maandag 28 februari 2011auteur: Sieta van Keimpema

Week 9 - EMB ledenvergadering in Dublin

Week 9 - EMB ledenvergadering in Dublin

Dinsdagmorgen 4.15 uur loopt de wekker af: een driedaagse EMB-ledenvergadering in Dublin staat op de agenda. 

EMB-ledenvergaderingen worden minstens twee keer per jaar gehouden. Iedere ledenorganisatie kan daarbij 4 bestuurders afvaardigen maar heeft 1 stem per organisatie gedurende stemmingen.
Daarnaast houden we nog een aantal keren per jaar (al naar gelang de situatie) een ‘uitgebreide bestuursvergadering’, daarbij kan iedere ledenorganisatie 1 bestuurder afvaardigen. Het EMB bestuur komt gemiddeld 1 keer in de 4 weken bijeen.

Er wordt tijdens de vergaderingen in het Engels, Duits en Frans, simultaan (gelijktijdig vanuit 3 vertaalboxen in de vergaderzaal) vertaald en gesproken. Vergaderdiscipline zorgt er voor dat niemand door elkaar praat, het woord vraagt aan de voorzitter en zijn microfoon inschakelt zodat de vertalers hun werk goed kunnen doen.

Naast zaken van organisatorische aard, wordt er in Ierland uitvoerig gediscussieerd over de voorstellen betreffende het zuivelbeleid van EU Commissaris Ciolos. De EMB plannen en voorstellen worden tot in detail overlegd en we bespreken de afspraken die er de komende weken met beleidsmakers plaatsvinden en de acties die de leden willen gaan organiseren en ondernemen. Ook wordt er een interessante presentatie gegeven over de Amerikaanse voorstellen voor volumeregulering in de melkveehouderij.

Vertegenwoordigers uit de landen die al te maken hebben met een gewijzigd zuivelbeleid, contracten of een zo goed als geliberaliseerde zuivelmarkt, vertellen over de gevolgen voor de melkveehouders. Van deze verhalen word ik niet vrolijk.

Zwitserland kan inmiddels met grafieken en statistieken aantonen dat vooral de handel en verwerkende industrie profiteren van de afschaffing van het Zwitserse melkquotum en het opheffen van een groot deel van de grensbescherming. Net als nu in de EU, werd de Zwitserse melkveehouder een groeiende afzetmarkt beloofd en kansen op nieuwe markten die eerder door de bestaande invoerheffingen minder toegankelijk waren. De realiteit van de cijfers vertellen een ander verhaal: hoewel de productie van Zwitserse kaas licht is gestegen, is er daarnaast sprake van 25% meer import van zuivelproducten. Deze import komt uit Oost Europese landen en betreft goedkope blokken kaas. Al met al kan je stellen dat de Zwitserse melkveehouders het gelag van de beleidswijzigingen betalen: hun inkomen daalde met 25%. En zelfs nu op de meeste plaatsen in de EU de melkprijs is gestegen, daalt de Zwitserse melkprijs gestaag door.

In Groot Brittannië is de situatie niet veel beter. De Britse zuivelmarkt is in principe al geliberaliseerd: het overaanbod van melkquotum is geen ‘beperking’ meer voor de groei van de Britse melkveehouderij. De inkomenssituatie is voor de Britse melkveehouders tegelijkertijd nog nooit zo nijpend geweest. De Britse melkprijs bungelt onderaan in de Europese melkprijsstaatjes en ook hier is de stijging van de marktprijs voor zuivel grotendeels aan de melkveehouders voorbij gegaan.

De Franse collega’s melden dat het besluit dat de, door de zuivelverwerkers aangeboden contracten voor eind juni door de melkveehouders moeten zijn ondertekend, door de Franse overheid is uitgesteld. De kritiek van EMB-leden Opl en APLI heeft effect gehad. Daarmee is de strijd natuurlijk nog niet gestreden: er zal wetgeving moeten komen die de EU melkveehouders werkelijk in staat stelt op ooghoogte te kunnen onderhandelen.

Het Kroatische lid van de EMB vertelt dat in zeven jaar tijd door de slechte melkprijs, het aantal melkveehouders in Kroatië gedaald is van 60.000 naar 20.000. Een zorgelijke en plattelandsontwrichtende ontwikkeling.

Woensdag verwelkomen we mevrouw McGuiness, Iers lid van het Europese parlement, die enige uren met ons discussieert over het toekomstige EU zuivelbeleid. Op donderdag houdt mevrouw Brophy, directeur van de National Dairy Council (Ierse NZO/PZ) een presentatie. Ook bezoeken we een Iers melkveebedrijf. Om zo een beetje de gang van zaken en specifieke kenmerken van de Ierse melkveehouderij te leren kennen.

Meerdaagse EMB vergaderingen combineren we vaak met afspraken met politici en beleidsmakers en worden afgesloten met een persconferentie. De Ierse agrarische pers had veel belangstelling voor de EMB voorstellen en bleef na de persconferentie nog urenlang buiten de vergaderzaal afzonderlijke EMB-leden interviewen.

Een EMB vergadering is erg intensief en vermoeiend, maar door het contact met gelijkgestemde collega’s ga je altijd gemotiveerd, met hernieuwde energie en doelgericht op het melkveehoudersbelang naar huis.

Jammer dat die doelgerichtheid me op de terugreis even in de steek liet bij het instappen in m’n laatste trein...

Sieta van Keimpema, voorzitter