maandag 14 oktober 2019auteur: DDB

ledenoproep, ga 16 (en 17) oktober mee naar Den Haag!

Geachte leden,

Op 1 oktober zijn we massaal met elkaar naar Den Haag getrokken in reactie op de opmerking van Tjeerd de Groot over het halveren van de veestapel en het rapport van de Commissie Remkes. De DDB heeft in gezamenlijkheid met andere belangenorganisaties van boeren onder de coördinatie van Farmers Defence Force (FDF) een belangrijke ondersteunende rol geleverd aan deze dag, onder het motto: samen bereik je meer dan alleen. Onze voorzitter, Sieta van Keimpema, heeft namens alle boeren in Nederland een wervelende speech gegeven op het Malieveld in Den Haag. Uiteraard heeft de DDB, op 3 oktober via een persbericht heel Nederland bedankt voor de onvoorwaardelijke steun op 1 oktober aan de boeren (http://www.ddb.nu/nieuws/ddb/bedankt-nederland/).

De maat is vol! Het is belangrijk dat bij de bestuurlijke elite het besef doordringt dat er iets moet veranderen. De confrontatie met het beleid wat in Den Haag wordt bekokstoofd is na 1 oktober eerder toe- dan afgenomen. De politiek lijkt zich niets te hebben aangetrokken van de boodschap van de boeren en vervolgt vastberaden haar eigen weg, in plaats van gebruik te maken van de termijn van vier weken om tot een heroverweging van het beleid te komen of cijfers eerst op juistheid te toetsen (stap 1, beter ten halve gekeerd, dan te hele gedwaald), werden op 4 oktober de eerste maatregelen afgekondigd voor onze sector!

Naar aanleiding van de uitkomsten van het IPO (Inter Provinciaal Overleg) zijn er vandaag acties gevoerd op de provinciehuizen. Minister Schouten heeft inmiddels aangekondigd dat haar brief aan de kamer leidend is boven de plannen van de provincies. Vandaag zijn in het hele land protestacties gehouden door boeren bij de provinciehuizen. Boeren zijn van nature gezagsgetrouw. Hoe erg wil je als overheid het gevoel van vertrouwen en veiligheid van de boeren schofferen? Dat zouden minister, kabinet en provincies zich af moeten vragen nu zij geconfronteerd worden met de wanhoop en de woede van de boeren.

Ga 16 (en 17) oktober mee naar Den Haag! De onderste steen moet boven, demonstreer mee!

Ondanks de massale steun van Nederland voor onze gezamenlijke actie met andere boerenorganisaties, heeft het kabinet besloten dat alles doorgaat zoals gepland! De boer en de leefbaarheid op het platteland worden opgeofferd, de grootste vervuilers gespaard…. Op 16 oktober voeren we opnieuw en massaal actie, omdat we niet langer kunnen wachten! Bestaande vergunningen, een juridisch vastgelegd en onaantastbaar grondrecht, worden opengebroken en de latente ruimte met één pennenstreek weggenomen.

Het bestuur van de DDB heeft er, net als bij de actie van 1 oktober, bewust, in het belang van haar leden, voor gekozen om in gezamenlijkheid met andere belangenorganisaties via FDF deze dag mede te organiseren. Samen zijn we sterker dan afzonderlijk acties voeren! De DDB ondersteund Farmer Defense Force in het organiseren van deze actiedag en treedt tevens op als woordvoerder. Vanuit het DDB bestuur zijn dat Sieta van Keimpema en Hennie de Zwaan, samen met Irene van der Sar namens de NMV.

Wij hopen dat wij ook tijdens deze actie weer op u, onze leden, kunnen rekenen! Om er samen een goede, publieksvriendelijke en vastberaden dag van te maken. Voor meer informatie over de actie op woensdag 16 én donderdag 17 oktober en het programma verwijzen wij u naar de website van FDF: www.farmersdefenceforce.nl

Per regio kunt u zich aanmelden voor deelname aan de actie!

We zien jullie graag op 16 (en 17) oktober!

"Wanneer onrecht wet wordt, is weerstand een plicht. Wie vecht kan verliezen, maar wie niet vecht heeft al verloren"!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dutch Dairymen Board