maandag 25 november 2019auteur: Landbouw Collectief

Landbouwcollectief gezamenlijk in eerste gesprek met minister

Vandaag hebben dertien boerenorganisaties verenigd in het Landbouw Collectief een eerste gesprek gehad met Minister Schouten van LNV en een afvaardiging van het IPO. Onderwerp van gesprek was het woensdag 20 november jongstleden aangeboden stikstofplan ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’. Dit plan van aanpak kan ervoor zorgen dat Nederland het stikstofdebacle vlot te boven kan komen en niet afglijdt richting een economische recessie.

Het Landbouwcollectief stelt een serie van maatregelen voor waarmee op praktische wijze voldoende stikstofruimte kan worden vrijgemaakt, om Nederland snel uit de crisis te helpen.

De leden van het Landbouwcollectief hebben het gesprek als positief ervaren. De minister heeft aangegeven dat op zeer korte termijn nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Een afvaardiging van het Landbouw Collectief zal deze gesprekken met de minister voeren. Snelheid is nu geboden. Gezien de grote schade die de stikstofimpasse inmiddels aanricht aan talrijke ondernemingen.

 Namens,

Het Landbouwcollectief