vrijdag 29 maart 2019auteur: DDB

Opnieuw afscheid van een aloude traditie: einde blauwe overall

De Dutch Dairymen Board (DDB) heeft de hand weten te leggen op uitgelekte stukken met nieuwe voorwaarden die de Nederlandse zuivelsector binnenkort op gaat leggen aan haar Nederlandse melkleveranciers. De zuivelverwerkers willen onder andere dat hun leveranciers iedere dag een schone overall aantrekken. Om dat eenvoudig te kunnen controleren worden melkveehouders verplicht om iedere dag een andere kleur overall aan te trekken.


Opnieuw sneuvelt een aloude traditie op het platteland. De herkenbare blauwe kleding van onze melkveehouders verdwijnt uit het dagelijkse beeld. Uit de stukken blijkt dat de melkverwerkers het van groot belang vinden dat hun leveranciers herkenbaar dagelijks schone werkkleding dragen. Het is een logische vervolgstap, aldus de zuivelverwerkers, dat ná de extra aandacht die is besteed aan bijvoorbeeld dierenwelzijn en de melkkwaliteit, de hygiëne van de boer zelf aan de beurt is.

Om te kunnen controleren of de melkveehouder zich aan de opgelegde regel houdt, is gekozen voor zeven kleurenvarianten overalls. Iedere dag krijgt een eigen vaste kleur overall. Zo kunnen bijvoorbeeld RMO chauffeurs en andere erfbetreders, eenvoudig controleren of de melkveehouder zich houdt aan de nieuwe regel. De regeling gaat in per 1 juli aanstaande.

Vanaf 1 mei kunnen melkveehouders de nieuwe verplichte kleding bestellen via de website www.iederedageenschoneoverall.nl. Een set van zeven overalls gaat € 300,-- kosten. De zeven kleurenvarianten zijn: 2 groentinten, 2 roodtinten, 1 antracietgrijze, 1 gele en 1 camel kleurige overall.

Melkveehouders die principiële bezwaren hebben tegen de kleurenvarianten of kleurenblind zijn, kunnen ontheffing aanvragen, maar dienen dan iedere dag een schone overall aan te trekken met de dag-aanduiding daarop duidelijk zichtbaar op het rug- én het voorpand. Bij het formaat van de bedrukking is naast zichtbaarheid over grotere afstand, rekening gehouden met de bij de fiscus voor aftrekbaarheid geldende voorwaarden. De meerkosten voor deze overalls bedragen 10 euro per kledingstuk.

Dat het de zuivelverwerkers menens is met deze nieuwe regel, blijkt uit het feit dat overtreding van de regel zal worden beoordeeld als een essentieel punt bij (onaangekondigde) controles door Qlip. Wanneer de melkveehouder aantoonbaar en bij herhaling de regel overtreedt, zal melkweigering worden opgelegd.
De DDB heeft woedend en verbijsterd gereageerd op deze nieuwe regel. “We wisten dat de bemoeizucht van de melkverwerkers groteske vormen aan begon te nemen maar dit slaat alles!”, aldus de DDB voorzitter. “Zelfs het moment om deze nieuwe regel te introduceren is ronduit achterbaks: vlak nadat de ledenvoorjaarsvergaderingen zijn afgelopen en de boeren inmiddels druk zijn met de voorjaarswerkzaamheden. Deze gang van zaken is ronduit teleurstellend”.
De DDB beraadt zich op protesten bij deze nieuwe inperking van de individuele bewegingsvrijheid van melkveehouders. Leden en niet-leden melkveehouders die deze protesten willen ondersteunen, kunnen zich melden bij de DDB: info@ddb.nu. Tevens gaat de DDB haar voorgenomen rol in ZuivelNL heroverwegen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Sieta van Keimpema, voorzitter Dutch Dairymen Board