voorgestelde maatregelen, waaronder het uitkopen van boeren, zullen geen effect hebben op de depositie op N2000 gebieden, laat staan tot natuurherstel leiden. De €350 miljoen die, door Rutte en Schouten, wordt uitgetrokken is (belasting)geld over de balk gooien met nul effect, en is niet uit te leggen door het Kabinet.

Het Landbouw Collectief, waarin de hele sector vertegenwoordigd is, trekt met haar plan “Uit de gecreëerde stikstofimpasse” in het eerste jaar al drie keer zoveel stikstof op de wal dan het Kabinet, en in jaar twee 6 keer zoveel! En dat zonder dure krimp! De gesprekken verlopen stroef met Carola Schouten en Mark Rutte, ze hebben hun eigen koers en lijken zich van niets en niemand iets aan te trekken…zoals een van de andere organisaties uit het Landbouw Collectief, volkomen terecht, opmerkte: “ze varen een eigen koers op weg naar een sterfhuisconstructie voor de veehouderij en dat mag niet gebeuren”!

Natuurlijk wordt er achter de politieke schermen veel met politici gepraat en gelobbyd. Er zijn mensen die echt als sleutelfiguren op kunnen staan áls ze zien dat ze de massale steun krijgen van de boeren van Nederland. Dan durven en kunnen ze hun boerenachterban steunen en voor de landbouw kiezen.

In Brabant hebben de boeren ook succes geboekt bij het CDA die, massaal gesteund door de boeren, zijn opgestaan voor hun achterban, en de coalitie uiteen hebben laten spatten, een coalitie die voor de landbouw zo slecht en onrechtvaardig uitpakte. Het toekomstperspectief ziet er voor de Brabantse boeren weer een stuk gunstiger uit.

En dat moeten we ook bewerkstelligen in Den Haag! We moeten ons massaal laten zien om moedige politici een hart onder de riem te steken. We moeten ons massaal laten zien om het Kabinet te laten zien dat we ons niet zonder slag of stoot uit het landschap laten vegen. We moeten ons massaal aan de Nederlandse burgers laten zien om hen de leugens van dit Kabinet en de kosten die dat hen als belastingbetaler oplevert, aan te tonen. En als collega´s moeten we laten zien dat we, net als het Landbouw Collectief, schouder aan schouder staan en voor elkaar willen strijden.

 

Wij willen toekomstperspectief en beleid gebaseerd op feiten. En daarom moeten we op 19 februari naar Den Haag. Het DDB-bestuur hoopt jullie daar allemaal te kunnen begroeten. Het is noodzaak!

 

Kijk voor meer informatie op de website www.farmersdefenceforce.nl hoe u FDF of hun acties kunt ondersteunen!

 

Het bestuur van de DDB

Sieta van Keimpema, voorzitter