Wageningen (Nederland) zaterdag 2 november 2019auteur: Leeuwarder Courant

Dijkhuizen leidt landbouwcollectief

Aalt Dijkhuizen is aangetrokken als voorzitter van het nieuwe landbouwcollectief dat werkt aan een gezamenlijk voorstel over de stikstofproblematiek.

Dijkhuizen is al voorzitter van de topsector Agri & Food en was voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University. Hij staat te boek als een fervent pleitbezorger van de intensieve en hoogproductieve Nederlandse landbouw.

In het landbouwcollectief hebben meerdere organisaties hun krachten gebundeld: LTO Nederland, Farmers Defence Force, Dutch Dairymen Board, Agractie, NAJK (jongeren), NMV (melkveehouders), NVP (pluimveehouders) en POV (varkenshouders). 

Het collectief streeft naar een eensgezind voorstel richting landbouwminister Carola Schouten over de huidige stikstofproblematiek. De eerste vergadering vindt dinsdag plaats.