woensdag 13 oktober 2021auteur: DDB

Uitglijder AgriNL

Het was gisteren “Thank a farmer day” (“Bedank een boer-dag”).

Een dag die voor boeren in Nederland vooral gekenmerkt werd door een koude douche na het openen van ochtendkrant FD: AgriNL, de netwerkorganisatie van elf bedrijven in de Agribusiness en LTO Nederland, kondigde in een peperdure, paginagrote advertentie aan wat ze te bieden hadden aan de formatiepartijen: ruim 600.000 hectare landbouwgrond (afkomstig van al dan niet vrijwillige stoppers) en het plan om Nederland her in te richten in 113 regio’s.

Spijtoptanten
Deze plannen zijn bij het gros van de boeren - op z’n zachtst gezegd - niet goed aangekomen! Want niet de bedrijven uit de periferie bepalen wat er met hun boerengrond gebeurd, dat zijn alleen de boeren zelf. Opnieuw wordt er door de periferie, óver de boeren gepraat en niet mét de boeren. Alsof men niets geleerd heeft van het debacle met het Taskforce Ammoniak in oktober 2019, of de oorsprong van de zogenaamde ‘Judasbrief’ waarmee destijds door de boeren van Nederland al luid en duidelijk werd aangegeven dat de periferie zich met hun eigen zaken moeten bemoeien.

Na een vlammende vlog van FDF voorzitter Mark van den Oever mét ultimatum en de nodige druk van boeren bij AgriNL leden, meldde de eerste spijtoptant binnen AgriNL (LTO Nederland) zich gisteravond al: het bericht kon niet op hun goedkeuring rekenen. Vandaag distantieerden meerdere  AgriNL leden zich van het bericht of trokken zich totaal terug uit de organisatie.

Wie zijn dat?
Over welke bedrijven hebben we het als we het over AgriNL, hebben? Dat zijn: Agrifirm, Avebe, De Heus Animal Nutrition, ForFarmers Group,  Lely, LTO Nederland, Plukon Food Group, Rabobank, Royal Cosun,  Royal FrieslandCampina, VanDrie Group en Vion Food Group. Waarvan het gros zich nog steeds niet gedistantieerd heeft van het actie plan dat op de site van AgriNL staat (klik hier). AgriNL staat onder voorzitterschap van Tjibbe Joustra.

 Wie even zoekt naar waar AgriNL gevestigd is, komt uit op het adres Bezuidenhoutseweg 12 pal naast het enige weiland dat Den Haag rijk is. (Boeren ‘parkeren’ daar wel vaker, dus daar is dan gelukkig wél over nagedacht). Het adres van o.a. VNO/NCW. Waarmee de illusie dat we het hier hebben over een “belangenbehartiger voor de agro sector” naar het rijk der fabelen gestuurd kan worden. Dit is de belangenclub van grote multinationals die in Den Haag het allerbeste de wegen naar de subsidiepot weten te vinden. En niet om die in het boerenbelang te delen met ons!

Samenvatting Actieplan
Wie goed de titel leest van het Actieplan van AgriNL ziet dat het hier om een samenvatting gaat. Gisteren hebben wij direct geïnformeerd bij partijen waar we het volledige actieplan kunnen lezen. Dat blijkt men echter niet te willen delen. Ook niet met de pers. Dus; organisaties die de indruk wekken dat zij vóór de landbouw en vóór de maatschappij een oplossing hebben, houden deze onder tafel. Nu kennen we die werkwijze inmiddels wel van Nederlandse beleidsmakers (Frans Timmermans als meest recente voorbeeld, hoewel de Nederlandse politiek zich inmiddels kenmerkt door heimelijkheden) maar kennelijk vindt deze zelfbenoemde belangenclub dat ook al geen probleem.

Wij verzoeken echter de overgebleven partijen om heel snel te zorgen voor transparantie: wat staat er in dat actieplan? Wat hebben jullie bekokstoofd voor de Nederlandse boeren? Dan kunnen de Nederlandse boeren beslissen met welke partijen ze in de toekomst nog zaken doen. Want dat is nog steeds het recht van elke individuele boer: zelf bepalen of hij met de ‘blijvers’ in AgriNL nog zaken doet.

Naast het volledige actieplan is het ook zaak dat duidelijk wordt wíe mee aan tafel zaten toen dit plan werd opgesteld. Vooral omdat er AgriNL leden, waaronder LTO Nederland stellen, dat ze geen akkoord hebben gegeven voor dit plan. Wie bepaalde wat er op 12 oktober zou worden gecommuniceerd?

Ultimatum
Door FDF werd gisteren al een ultimatum gesteld aan de deelnemende partijen binnen AgriNL.

Voor de rust in de sector, lijkt het ons zaak, dat de overgebleven partijen open kaart spelen. De onduidelijkheid die nu is ontstaan over de samenstelling van deze plannen  moet zo snel als mogelijk worden opgelost. Den Haag moet niet de indruk krijgen dat we als agrarische sector intern druk zijn met elkaar, zodat zij hun eigen dubieuze agenda er door kunnen drukken. Stikstof, het 7eActieprogramma Nitraat, de KDW – het zijn allemaal thema’s die onze aandacht nodig hebben.

De oorspronkelijke partijen binnen AgriNL kunnen daarnaast daadwerkelijk iets goeds doen voor hun boeren dat draagvlak heeft: pleit voor, én financier een volgend Landbouw Collectief. Waar alle relevante boerenbelangenorganisaties met leden weer zitting in moeten hebben onder onafhankelijk voorzitterschap. Om bovengenoemde dringende thema’s in te behandelen.

In oktober 2019 is al bewezen dat we dan stappen vooruit kunnen zetten. Waarbij LNV met één gesprekspartner, die draagvlak heeft onder de grote meerderheid van de boeren, zal moeten onderhandelen. Nederland hunkert naar een oplossing, maar dat mag én hoeft niet ten koste gaan van onze prachtige boerenstand! De agrarische sector kan de oplossing zijn, en is zeker niet de oorzaak van de problemen.

Namens het DDB-Bestuur,

Sieta van Keimpema, voorzitter