donderdag 20 februari 2020auteur: DDB

20200220 - Ledenavonden Dutch Dairymen Board op 5, 12 en 17 maart!

Hoe zit het nu eigenlijk, feiten, cijfers en juridisch met het stikstofdossier? En nu?
De melkveehouderij is sinds mei 2019; het afschieten van de PAS door de Hoge Raad, in de ban van Stikstof! Acties werden gevoerd op 1 oktober, op 16 en 17 oktober en wéér op 18 december. Ze hadden effect op de kamerbrief van 4 oktober, maar verder?

In oktober is het Landbouw Collectief opgericht waarin de hele agrarische sector is vertegenwoordigd, ook de DDB! Van fruitteler tot melkveehouder en alles wat daar tussen zit. Het Landbouw Collectief heeft in november gezamenlijk een goed plan aangeboden, “Uit de gecreëerde stikstofimpasse!” Een plan dat in één jaar drie keer zoveel reductie op de wal trekt als de kostbare Kabinetsplannen en in het tweede jaar zes keer zoveel! Geld over de balk gooien met nul effect op de depositie waarde van N2000 gebieden. Daarover willen we graag met u in gesprek op de drie DDB bijeenkomsten.
Op het moment dat we de uitnodiging voor u schrijven staan we aan de vooravond van een belangrijke week voor de sector. Woensdag 19 februari is er weer een landelijke actiedag in Den Haag. Dit is nodig. Ons Kabinet vaart haar eigen koers en lijkt zich niets aan de sector gelegen te liggen, de gesprekken verlopen moeizaam en er zijn weinig of geen voorstellen overgenomen uit het plan van het Landbouw Collectief. Het voorgenomen mestdebat is, onder druk, verplaatst naar 7 april. Donderdagmiddag 20 februari komt Stichting Mesdag Zuivelfonds met haar bevindingen over de RIVM berekeningen naar buiten tijdens een persconferentie in Nieuwspoort. Desalniettemin meent onze regering de 20ste over stikstof te moeten debatteren tijdens een Algemeen Overleg in de ochtend. Hoe het stikstofprobleem zal gaan verlopen voor de sector weet niemand nog. Uiteraard houden we u op de hoogte. Geesje Rotgers (STAF) zal u in Nunspeet op 5 maart meer vertellen over de uitkomsten van het onderzoek van de RIVM berekeningen en het proces voorafgaand daar naar toe, en in Waarder op 12 maart hebben we Franca Damen uitgenodigd (Damen Legal, gespecialiseerd in de Agrarische Sector) om de leden te informeren omtrent de juridische aspecten van het stikstofdossier, haar functioneren voor de Stichting Stikstof Claim en wat beide zaken betekenen voor de sector. We hebben Lubbert van Dellen, commercieel directeur bij ACCON/AVM en tevens bestuurder van Stichting Mesdag Zuivelfonds gevraagd om ons op 17 maart in Joure bij te praten over zijn visie op het stikstofdossier en het werk van Stichting Mesdag Zuivelfonds. En natuurlijk zult u geïnformeerd worden over de voortgang binnen de DDB en de EMB.

Kom daarom op één van onze drie diverse en informatieve avonden en discussieer mee. Zie ommezijde voor de data, aanvangstijd en locaties van de DDB-bijeenkomsten. Uw partner en/of belangstellende collega’s (die nog geen lid zijn) zijn ook van harte welkom.

                                                                    


Beste collega,

In maart organiseert de DDB drie bijeenkomsten over het stikstofdossier in de volle breedte.

Aan ommezijde van deze uitnodiging en op onze site www.ddb.nu vindt u meer informatie over o.a. de sprekers.

Aanvang 20.00 uur, data, sprekers en locatie:

Donderdag 5 maart: Spreker Geesje Rotgers Landgoedhotel Villa Vennendal, Vennenpad 5, 8072 PX Nunspeet

Donderdag 12 maart: Spreker Franca Damen Het Wapen van Waarder, Dorp 26, 3466 NG Waarder

Dinsdag 17 maart: Spreker Lubbert van Dellen ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure

We hebben de ledenavonden zo verdeeld, gezien het belang van het onderwerp en om u zo breed mogelijk te informeren, dat het mogelijk is meerdere avonden te bezoeken.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Sieta van Keimpema, voorzitter