dinsdag 11 augustus 2020auteur: STAF

LNV-minister Schouten komt opnieuw niet met onderbouwing veevoermaatregelVandaag kwam minister Schouten opnieuw naar buiten met de bekende stapel documenten, die de ‘onderbouwing’ zouden vormen van de veevoermaatregel. Deze keer als antwoord op de vele  Kamervragen die werden gesteld, naar aanleiding van het kort geding tegen LNV over de voermaatregel. Het kort geding was aangespannen door de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim en diende op 30 juli. STAF en stikstofclaim willen de eiwitlimieten reproduceren. Al eerder gaven de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim aan, dat op basis van deze stapel documenten de eiwitlimieten van de minister niet na te rekenen zijn. Er ontbreekt belangrijke informatie, die het ministerie tot nu toe weigert te verstrekken.

De minister verwijst bijvoorbeeld uitgebreid naar een CBS-rapport dat gebruikt zou zijn, echter dit rapport maakt geen onderscheid naar negen grondsoort-intensiteitsklassen, wat de veevoermaatregel wel doet. Het is één van de reeks vragen die nog altijd openstaat. Ook wijken de cijfers van de minister af, van praktijkcijfers. Hoe de minister tot de eiwitlimieten is gekomen, blijft een raadsel. Met een kort geding hoopten de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim de ontbrekende informatie op tafel te krijgen. Die bleek niet gedocumenteerd te zijn, zo bleek tijdens de zitting. Daarop werd met tussenkomst van de rechter besloten dat LNV deze informatie mondeling zou overdragen aan Agrifacts en Stikstofclaim. Tot een gesprek kwam het echter nog niet. Het ministerie wil de berichtgeving door beide stichtingen over dit gesprek verdergaand aan banden leggen. Beide stichtingen willen het ministerie tegemoet komen door de Chatham house rules te hanteren (geen informatie over ambtenaren naar buiten brengen), maar geen toezeggingen doen voor verdergaande restricties voor de communicatie.

Agrifacts en Stikstofclaim proberen sinds eind juni de onderbouwing van de eiwitlimieten in de veevoermaatregel op tafel te krijgen. Ook willen beide stichtingen dat LNV aantoont dar de gestelde ondergrens van 155 gram ruw eiwit per kg droge stof geen gezondheidsklachten oplevert. Tot nu toe betracht het ministerie geen openheid en transparantie.

Inzake het aangekondigde gesprek door LNV met STAF en SCC op 12 augustus hebben de stichtingen gistermiddag een persbericht uitgebracht, waarvan de inhoud voor zich spreekt. Het


Downloads: LNV-minister Schouten komt opnieuw niet met onderbouwing veevoermaatregel