donderdag 8 oktober 2020auteur: EMB

Gembloux: Europese melkproducenten kiezen Sieta van Keimpema als nieuwe EMB-voorzitter!

 

Tijdens de recent gehouden algemene vergadering op 6 en 7 oktober, heeft de European Milk Board (EMB) Sieta van Keimpema gekozen als nieuwe voorzitter. De leden hebben Kjartan Poulsen uit Denemarken benoemd tot vicevoorzitter. Ook werden de bestuursleden Boris Gondouin uit Frankrijk, zijn Ierse collega Pat McCormack en Roberto Cavaliere uit Italië herkozen. De EMB verwelkomde ook Elmar Hannen uit Duitsland en de Belgische Guy Francq als nieuwe bestuursleden.

De vorige voorzitter Erwin Schöpges, die zich in de toekomst nog meer zal inzetten voor de ontwikkeling van Fair Milk in België en enkele Afrikaanse landen, kreeg van zijn collega melkproducenten een hartelijk afscheid. Zij hebben met name hulde gebracht aan zijn onvermoeibare politieke werk en zijn sterke betrokkenheid bij het organiseren van indrukwekkende demonstraties, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de EMB. De vergadering sprak ook haar grote dank uit aan Johannes Pfaller uit Duitsland, die na tweeënhalf jaar het bestuur verliet en al vele jaren actief is binnen de EMB, met name voor eerlijke handelsbetrekkingen en tegen het dumpen van Europese overschotten op de Afrikaanse markten.

Voor de nieuwe voorzitter, Sieta van Keimpema, zal de vertegenwoordiging van de Europese melkproducenten bij de EU-Instituties ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen. "Ik ben blij met het in mij gestelde vertrouwen", bedankte ze de leden, terwijl ze tegelijkertijd vooruitkijkt naar de komende uitdagingen: "De strijd voor een crisisbestendig landbouwbeleid zal hoog op de agenda van de EMB blijven staan. Met de Europese Green Deal en de Farm to Fork strategie is ook een helder producentenperspectief nodig, waarvoor de EMB krachtig en constructief zal blijven lobbyen bij de politieke leiders".

Tijdens intensieve gesprekken over de Green Deal en de F2F-strategie was het voor de EMB-leden duidelijk dat kostendekkende prijzen en een stabiel inkomen voor de boeren echt prioriteit moeten zijn voor de EU-politici binnen de groene strategieën. "Economische en sociale duurzaamheid moet op gelijke voet staan met ecologische duurzaamheid", aldus van Keimpema.  "Dit betekent dat er een helder kader moet worden gecreëerd zodat de kosten van de klimaat- en milieueisen worden gedekt door de prijs en niet worden doorberekend aan de melkproducenten. Haar collega in het bestuur, Elmar Hannen, voegt hieraan toe: "We moeten op een punt komen dat de prijs dekt wat de maatschappij wil. Alleen dan is er een toekomst voor de melkveehouders". Volgens de nieuwe vicevoorzitter, Kjartan Poulsen, betekent dit ook dat de Europese Commissie een concrete strategie moet plannen en uitvoeren voor het tot nu toe nogal vaag geformuleerde doel om de positie van de melkproducenten te verbeteren. "De EMB verwacht duidelijkheid over de stappen die zullen worden genomen om dit doel te bereiken, zodat het geen loze kreet blijft."

Naast het politieke werk voor een eerlijk, gelijkwaardig speelveld en stabiele inkomens voor melkproducenten, geven de EMB-leden zelf ook een goed voorbeeld van duurzaamheid. Guy Francq, Belgisch bestuurslid, legt uit: "Met het Fair Milk-project hebben we in verschillende Europese landen al laten zien dat kostendekkende prijzen en respect voor het milieu hand in hand kunnen gaan. Het helpt ook om bruggen te slaan tussen producenten en consumenten en het maatschappelijk middenveld". Boris Gondouin, een herkozen bestuurslid van de EMB, ziet hier nog mogelijkheden voor uitbreiding: "Voor ons in de EMB is het belangrijk om dit project naar andere landen uit te breiden en voegt daaraantoe: "Maar om kostendekkende prijzen voor de hele melkmarkt te krijgen, is het juiste politieke kader nodig - zoals hierboven beschreven.

 EMB - 08 oktober 2020