Persberichten


NMV en DDB samen op de bres voor derogatie

donderdag 27 oktober 2016

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB) hebben naar aanleiding van het uitstel van het fosfaatrechtenstelsel een gezamenlijk maatregelenpakket gepresenteerd aan staatssecretaris van Dam dat als doel heeft om voor 1 …

Lees meer »


De Europese Commissie heeft de invoering van fosfaatrechten om het huidige overschot aan fosfaatproductie door melkkoeien te beperken, afgekeurd als zijnde ongeoorloofde staatssteun. De Europese Commissie laat er tevens geen twijfel over bestaan …

Lees meer »

De Dutch Dairymen Board (DDB)heeft een voorstel ingediend bij staatssecretaris Martijn van Dam betreffende een mogelijke invulling van het EU steunpakket door Nederland, waarbij een positieve invulling gegeven wordt aan de vermindering van de …

Lees meer »

Nederland krijgt bijna €23 miljoen uit een nieuw steunpakket van €500 miljoen voor de zuivel en andere veehouderijsectoren. DDB en NMV vinden het positief dat de Europese Commissie erkent dat de huidige problemen op de zuivelmarkt kunnen worden …

Lees meer »