maandag 4 november 2019auteur: Stichting Stikstofclaim

Stikstofclaim wil dat RIVM stikstofmodel openbaar maakt

Nog altijd geeft het RIVM geen volledige inzage in zijn stikstofmodellen. Het belangrijkste model, dat de deposities van stikstof op natuurgebieden berekent, is nog steeds niet openbaar. Advocaten hebben namens Stikstofclaim (de organisatie die de schade door foutief stikstofbeleid wil verhalen op de overheid) het RIVM en het ministerie VWS vandaag verzocht óók dit model openbaar te maken.

In de afgelopen weken heeft het RIVM veel modellen en documentatie over de stikstofberekeningen online gezet, waaronder de broncode van rekenmodel AERIUS.  Computerexperts die de online gezette modellen hebben bestudeerd, komen tot de volgende conclusie: ‘De gegevens die worden ingevoerd in AERIUS, blijken te worden doorgeleid naar een ‘geheime omgeving’ waarbinnen de daadwerkelijke depositieberekeningen plaatsvinden; de uitkomsten worden vervolgens weer via het AERIUS-portaal ter beschikking gesteld aan de gebruiker. Het OPS-model betreft de feitelijke rekenkern en is het belangrijkste onderdeel van AERIUS, maar deze staat in een ‘geheime omgeving’. De broncode van het OPS-model is niet openbaar gemaakt door het RIVM, waardoor niet gecontroleerd kan worden of het stikstofmodel adequaat is. Er kan namelijk niet worden gecontroleerd of de wetenschappelijke uitgangspunten van het OPS-depositiemodel worden gevolgd.’

Tijdens het rondetafelgesprek stikstofproblematiek in de Tweede Kamer op 16 oktober 2019 stelde RIVM in zijn position paper het volgende: “AERIUS, het instrumentarium voor het stikstofbeleid, is als open-source software beschikbaar. Ook het OPS-model dat aan AERIUS ten grondslag ligt, is voor anderen toegankelijk via de website www.aerius.nl.” Ook minister Schouten sprak over openheid en transparantie wat betreft de berekeningen.

Vooralsnog gaat Stikstofclaim ervan uit dat het nog niet openbare OPS-model vlot wordt opgeleverd.