maandag 1 april 2019auteur: DDB

Belangenbehartiging een serieuze zaak.

Beste leden,

Dat belangenbehartiging  een serieuze zaak is weten we als DDB als geen ander. Al jaren strijden wij voor een kostendekkende melkprijs en proberen de vinger op de zere plek te leggen als het gaat om de onbetaalde, bovenwettelijke eisen van onze zuivelverwerkers.

Soms kan een goede grap helpen extra aandacht te vestigen op losgeslagen onzin, bemoeizucht of tegenstrijdige taakstellingen van de melkfabrieken.  “Ieder dag een schone overall” was inderdaad zo’n 1 april grap maar met een heel serieuze ondertoon. Niets is te dol bij de melkverwerkers dus het had zo maar echt kunnen gebeuren.

Bovendien moeten we ook eens bij onszelf te rade gaan, of we een dergelijke eis hadden willen opvolgen … De afgelopen jaren is immers meer dan eens gebleken dat je melkveehouders in feite van alles op kunt leggen zonder dat ze zich gaan verzetten. De methodiek van de zuivel verwerkende industrie is daarbij slim: met heel kleine stapjes sluit men het net om ons heen, waarbij de maatregelen elke keer nét niet heftig genoeg zijn voor ons als melkveehouders om in verzet te komen. De enkeling die dat de afgelopen jaren wel heeft gedaan stond daarbij vrijwel alleen.

Nu we uitgelachen zijn om deze 1 april grap, is het misschien tijd ons eens af te vragen wanneer we wél paal en perk gaan stellen aan alle bovenwettelijke, kostenverhogende ongein en met elkaar bezwaar aan gaan tekenen.

Veelbelovend daarbij zijn de talloze reacties van onze leden die hebben bijgedragen aan het slagen van de “grap” door geloofwaardig te reageren en de DDB te steunen bij eventuele acties of  het nemen van vervolgstappen.

Anderen deelden de grap via social-media of deden zelf suggesties voor andere kleurentinten. Weer anderen vertrouwden de berichtgeving niet, maar gingen verhaal halen bij  hun zuivelbestuurders.

 Ook de media heeft onze berichtgeving opgepikt (vermeld met link op site Telegraaf en AD bij de goede 1 april grappen) en informeerde naar de achtergronden van deze 1 april actie. Juist daar was het de DDB  om te doen: de doorgeslagen bemoeizucht  van de zuivelindustrie aan de kaak te stellen en onder een groter publiek onder de aandacht brengen. Deze grap was slechts een eerste stap.

De grap is dankzij uw reacties geslaagd en of u er nu ingetrapt bent of niet: als  we echt dol worden van de vele onzin die ons prachtige, maar soms ook zware beroep van melkveehouder bedreigt, dan weet het DDB bestuur dat we bij acties op uw sympathie en steun kunnen rekenen. Wij zullen uw belangen waar dan ook behartigen, want dat is en blijft een serieuze zaak. Ook na 1 april.

Daarom roepen wij u op om u nu op te geven om op 10 april mee te demonstreren in Brussel. We hebben uw steun nodig om het degraderen van onze melk door het te vermengen met palmolie, aan de kaak te stellen. Deze handel drukt zwaar op de opbrengstprijs van uw melk (verdringt pure zuivelproducten als volle melkpoeder en boter, omdat het veel goedkoper is).

Het is dus in uw belang dat hiertegen geprotesteerd wordt.

Ga mee op 10 april!

 

Met vriendelijke groet, 

Het DDB-bestuur