dinsdag 19 april 2022auteur: DDB

Herinnering ledenbijeenkomsten, die deze en volgende week worden gehouden

Graag wijzen wij u nog even op de ledenbijeenkomsten, die morgen 20 april in Haastrecht en volgende week, 28 april, in Witharen worden gehouden.

Onderstaand de uitnodiging zoals u die al per post hebt ontvangen.

Wij hopen, dat u op een van de bijeenkomsten aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groet

Het DDB-bestuur

Dutch Dairymen Board gaat met haar leden ’de boer op’…..

We mogen weer! De DDB gaat 'De boer op’ en organiseert in de maand april twee ledenbijeenkomsten.

 Op 20 april zijn we te gast bij de familie Vreeswijk in Haastrecht. De familie Vreeswijk melkt 45 koeien, en als belangrijke nevenactiviteit hebben zij een dagopvang voor vier dagen per week t.b.v. mensen met een beperking. Deze mensen helpen die dagen mee op het bedrijf. Het bedrijf kenmerkt zich door tegen zo laag mogelijke kosten melk te produceren en heeft gekozen voor verbreding van hun bedrijf.  Het bedrijf ligt in de buurt van het dorp De Vlist. Langs zowel de Oost– als Westzijde van de oude IJssel staan veel authentieke boerderijen. Daarnaast zijn de monumentale molens ook het bekijken meer dan waard.

Op 28 april vindt de tweede ledenbijeenkomst plaats, we zijn dan te gast bij de familie Grondman in Witharen (in de buurt van Ommen). De familie Grondman heeft 200 melkkoeien, heeft zand in de boxen onder de koeien en zet een Ierse vers gras maai-voercombinatie in op het bedrijf. Witharen ligt in het midden van een waterwinningsgebied, uit de zandrillen wordt al sinds 1932 grondwater gepompt, bedoeld als drinkwater. De afwisseling van bos, uitgestrekte weilanden met dreven (kolonielanen) maakt het gebied uniek. De Ommerschans is zeker in de ochtend een bezoekje waard! Het is één van de verdedigingswerken uit de Spaanse oorlog, gebouwd rond 1625.

De beide bijeenkomsten van de DDB vinden plaats in de middag. Vanaf 12:15 uur is de inloop en verzorgt de DDB voor u een eenvoudige lunch. Als u van tevoren tijd heeft, maak er dan een mooie dag van met uw partner. Inhoudelijk is het programma ‘s middags breed aan onderwerpen en uiteraard interessant voor u én uw partner!!

Uiteraard krijgt u deze middag actuele informatie over de wereld van nu (kostprijsberekeningen en marges in de melkveehouderij). Arjan Schimmel zal u bijpraten over ZuivelNL. De DDB is kortgeleden toegetreden als partner, een opmaat voor volledig lidmaatschap van ZuivelNL. De ingrijpende wijzigingen in het nieuwe GLB-Nationaal Strategisch Plan zijn een ander belangrijk punt op de agenda van deze middagen. Hiervoor zijn uitgenodigd om met u in gesprek te gaan, Jetze Genee (20 april) en Remco Schreuder (28 april).

Woensdag 20 april, aanvang programma 12:45 uur
Familie S. Vreeswijk, Provincialeweg Oost 19, 2551 AC Haastrecht

Donderdag 28 april, aanvang programma 12:45 uur 
Familie M. Grondman, Witharenweg 29, 7738 PE Witharen

  • Sieta van Keimpema, voorzitter DDB en EMB 
  • Arjan Schimmel, voorzitter ZuivelNL en melkveehouder in Linschoten 
  • Jetze Genee, projectleider ANLb—GLB en Nationaal Strategisch Plan
  • Remco Schreuder, senior adviseur RVO ANLb—GLB en NSP   

Kom op één van onze twee ledenbijeenkomsten: “ga met ons de boer op!”   
Uw partner en/of belangstellende collega’s (die nog geen lid zijn) zijn ook van harte welkom.

Met vriendelijke groet namens het DDB-bestuur,

Sieta van Keimpema, voorzitter