donderdag 28 mei 2020auteur: DDB

Subsidie brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv): 25 mei 2020 - 15 juli 2020

Samenvatting subisidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en manegementmaatregelen

  • Openstelling: 25 mei 2020 – 15 juli 2020
  • Bedrag: €172 miljoen innovatie/investering
  • Doelgroep: veehouders die willen investeren in nieuwe technieken t.b.v.                          vermindering uitstoot vervuilende stoffen (ammoniak en fijnstof).
  • Reden: negatieve effecten op volksgezondheid, milieu- en natuurkwaliteit en          klimaat.
  • Doel: verduurzaming sector
  • Ritme: openstelling jaarlijks twee keer tot en met 2024 (met een vooruitzicht tot 2030)

Module I (varkens, melkgeiten, melkvee- en vleeskalverhouderij)

Openstelling: 25 mei 2020 – 15 juli 2020)

Idee voor techniek of managementmaatregel in de stal. De boer kan zijn/haar idee ontwikkelen, testen en gaan gebruiken.

Module II (idem + pluimveehouderij)

Openstelling: naar verwachting begin juli 2020

Verdere uitrol en gebruik op bewezen innovaties (gemeten en op lijst van bewezen technieken), de nieuwe technieken kunnen op de markt worden gebracht.

In totaal mag u over Module I en II vijf jaren doen (doorlooptijd)

Kan ik subsidie krijgen om mijn veehouderij te verduurzamen?

Vragen en antwoorden Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv)

Verdelen van het budget

Subsidie berekenen

Let op: u kiest voor technische maatregelen óf voor managementmaatregelen. Een combinatie van beide kan niet worden ingediend in verband met het feit dat de genomen maatregelen afzonderlijk meetbaar moeten zijn.