donderdag 7 november 2019auteur: Veeteelt

CBS: onjuiste conclusies over stikstofuitstoot rundveestallen

Onderstaand bericht kwam tot stand door tussenkomst FDF met de NOS

De conclusies dat de stikstofuitstoot van rundveestallen drie keer zo hoog is dan tot nu toe wordt aangenomen, zijn onjuist.

Dat stelt CBS-onderzoeker Cor Pierik naar aanleiding van berichtgeving vandaag in Trouw en NOS. Het CBS bekeek de stikstof- en fosfaatwaarden in 90.000 mestmonsters en vergeleek die met de excreties van de Werkgroep Uniformering Mestcijfers (WUM). Daarbij werd ook gekeken of er verschillen waren in de mest afkomstig van verschillende staltypen.

Hogere verliezen met name bij grupstal

‘Bij de emissiearme huisvesting bleek met name bij grupstallen de uitstoot hoger dan de berekende uitstoot’, aldus Cor Pierik. Het mediane stikstofverlies lag bij drijfmest op 14 procent, bij vaste mest op 39 procent. ‘Het klopt dus dat bij stallen met vaste mest de stikstofverliezen veel groter zijn, maar vaste mest betrof maar 0,1 procent van alle mestmonsters. Die drie keer hogere stikstofverliezen constateerden we dus maar bij een heel klein gedeelte. De getrokken conclusies zijn wel heel kort door de bocht.’    

Kanttekeningen bij uitkomsten

Deze negatieve berichtgeving over stikstofuitstoot bij rundvee komt op een dubieus moment, omdat het kabinet werkt aan plannen om de stikstokstofuitstoot te beperken. Het rapport dat CBS schreef, was bedoeld voor de vaststelling van nieuwe excretieforfaits in de Meststoffenwet. Daarnaast is gekeken naar verschillen tussen emissiearme en niet-emissiearme stallen. CBS vond niet tot nauwelijks onderscheid in stikstof- en fosfaatwaarden in de mest van de diverse staltypen, maar plaatste zelf ook kanttekeningen bij de uitkomsten. Zo kan er geen uitspraak worden gedaan over de werking van luchtwassers, omdat er geen gegevens van spuiwater, de reststroom van luchtwassers, bekend zijn. Het kan daardoor zijn dat via afvoer van spuiwater er stikstof is afgevoerd. Ook is er gewerkt met vaste excretiewaarden voor ‘onder de staart’. Die waarden kunnen, zeker op bedrijfsniveau, afwijken door andere voersamenstelling.

Stikstofvormen relevant

‘Dit onderzoek vraagt vooral vervolgonderzoek’, stelt Cor Pierik dan ook vast. ‘Belangrijk is ook om na te gaan via welke vorm het stikstofverlies plaatsvindt. De ene vorm van stikstof is veel belastender voor het milieu dan de andere vorm.’

Klik hier om het CBS-rapport te lezen.