woensdag 19 augustus 2020

Actievoeren loont: de voermaatregel is van tafel!

Na maandenlang hard te hebben gewerkt als totale sector aan het voorkomen van de voermaatregel van LNV, is sinds vandaag het succes daar: de voermaatregel is van tafel.

Wat een geweldige inzet hebben de boeren van Nederland getoond door zich gezamenlijk zo in te zetten voor elkaar en met elkaar! Het DDB-bestuur wil jullie daarvoor heel hartelijk bedanken.

Actie na actie werd doorgezet: allereerst het afbreken van de overleggen met Schouten door het Landbouw Collectief; vervolgens het stoppen van het overleg met LNV door de krachtvoerwerkgroep; de wilde acties van boeren; het aanwezig zijn bij de Tweede Kamer tijdens die laatste nacht voor het reces; de FDF demonstratie in De Bilt waar ook talloze DDB leden bij aanwezig waren, de steun van de KNMvD; de steun van de voerindustrie; de kort gedingen tenslotte van SSC en STAF… en het is niet voor niets geweest.

Uit de brief die door Minister Schouten vandaag naar de Kamer werd gestuurd, blijkt dat zij volstrekt onnodig de melkveehouderij onder gigantische druk heeft gezet door te dreigen met invoering van de voermaatregel. Dat ze de hele sector tijd, energie en geld heeft gekost doordat alle partijen zich hebben ingezet om uit alle macht te proberen om het zinkend schip van Schouten van koers te doen veranderen. Dat zij alle politie en veiligheidsregio’s onnodig een puist werk heeft bezorgd TERWIJL HET NIET NODIG BLIJKT TE ZIJN. De stikstofruimte wás er al via de varkenssanering. Die hád al eerder als alternatief kunnen dienen. We hebben hier te maken met een minister die volstrekt onhoudbaar is! Die ons allemaal volstrekt onnodig heeft geschoffeerd en gebruikt!

Wat ook opvalt is dat de Minister de ruimte door de varkenssanering klaarblijkelijk niet op hexagoonniveau hoeft in te rekenen. Terwijl dit reden was voor LNV om alle voorstellen van het Landbouw Collectief en de melkvee krachtvoergroep af te wijzen. De Minister wijkt weer uit naar onwaarheden!

Dat er structureel, na meer dan een jaar, nog steeds geen uitweg is uit de stikstofimpasse is toe te schrijven aan het disfunctioneren van één Minister, één hoofdverantwoordelijke: Carola Schouten. Het aanbod van de dertien belangenbehartigers uit de landbouwsector werd door Schouten simpelweg aan de kant gegooid. En het is een meer dan genereus aanbod dat de sector de Nederlandse economie en samenleving heeft gedaan waarmee Minister Schouten de economie, de bouwsector, het milieu én de natuur had kunnen dienen. Deze Minister is eigenwijs, eigengereid en te licht bevonden.

Met het plan van het Landbouw Collectief kon in 2020 drie keer meer stikstofreductie op de wal worden getrokken dan het Kabinet wilde en in 2021 zes keer meer.

Een plan dat nog steeds uitgevoerd kan worden in 2021, mits aan de voorwaarden van de sector wordt voldaan: vrijwillig én met een gerechtvaardigde vergoeding om de extra kosten te dekken!

Deze Minister heeft heel Nederland schade berokkent. Door de stikstofruimte uit de varkenssanering niet eerder als optie te nemen voor de kwalijke voermaatregel. Maar deze Minister wilde de melkveehouderij simpelweg haar wil opleggen. Daarmee heeft Minister Schouten het draagvlak voor het ministerie van LNV én het Kabinet, ernstige schade toegebracht. Het zou, in het belang van alle betrokkenen, het beste zijn als minister Schouten daar haar conclusies uit trekt.

Het DDB Bestuur


Downloads: Actievoeren loont: de voermaatregel is van tafel!