woensdag 2 juni 2021

“Bestuurders zonder rijbewijs, levensgevaarlijk!”

Ach, wat waren ze met zichzelf in hun nopjes: het “deug-deel” van onze volksvertegenwoordiging dat in de Eerste en Tweede Kamer onlangs gretig instemde met het amendement van de Partij voor de Dieren om de Wet Dieren aan te passen: Dieren moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

Niet gewaarschuwd?!

Het klakkeloos ‘ja’ zeggen in de Tweede Kamer tegen dit ondoordachte amendement en ‘even afhameren’ in de Eerste Kamer is een exemplarisch voorbeeld van de kwaliteit volksvertegenwoordiging waar we in Nederland mee opgescheept zitten (die we dan wel grotendeels zelf die Kamer in gestemd hebben … ).

Ondanks alle krokodillentranen na de toeslagenaffaire en alle toezeggingen dat de Kamerleden hun werk véél beter en serieuzer gingen doen, is dit opnieuw het bewijs dat met deze lichting politici, verbetering niet mogelijk is! Senatoren uit de Eerste Kamer verdedigen zich nu, door te stellen dat ze niet gewaarschuwd zijn. Dat lijkt me een merkwaardig excuus: daarvoor zijn de heren en dames zelf ingehuurd, dat is hún taak in de Eerste Kamer! En: de (agrarische) media stonden direct na het aannemen van het amendement door de Tweede Kamer, vol met waarschuwingen. Maar dan moet je natuurlijk wel de media volgen en niet alleen je eigen social-media…

Een collega melkveehouder zei het me al eens: “bestuurders zonder rijbewijs, levensgevaarlijk!”

 Spagaat

Daarbij: veehouderij-systemen en ingrepen zijn in Nederland al aan zeer strenge eisen onderworpen. Ingrepen worden voornamelijk uitgevoerd in het belang van de veiligheid van de kudde én de veiligheid van de mensen die met de dieren moeten werken. Zoals onthoornen. De aangenomen  wetswijziging dwingt boeren straks in een onmogelijke spagaat, want volgens de Arbo wet ben je verplicht om de veiligheid en het welzijn van werknemers en ondernemers te waarborgen. Met koeien (of stieren) met horens, kunnen we straks onmogelijk aan de Arbo wet voldoen. Terwijl zowel met het onthoornen als met het couperen van staarten, veel pijn en ellende in veestapels wordt voorkomen. Nog een directe eis, die in de huidige wet Dieren aan de boeren wordt opgelegd. En dit zijn nog maar twee voorbeelden waarom ingrepen worden uitgevoerd.

Wat betekent deze wetswijziging? 

Dit amendement - dat natuurlijk vooral bedoeld is om de veehouderij in Nederland versneld op te ruimen – kan straks enorm negatieve gevolgen hebben voor onze gehele leefomgeving.

Initiator PvdD werd opgericht voor “een dier- en milieuvriendelijker beleid”, maar dient inmiddels wetsvoorstellen, moties en amendementen in, die het tegendeel bewerkstelligen. Deze partij is  inmiddels compleet doorgeschoten in haar anti-veehouderij houding, die extremistische trekken begint te vertonen. Maar, de meerderheid van de Kamers had de PvdD af moeten en kunnen remmen. Men had het gezonde verstand moeten gebruiken.

Want wat betekent deze wetswijziging straks voor Nederland?

  •  Moeten katten en honden de vrijheid worden geboden, ook in het veld? Zodat ze vogels kunnen bejagen? Nesten uit kunnen vreten? Achter de schapen aan kunnen rennen? Want dat is natuurlijk gedrag.
  • Gaan we Nederlanders verbieden om één hond te houden? Omdat het natuurlijk gedrag, een roedel voorschrijft?
  • En hoe gaan we om met agressieve honden die onze kinderen bijten, want buiten aanlijnen is er natuurlijk niet bij. Afmaken kan daarna ook niet, want: het dier vertoonde natuurlijk gedrag. Los het maar op.
  • Het castreren van katers, zodat ze de boel er binnenshuis niet onder sproeien, mag ook niet meer: dat is een onnodige ingreep. Terwijl sowieso het steriliseren en castreren van honden en katten onnodige ingrepen zijn.
  • Hebben we straks nog volières? Vogels in kooien? Vissen in aquaria? Terraria voor slangen en reptielen? Fretten aan de riem of konijnen in hokken? Ik vrees van niet. En wat gaan we doen met de dierentuinen? Daar worden alle dieren gehouden in niet-natuurlijke omstandigheden, aangepast aan het houderij systeem. De zebra’s kunnen we wel aan de leeuwen voeren, maar dat hek om die dierentuin-wei is óók een niet-natuurlijke omstandigheid. De poema’s kunnen in ieder geval niet hun topsnelheid halen op zo’n weitje van niks. Opruimen maar als het aan de PvdD ligt, inclusief de zorgvuldige fokprogramma’s van dierentuinen om soorten in stand te houden.
  • En in feite zijn omheinde natuurgebieden natuurlijk ook uit den boze: het hek moet verwijderd om de Oostvaarders Plassen heen. Kuddes Wisenten of wat dan ook, behoren te kunnen trekken. Natuurlijk kost dat mensenlevens. Want die hekken staan daar niet voor niks …
  • En wat gaan we doen met de dieren in de laboratoria? Want ook dat is dierhouderij (vaak onder zeer strikte hygiënische, maar wel volstrekt niet-natuurlijke, huisvestingsvoorwaarden). Gaan we deze manier van dieren houden, waar we vaak medicijnen aan te danken hebben die menig mens- en kinderleven hebben gered van een wisse dood, ook maar verbieden? Moet maar, toch? Het kan niet zo zijn dat we de dieren aan gaan passen aan het systeem.
  • En de hulphond? Wat doen we daar mee? Vertoond niet echt natuurlijk gedrag.

Geen import

En met al die principes over dierhouderij, kan het natuurlijk ook niet zo zijn dat we dierlijk voedsel gaan importeren uit de houderij-systemen die we net in Nederland hebben verboden. Waarmee onze economie definitief tot aan de grond is afgebrand.

 Conclusie

Het ‘fanatische’ wat zo langzamerhand een kenmerk is geworden van de PvdD, gaat te ver. En de mee-stemmers in Eerste en Tweede Kamer hadden hun werk moeten doen: wetsvoorstellen beoordelen op hun realisme en uitvoerbaarheid. Deze volksvertegenwoordigers hadden zich moeten realiseren wat een ‘ja’ zou kunnen betekenen.

Wetswijziging

Per 1 juli 2021 gaat de nieuwe “wet bestuur en toezicht rechtspersonen” in, waardoor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen zich moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden entiteiten. De taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid worden ten opzichte van de oude wet, verzwaard. De lat wordt hoger gelegd met betrekking tot zorgvuldigheid voor de bestuurder die bestuurt en de commissaris met zijn toezicht en adviestaken. Jammer genoeg is deze wet (nog) niet van toepassing op onze politieke bestuurders, terwijl die een dergelijke wet zeer nodig hebben! Hetzelfde gaat op voor het arrest dat ambtenaren nooit aansprakelijk zijn: afschaffen dat arrest! Wellicht zou er wat minder lichtzinnig worden gestemd en besloten als er persoonlijke consequenties/persoonlijke aansprakelijkheid aan verbonden zouden zijn…

En als er politici zijn die nóg steeds vinden dat ze op het goede moment hun handje omhoog hebben gestoken in de Kamer, wil ik hen het voorstel én de oplossing van één van mijn collega’s in het bestuur niet onthouden: Houdt mensen in 'gated communities' en doe de dieren in ‘the new wilderness’.  Terug naar de Middeleeuwen. Binnen de (stads-)muren 'veilig'.

Namens de DDB,

Sieta van Keimpema, voorzitter