donderdag 20 februari 2020auteur: DDB

Informatie over de sprekers ledenavonden Dutch Dairymen Board!

Geesje Rotgers, 5 maart in Nunspeet

"Stikstofmodel gekraakt" 

Geesje heeft als onderzoeksjournalist hard met haar team gewerkt aan de RIVM rekenmodellen die door Remkes I zijn gebruikt en op basis waarvan de overheid haar beleid ontwikkeld. De rekenmodellen onder het stikstofbeleid leiden al decennialang tot veel discussie in de agrarische wereld. De modeluitkomsten matchen namelijk onvoldoende met de metingen. Om helderheid te krijgen in deze problematiek, liet het ministerie LNV al meermalen een ‘review’ uitvoeren over het model. Echter, onder de motorkap van het model keken deze reviewers tot nu toe niet.  

Mesdag Zuivelfonds heeft daarom onderzoek geïnitieerd waarbij daadwerkelijk onder de motorkap van het rekenmodel wordt gekeken. Daarbij werden de datastromen gevolgd tot in de natuur en op het erf/terrein van stikstof uitstotende bedrijven. Dit werd mogelijk doordat het RIVM haar rekenmodel en bijbehorende emissiedata beschikbaar heeft gesteld. 

Geesje is hoofdredacteur van het blad V-focus. Daarnaast verzorgt ze de communicatie voor Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en is ze actief in Stichting Agri Facts. Voor Stichting Mesdagfonds verrichtte ze verschillende onderzoeken naar de manier waarop de ammoniakgegevens van de Nederlandse veehouderij worden verzameld.

Franca Damen, 12 maart in Waarder

Voor veel dingen in het leven is passie hét sleutelwoord. Passie is als een ongekende drijfveer. Een drijfveer die niet in woorden uit te drukken is. Franca’s passie voor haar vakgebied komt met name tot uitdrukking in haar werkwijze: door kennis en betrokkenheid vertrouwen creëren bij de klant. Het vertrouwen in een goede behartiging van jouw belangen en een goede aanpak van jouw zaak staan voorop. De basis voor dit vertrouwen wordt gevormd door kennis van zaken en persoonlijke betrokkenheid. Dat is waar Franca als advocaat voor staat.

Franca is vanaf februari 2011 als advocaat werkzaam. Nadat zij voor verschillende middelgrote advocatenkantoren heeft gewerkt, is zij vanaf 1 januari 2020 haar eigen advocatenkantoor Damen Legal gestart. De focus van haar praktijk heeft altijd op bestuursrechtelijke vraagstukken gelegen. In het bijzonder specialiseert Franca zich in het agrarisch recht, klimaat- & energierecht, milieurecht, natuurbeschermingsrecht en omgevingsrecht. Dat zij hierin gespecialiseerd is, blijkt ook uit het cum laude behalen van de Grotius specialisatieopleiding ruimtelijke ordening en milieurecht.

Franca staat voor:

  •  vakinhoudelijke kennis, omdat zij het beste voor jou wil kunnen bereiken
  •  bijhouden rechtspraak en wetgeving, omdat ze wil weten wat er speelt
  •  eerlijke advisering, want ze zou zelf ook willen weten waar ze aan toe is
  •  direct en efficiënt, zodat zaken duidelijk zijn en doelgericht worden aangepakt
  •  betrokkenheid en gedrevenheid, want passie is het sleutelwoord!

Niet alleen is Franca dol op haar werk, maar ook op sporten en wandelen met haar honden – bij voorkeur in de natuur. Een vakidioot, maar tegelijkertijd strevend naar een goede mind & health.