vrijdag 20 november 2020auteur: Trouw

Kabinet betaalt 150 miljoen euro voor sluiten nertsenfokkerijen

Het kabinet reserveert 150 miljoen euro ter compensatie van nertsenfokkers. De nertsenfokkerij is vanaf begin volgend jaar verboden. De sluiting van de sector is drie jaar naar voren gehaald, vanwege het grote aantal coronabesmettingen op nertsenhouderijen. Het kabinet maakte dit gisteren bekend. Onlangs ging de wet die de nertsenfokkerij moet beëindigen naar de Tweede Kamer, die zal er binnenkort over debatteren.

Europese regels verplichten overheden om ondernemers wier eigendom wordt afgenomen, financieel te compenseren. Die regel gaat volgens het ministerie van landbouw op voor de nertsenfokkerij.

Het kabinet trekt het geld uit ter compensatie van gederfde inkomsten, als vergoeding voor de overbrugging naar ander werk voor de ondernemer en werknemers en als vergoeding van het waardeverlies van fokteven, de vrouwtjesdieren. Die moeten nu immers ook afgemaakt worden, omdat zij niet geëxporteerd kunnen worden naar landen waar nog wel nertsen gefokt worden. Sinds de corona-uitbraak geldt een vervoersverbod voor nertsen.

De nertsenhouders krijgen niet al hun waardeverlies gecompenseerd. Er gaat zo'n 15 procent van het te ontvangen bedrag af vanwege het ondernemersrisico. Een gemiddeld bedrijf met vierduizend fokteven zou volgens het ministerie tussen de 481.000 en 646.000 euro ontvangen. Dat afhankelijk van de vraag of het bedrijf volledig gezond is, en of er nog dieren aanwezig zijn op het bedrijf. Als een bedrijf dat leegstaat kan aantonen dat het van plan was om nieuwe dieren te nemen, krijgt het ook compensatie.

Binnenkort komt er een sloop- en ombouwregeling, zodat de nertsenhouders een nieuw functie of het afbreken van hun boerderijen kunnen financieren.

Afgelopen zomer werd besloten de definitieve sluiting van de nertsenfokkerij die voor 2024 was afgesproken, drie jaar naar voren te halen, nadat het ene na het andere bedrijf te maken kreeg met coronabesmettingen. Inmiddels is op 69 van de ongeveer 120 bedrijven het virus aangetroffen, die boerderijen zijn geruimd.

Op dit moment zijn de meeste nertsenhouders hun laatste dieren aan het doden om ze vervolgens te villen. Als de wet om de nertsenfokkerij te beëindigen door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, hebben de ondernemers nog dertien dagen om ook hun laatste dieren af te maken