vrijdag 21 oktober 2022

Symposium Waterkwaliteit…...terug naar de bron Dutch Dairymen Board 26 oktober Hardenberg!

Afgelopen week ontving u per post de uitnodiging voor ons symposium te Hardenberg waar we u via drie sprekers: Geesje Rotgers, Stichting Agri Facts, Wim de Hoop, Kennis Center Groene Groei en Bert de Groot, Hoogheemraadschap  De Stichtse Rijnlanden, en melkveehouder en onder dag voorzitterschap van Elly Koning—Bruijn, bestuurder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan informeren over de Derogatie, het 7e Actie Programma Nitraatrichtlijn en de Kader Richtlijn Water.

Er is heel veel data beschikbaar over waterkwaliteit: hoe wordt daarmee omgegaan? Klopt het dat Nederland andere normen hanteert dan Duitsland en België en waar komen grote overschrijdingen vandaan? En wat hebben vogels en foutafsluitingen bij riolen daarmee te maken? Geesje Rotgers gaat ons op de hoogte brengen van de resultaten van haar onderzoeken en geeft antwoord op veel van onze vragen.

Wim de Hoop heeft gekeken naar wat Nederland nu eigenlijk heeft gedaan bij de derogatie-aanvraag. En heeft aanbevelingen voor beleidsmakers waarmee de melkveesector goed vooruit kan. Bovendien brengt hij de kosten in beeld van de beleidskeuzes met betrekking tot de middelenvoorschriften.

Bert de Groot heeft vanuit zijn rol in de commissie ‘Gezond Water’ veel kennis over maatregelen waarmee de doelen in de Kader Richtlijn Water gehaald kunnen worden in veel regio’s. Zijn aanbeveling om van doelverlaging, doelactualisatie te maken – waarmee recht kan worden gedaan aan het hedendaagse aandeel van de landbouw op de waterkwaliteit - zal hij toelichten op ons symposium.

Gezien de enorme actualiteit van het thema en het voornemen van de DDB om het verlies van derogatie niet te accepteren, is er alle reden toe voor u als lid, om aanwezig te zijn op dit symposium:

Wanneer: 26 oktober

Waar: Evenementenhal Hardenberg, vergaderzaal I

Hoe laat: 10:00 - 13:00 uur (het programma vindt u hier)

Kent u andere mensen die interesse hebben, neem ze dan gerust mee of deel de uitnodiging!

Namens het DDB Bestuur,
Sieta van Keimpema, voorzitter


Downloads: Symposium Waterkwaliteit…...terug naar de bron Dutch Dairymen Board 26 oktober Hardenberg!