maandag 20 juli 2020auteur: DDB

22 juli RIVM Bilthoven: DDB roept haar leden op: Gaan!

 
 
Tijdens een extra ingelaste bestuursvergadering is afgelopen week unaniem door het bestuur besloten dat de DDB haar leden oproept om deel te nemen aan de demonstratie van 22 juli te Bilthoven, georganiseerd door FDF.
 
Minister Schouten heeft een kwalijke keuze gemaakt door haar eigen voermaatregel op te willen leggen vanaf 1 september en de alternatieven van de sector naast zich neer te leggen. De voermaatregel zal voor talloze koeien en kalveren een tekort aan essentiële voedingstoffen betekenen, aldus de verklaringen van dierenartsen. Daarnaast houdt de regeling totaal geen rekening met de diversiteit in voermethodes van de Nederlandse melkveebedrijven en jaagt zo de kosten op van diverse groepen melkveehouders. De maatregel veroorzaakt tevens verspilling omdat voorraden van bepaalde eiwithoudende voeders vernietigd moeten worden omdat ze niet meer op het erf mogen voorkomen.
In feite staan alle componenten van deze regeling lijnrecht tegenover Schouten’s kringlooplandbouw-ideaal. De voermaatregel is een proefproject zonder zicht op de uitkomst waaraan de hele melkveehouderij gedwongen is mee te doen. Waarbij de melkveehouder zelf voor de kwalijke gevolgen mag opdraaien.  
 
En denkt u nu echt dat deze maatregel slechts duurt tot 1 januari?
Wij hebben deze overheid nog niet vaak op bestendige afspraken kunnen betrappen! En huizen bouwen wil dit Kabinet ook ná 1 januari 2021.
Bovendien vinden momenteel al besprekingen plaats met LNV in drie werkgroepen: eiwit in voer, mest en weidegang. Oftewel: de maatregelen die het LC heeft uitgewerkt, worden via wet – dus zonder enige compensatie – opgelegd vanaf 1 januari 2021. Wie houden we nu nog langer voor de gek? Geen enkele belangenbehartiger zou zich voor dat LNV karretje moeten laten spannen. We hebben de aap al veel te lang leren klimmen.
 
Daarom roepen wij onze leden op om op 22 juli ook naar Bilthoven af te reizen. Nu thuis blijven is de voermaatregel accepteren.
Niet tot 1 januari 2021 maar permanent! Alleen een heel luid en duidelijk ‘NEE’ tegen de Minister van LNV en dit Kabinet van de gehele landbouwsector, kan een verschil maken. Eendracht maakt macht.
En eendracht moeten we laten zien om Den Haag op andere gedachten te brengen!

Het DDB-bestuur