dinsdag 12 mei 2020auteur: Sieta van Keimpema

No farmers, no food

Column nieuwsbrief EMB door Sieta van Keimpema, vicevoorzitter

Angst regeert de wereld momenteel. Dat we allemaal in angst leven is onder andere een direct gevolg van hoe “we” een paar decennia geleden besloten, dat globalisatie de koers zou zijn: onze economische stromen, zoveel mogelijk in elkaar verweven. Daar zouden we allemaal beter van worden. De risico’s vergaten ‘we’ voor het gemak.

De realiteit raakt ons nu bikkelhard. Momenteel staan we, door een virus dat door die globalisering wereldwijd verspreid is, voor de diepste economische crisis ooit. In het verleden achtten overheden hun voedselvoorziening dan als meest essentieel om overeind te houden. Die wetenschap zit blijkbaar niet meer in het DNA van de huidige Europese leiders: zij kiezen, zoals bij alle andere crises, voor de verwerkende sectoren om hun steun aan te geven. De boeren worden zoals altijd vergeten. En dat is, in de huidige realiteit, een heel gevaarlijke beleidskeuze. No farmers, no food.  

In Nederland merken we wel een andere ontwikkeling. Angst wordt aangewakkerd door de tegenstanders van de veehouderij. Eerst probeerden deze mensen de veehouderij te elimineren door de vermeende overbemesting aan te grijpen – die door de strenge regels van Brussel volledig aan banden ligt – toen werden veehouders gecriminaliseerd in de klimaatdiscussie en nu dat ook onvoldoende resultaat opleverde, grijpt men het coronavirus aan. Het virus zou harder toeslaan in regio’s met een hoge vee dichtheid en niet te wijten zijn aan het carnaval in diezelfde regio’s.

Direct werd door een hoogleraar van de Universiteit van Utrecht – Dick Heederik , bovendien dé autoriteit op het terrein van fijn stof uit de veehouderij in relatie tot de volksgezondheid, deze aantijging als onzin, en de “wetenschappelijke” bronnen als heel slecht uitgevoerd door onkundige mensen, afgedaan.

Maar door de publicatie in een veel gelezen krant, zal bij het grote publiek de stellige berichtgeving blijven hangen. Temeer omdat onze landbouwminister Carola Schouten aan het RIVM de vraag heeft gesteld dit te onderzoeken. De veehouderij is in de publieke opinie al veroordeeld, voordat het proces (onderzoek) is gestart.

Eerdere onderzoeken toonden nooit een oorzakelijk verband aan tussen veehouderij en longziekten. Voor de tegenstanders van de veehouderij maakt het niet uit. Er zijn simpelweg teveel dieren, dus de veehouderij heeft het gedaan.

Angst. Het is de slechtste raadgever. Naast onkundige en emotionele politici en beleidsmakers, en vooringenomen media. Wat de wereld nu nodig heeft is nuchterheid en wetenschap. Geen profilering en heksenjacht. Om er voor te zorgen dat de gevolgen van COVID 19, de wereld niet in een nog diepere wanorde en hongersnood storten die we met een koel hoofd kunnen voorkomen.

No farmers, no food. Ik hoop dat de EMB, door de Europese Commissie en betrokkenen te blijven informeren; keer op keer, beleidsmakers op tijd kunnen doen inzien welke risico’s ze nu nemen, zodat we de koers bijgesteld krijgen en we na deze crisis, nog boeren genoeg hebben om onze burgers te voeden.

Sieta van Keimpema, vicevoorzitter EMB