maandag 16 december 2019auteur: DDB

DDB steunt protestactie FDF op 18 december!

Geachte leden,

Het is vandaag een spannende dag, vanmorgen heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het Landbouw Collectief met minister Carola Schouten en premier Mark Rutte. Ook diende vanmorgen het kort geding bij de Rechtbank in Lelystad tussen het CBL en FDF, de rechter doet morgen om 11.00 uur uitspraak. Ondertussen vindt er op dit moment overleg plaats van het Landbouw Collectief. Over de uitkomsten proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden!

Het DDB-bestuur roept de leden op de protestactie van 18 december te steunen en waar mogelijk mee te doen. Voor de informatieverstrekking omtrent de inhoud van de acties adviseren wij u aan te sluiten bij een FDF groep in uw provincie. Dit is het makkelijkst met betrekking tot de informatieverstrekking. Laat dit een krachtig signaal zijn dat Rijk en Provincies de boeren serieus moeten nemen.

We pikken het niet langer steeds, onterecht, in een hoek gedrukt te worden en de rekening te betalen voor het ‘vastlopen’ van de BV Nederland, ditmaal vanwege het absurde stikstof- en natuurbeleid.

De DDB pleit bij de organisatoren voor publieksvriendelijke acties binnen de kaders van de wet. Doe mee in het belang van uw toekomst, het perspectief voor de landbouw en onze groene economie.  Wees daarbij het visitekaartje voor onze sector in uw contacten met politie, burgers en media. Laten we van 18 december samen met akkerbouw, tuinbouw, veehouderij, bouwnijverheid, grondverzet, loonwerk en periferie een nog groter succes maken dan alle voorgaande acties!  Schouder aan schouder en onverdeeld maken we kans dat men eindelijk bij zinnen komt in den Haag en de Provincies. Houd uw Telegram groep van FDF in de gaten voor het laatste nieuws rondom de acties op 18 december.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de DDB