Ciney maandag 16 september 2019auteur: EMB

Europese actie melkveehouders: miljoenen liters en duizenden tractoren

In 2008 en 2009 hebben melkproducenten moedig  de inhoud van hun melktanks weggegooid om de aandacht van de wereld te vestigen op de absolute bodemprijzen voor melk
 
De belangrijkste Europese stakingen in de melklevering van 2008 en 2009 werden herdacht tijdens talrijke evenementen die dit weekend en vandaag plaatsvonden in Frankrijk en België. Deze melkstakingen, die de geschiedenis zijn ingegaan, hebben ertoe geleid dat melkproducenten in de EU zich hebben ontwikkeld tot een uiterst belangrijke politieke stem. Een stem die niet gefragmenteerd en zwak was, maar een collectief protest dat de belangrijkste zorgen van heel veel Europese melkveehouders luid en duidelijk uitte. Een stem die misschien niet in staat was geweest om ervoor te zorgen dat alles wat nodig was onmiddellijk werd geïmplementeerd, maar heeft zeker tot concrete voorstellen geleid om de omstandigheden in de sector te verbeteren. Deze omvatten de implementatie van vrijwillige productieverlagingen, wat een belangrijke politieke overwinning was in 2016.

Op een grootschalig festival in Frankrijk, Normandië herdachten de melkveehouders trots de krachtige acties van tien jaar geleden. Bestuurslid van de Franse melkproducentenorganisatie APLI en de European Milk Board (EMB), Boris Gondouin, verklaarde: "Dit weekend zijn we hier in Normandië, Frankrijk, voor de 10e verjaardag van de melkstaking". Het was iets magisch, maar tegelijkertijd was het heel moeilijk. Het is iets wat ik niemand toewens. Maar het was essentieel en het liet iedereen - besluitvormers, consumenten, andere boeren - zien dat we verenigd kunnen worden. En dat, als we het niet langer eens zijn met de melkprijs, we op een gegeven moment kunnen stoppen, op Europese schaal, met het leveren van melk."

De Europese vertegenwoordigers van de melkproducenten vervolgden vervolgens hun reis naar Ciney in België om de grote actie van vandaag bij te wonen met 1000 tractoren. Net als 10 jaar geleden, toen 3 miljoen liter melk op het veld werd gegoten, hebben melkproducenten uit heel Europa zich hier verzameld met tractoren om te demonstreren tegen de nog steeds oneerlijke melkprijzen die niet kostendekkend zijn. Ze worden vergezeld door veel boeren uit andere landbouwsectoren die ook demonstreren tegen het huidige landbouwbeleid, dat eerlijkheid en duurzaamheid mist.

EMB-voorzitter en Belgische melkveehouder Erwin Schöpges zegt dat de stakingen een zeer belangrijk, historisch moment waren voor melkproducenten in België en in andere landen. "Het was een uniek moment van solidariteit tussen melkproducenten en consumenten. Zo'n actie had nog nooit eerder plaatsgevonden en we zijn erg trots dat we deze stap hebben gezet." Sieta van Keimpema, vice-voorzitter van de EMB, spreekt de huidige generatie melkproducenten toe: "Kijk naar wat er de afgelopen 10 tot 20 jaar op uw boerderij is gebeurd. Kijk naar uw inkomen, de situatie van uw gezin, de uren dat u werkt en hoe sociaal je leven nog steeds is. Als je ziet dat je leven niet beter is geworden, ook al heb je zoveel gewerkt, sluit je dan aan bij de boeren die iets willen veranderen. En dat is in jouw belang, wat ook overeenkomt met het belang van vele collega boeren in andere landen. Samen vechten is de enige manier om onze situatie te verbeteren en een manier om de verdwijning van melkveebedrijven die we al jaren hebben gezien tegen te gaan. Sta op, melkveehouders! "

In de afgelopen elf jaar heeft de zuivelsector vooruitgang geboekt. Maar we hebben ook gezien wat er gebeurt als de reacties onvoldoende zijn: na de stakingen zijn er ook drastische instortingen van de melkprijzen opgetreden. Familiebedrijven blijven in toenemende mate verdwijnen, ook al is het vanuit sociaal-politiek en milieuoogpunt absoluut duidelijk dat deze gezinsstructuren cruciaal zijn. Het Europese zuivelbeleid kan niet zonder een crisisinstrument zoals het marktverantwoordelijkheidsprogramma - een instrument dat voorkomt dat prijzen instorten, zodat de melkproductie niet synoniem wordt met een pijnlijke, verliesgevende onderneming. Zodat de landbouw opnieuw een activiteit wordt met vooruitzichten voor de toekomst - voor boeren in het algemeen, en in het bijzonder voor de jeugd. Dit was een van de doelstellingen die melkproducenten motiveerden om in 2008 en 2009 te staken, en ze blijven deze doelstelling ook vandaag nog steeds nastreven.