vrijdag 18 juni 2021auteur: DDB

Voorschot mogelijk voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling Reageer vóór 30 juni!

Op de site van RVO geeft de overheid informatie over hoe u een voorschot aan kunt vragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling uit het GLB. In juli 2021 krijgt u dan al een deel van de uitbetaling. U moet zich wel houden aan de voorwaarden.

Dit voorschot kunt u aanvragen van 8 juni 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voorschotbedrag

Het voorschot is € 300 per hectare met een betalingsrecht. Heeft u meer betalingsrechten dan landbouwgrond? Dan kijkt RVO bij uw voorschot naar het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat u voor uitbetaling heeft opgegeven.

 Voorwaarden

Om het voorschot te krijgen, moet u:

  • de uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling hebben aangevraagd in de Gecombineerde opgave;
  • betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond hebben;
  • recht hebben op een voorschotbedrag van minimaal € 400;
  • in het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun (hebben) ontvangen. Heeft uw bedrijf het maximale bedrag van € 20.000 al bereikt? Of gaat u met het voorschot over dit bedrag heen? Dan heeft u geen recht op het voorschot. Meer informatie vindt u op De-minimissteun GLB.

Aanvragen

U vraagt het voorschot aan van 8 juni 2021 tot en met 30 juni 2021.

U kunt hier uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

U krijgt in juli 2021 een beslisbrief. Daarin leest u of u een voorschot krijgt. Ontvangt u een voorschot? Dan krijgt u in juli 2021 uw voorschot al uitbetaald. .

Vanaf december worden de directe betalingen door de overheid uitbetaald. Een eventueel voorschot, wordt in mindering gebracht op het totaal.