maandag 21 januari 2019auteur: DDB

Noordelijke leden in gesprek met Europarlementariër Annie Schreijer Pierik


UITNODIGING 21 januari 2019

Noordelijke leden in gesprek met Europarlementariër Annie Schreijer Pierik

Op maandagavond 21 januari verwelkomen we Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik in Marum. In samenwerking met de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) én stichting Boerenbelang Mijnbouwschade organiseren we een ronde tafelgesprek tussen mevrouw Schreijer-Pierik, DDB- en NMV- leden en enkele genodigden. Annie Schreijer-Pierik wil graag met melkveehouders uit de noordelijke regio praten over landbouwthema’s die problematisch zijn of dreigen te worden voor de melkveehouderij. Waarbij we samen kunnen bespreken welke thema’s zij in Brussel en binnen haar partij aan kan kaarten.

De thema’s van deze avond zijn: - Het toekomstperspectief voor de Nederlandse familie- en gezinsbedrijven - Het Nederlandse mestbeleid en het verbod op de sleepvoet per 1 januari 2019 - Klimaatbeleid en de gevolgen voor de melkveehouderij - Het waterbeleid en de introductie van het “profijtbeginsel” door de waterschappen - De problemen veroorzaakt door predatoren en de opkomst van wolven - De gevolgen van de mijnbouwschade voor betrokken boeren

Ook de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan besproken worden. Het GLB biedt namelijk bij uitstek de mogelijkheid voor verbetering van de positie van melkveehouders in de keten en het verdienmodel voor voedselproducenten. Een kostendekkende melkprijs moet hier een doelstelling van zijn.

Graag nodigen wij u, als DDB-lid uit de Noordelijke Provincies, uit om deel te nemen aan dit ronde tafelgesprek met Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Er is bewust voor gekozen dit gesprek in kleine kring (uitnodiging wordt uitsluitend naar noordelijke leden verstuurd) plaats te laten vinden om een diepgaand en constructief gesprek mogelijk te maken waar u als leden bij betrokken bent. Meldt u daarom zo spoedig mogelijk aan om u te verzekeren van deelname.

Opgave bij het DDB secretariaat info@ddb.nu Graag tot ziens op:

Datum: Maandag 21 januari 2019 Inloop: 19:30 uur Aanvang: 20.00 uur Locatie: ‘Kruisweg Marum’ Adres: Kruisweg 1, 9363 AA Marum