woensdag 3 mei 2023auteur: DDB

EU Beroepsverbod: het ‘cadeautje’ van minister Van der Wal en Brussel

‘Brussel geeft groen licht voor uitkoop piekbelasters stikstof in veehouderij’ en ‘Meer stikstofruimte voor PAS-melders beschikbaar’. Twee berichten die vandaag vlak achter elkaar in de media kwamen.

“Het kabinet voelt een zware verantwoordelijkheid om de problematiek van PAS-melders - ondernemers die in beginsel buiten hun schuld zonder benodigde natuurvergunning zijn komen te zitten – zo snel mogelijk op te lossen” staat in de Kamerbrief met betrekking tot de PAS melders te lezen.

We zijn vier jaar verder sinds duizenden boeren “PAS melders” werden. En in die vier jaar is er ten aanzien van de PAS melders geen enkele vooruitgang geboekt.

Dus wat is er eigenlijk gedaan in die jaren? Waar is de stikstofruimte van al die bedrijven die in tussentijd beëindigd werden, heen geboekt? En waarvoor? Wegenprojecten? Bouwprojecten van de overheid? Vergunningen voor zware industrie en vliegverkeer? Dat vertelt de brief niet. En hoe worden PAS melders, die misschien ook als piekbelaster zijn aangemeld of een RAV-vloer hebben, beoordeeld? En waar zou opeens die stikstofruimte vandaan moeten komen?

In hoeverre is deze brief met “oplossingen” geen trucje – om zand in onze ogen te strooien - om het voorgenomen Landbouwakkoord er doorheen te drukken?

 De tweede brief, over “het groene licht vanuit Brussel”, geeft op veel van die vragen een antwoord. Want daarin staat het zwart op wit: een beroepsverbod voor alle veehouders die meedoen aan de opkoopregeling. Voor altijd en voor de hele EU:

Lees zelf deze voorwaarde in de EU-regeling:

Under the schemes, the beneficiaries guarantee that the closure of their production capacity is definitive and irreversible, and that they will not start the same breeding activity elsewhere in the Netherlands or within the EU

Vertaling: In het kader van de regelingen garanderen de begunstigden dat de sluiting van hun productiecapaciteit definitief en onomkeerbaar is en dat zij niet elders in Nederland of binnen de EU met dezelfde veehouderij-activiteit zullen beginnen.

Herstel van vertrouwen

Onderdeel/doelstelling van het voorgenomen Landbouwakkoord was ‘herstel van vertrouwen’. Op geen enkele wijze is daaraan de afgelopen maanden invulling of gehoor aangegeven.

In tegendeel: Minister Van der Wal hield iedereen voor de gek met haar briefjes naar Commissaris Sinkeviçius; die staat sindsdien onder curatele .. van Frans Timmermans: het kwaad in eigen persoon omdat zijn Green Deal de rechtvaardiging is voor het beroepsverbod in de piekbelasters-regeling.

Minister Van der Wal verpeste ook de derogatie (Adema was immers in geen velden of wegen te bespeuren) door watermonsters aan te leveren die bewezen niet deugen: in plaats van verslechtering is er sprake van een forse verbetering van de waterkwaliteit (Staf) in Nederland maar wanneer je de meetmethode aanpast en niet het nulpunt, kan je alsnog de indruk wekken in Brussel dat we er sterk op achteruit zijn gegaan. Die manier van politiek bedrijven heeft ons de derogatie gekost en zal duizenden melkveebedrijven ernstig in de problemen brengen – kan zelfs het einde van veel melkveebedrijven betekenen.

Puur agrarisch

En terwijl eerder werd gesteld dat onder de “3000 piekbelasters” ook industriële bedrijven zaten, blijkt deze hele regeling puur en alleen gefocust en in het leven geroepen om definitief een einde te maken aan veehouderijen. En ook niet de hele grote bedrijven, nee: deze regeling is puur voor small and mediumsized (klein en middelgrote) bedrijven bedoelt.  Dat zijn kennelijk de grote “piekbelasters”? 

 Vier jaar niets gedaan

Dus gelooft u het nog? De zin uit de Kamerbrief over de PAS melders?  “Het kabinet voelt een zware verantwoordelijkheid om de problematiek van PAS-melders - ondernemers die in beginsel buiten hun schuld zonder benodigde natuurvergunning zijn komen te zitten – zo snel mogelijk op te lossen”.

Vier jaar is er niets gedaan. Vier jaar is alle stikstofruimte naar overheidsprojecten gegaan. Ondanks de wettelijke verplichting van het kabinet om zo spoedig mogelijk de PAS melders te legaliseren: eerst werd er nog een natuurwet in elkaar gedraaid die dát onmogelijk maakte. Een wet die nu aangepast moet worden voor er ook maar één PAS-melder gelegaliseerd kán worden.

Beroepsverbod schending van uw rechten

Dit Kabinet bestaat uit partijen en mensen die slechts bezig zijn met zichzelf in leven houden en in de bevoorrechte positie waarin ze zitten. Ze liegen, bedriegen en beschadigen mensen, zonder zich daar zelfs maar slecht over te voelen. De Provinciale Verkiezingen lieten al zien dat de Nederlandse bevolking schoon genoeg heeft van dit kabinet. Maar het ontbreekt hen aan fatsoen om op te stappen.

Het beroepsverbod voor de gehele EU, voor uw gehele leven, is een zoveelste schending van uw rechten. De EU kent het recht op vrije beroepskeuze.

Piekbelasters niet aan te wijzen

Juridisch kan de Staat u niet aanwijzen als piekbelaster. Daar ontbreken simpelweg de wetenschappelijke instrumenten voor. AERIUS is - wetenschappelijk gezien- immers al tot de grond toe afgebroken. AERIUS is ongeschikt en niet-gevalideerd om individuele vergunningen op te verlenen, laat staan ze in te trekken of de stikstootdepositie mee te berekenen. AERIUS kan niks.

We hebben in Nederland ook niet eens een definitie van een ‘piekbelaster’. Terwijl we ook nog steeds depositiewetgeving hebben en geen emissiewetgeving. Ook de herkomst van de stikstofdepositie op natuurgebieden is onbekend.  

En hoe gaat men straks bewijzen dat de PAS melders voorrang krijgen? Ook daar ontbreekt het inzicht voor.

Stoppen

Wanneer u vrijwillig wil stoppen, is dat uw recht maar ook uiterst spijtig: u bent een belangrijk deel van onze mooie landbouwsector die wereldwijd als de beste wordt aangeschreven. De meest duurzame, de meest diervriendelijke. Maar wanneer dat dan toch uw besluit is, let dan op uw zaak want met deze boeven is het slecht zaken doen!

Strijd

En wanneer u uw bedrijf en levenswijze níet af wilt laten nemen, strijdt dan door! Het is uw bedrijf en uw eigendomsrecht. En dat eigendomsrecht geeft u veel meer rechten dat dit kabinet u wil doen geloven!

DDB doet daarnaast onderzoek naar de mogelijkheden die er in EU-wetgeving zijn om de derogatie in stand te houden. Want die mogelijkheid bestaat. Daar zullen we u op zo kort mogelijke termijn over informeren.

Het DDB-Bestuur

 03 mei 2023