EMB Nieuwsbrief februari 2019(samenvatting)

Brexit: het moment van de waarheid nadert

We zijn zeven weken verwijdert van de datum waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, tenzij gevraagd wordt om uitbreiding van artikel 50 hetgeen onwaarschijnlijk lijkt als de binnenlandse politieke chaos blijft. Op dit moment is het parlement niet in staat overeenstemming te bereiken, ook niet over het stopzetten van de klok zodat men zou kunnen kijken of er een mogelijkheid is iets uit te werken waarover wel overeenstemming zou kunnen worden bereikt. 

Ondertussen knipperen de rode lichten in elke boerderij, coöperatie en verwerkingsbedrijf in Ierland.

We exporteren voor ongeveer €5 miljard aan voedsel naar het VK. Zij exporteren op hun beurt voor ongeveer €3 miljard aan voedsel terug naar ons. Onze landbouw-, verwerkings-, distributie- en retail netwerken zijn zo verweven dat ze bijna ondeelbaar zijn. Vanaf de dag na het Britse referendum heeft de Ierse regering duidelijk gemaakt dat zij prioriteit zullen geven aan de noodzaak om de afwezigheid van grenscontrole tussen de landen te behouden. De economische banden en handel tussen Ierland en het VK zijn vele malen grotere dan de economische banden en handen tussen Ierland en Noord-Ierland of, inderdaad, tussen Noord-Ierland en het VK. Het is evident dat de Ierse regering kost wat kost wil voorkomen dat er nieuwe conflicten met Noord-Ierland worden aangewakkerd.

Een woordvoerder heeft bevestigd dat, in geval van een 'no deal', een harde grens onvermijdelijk zal zijn. Bovendien struikelt het VK, met een meerderheid “nee”, over alle onderling samenhangende exit-arrangementen met alle bijbehorende tarieven enzovoort die de WTO-regels met zich meebrengen.

De twee doelen die Ierland zichzelf heeft gesteld:

-         Geen terugkeer van een ‘harde’ grens tussen Noord en Zuid

-         Voortzetting van een tariefvrije voedselhandel met het VK

Op dit moment lijken geen van beide doelen bijzonder haalbaar en het moment van de waarheid nadert snel.

Pat McCormack, voorzitter van de Irish Creamery Milk Supplier Association (ICMSA).

Grensdemonstratie: Stop CETA

25 januari 2019

Boeren van 17 Europese organisaties en twee koepelorganisaties hebben samen met actoren uit het maatschappelijke veld gedemonstreerd voor een eerlijk en klimaatvriendelijk wereldwijd EU-handelsbeleid. Voor een solidair Europa, geen herlancering van TTIP. Met de demonstratie willen de deelnemende organisaties hun ongenoegen uiten over het huidige handelsbeleid van de EU; de EU is naar hun mening verschillende vrije handelsovereenkomsten aangegaan met Canada (CETA) en Japan (JEFTA) en de EU is in onderhandeling met andere landen (o.a. Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië). Op dit moment is de EU bezig met een doorstart van de onderhandelingen tussen de EU en de VS (TTIP). De EU onderhandelt ook over handelsovereenkomsten met enkele van de armste landen van de wereld, voornamelijk in Afrika, d.w.z. de zogenaamde "Economische Partnerschapsovereenkomsten "(EPA's).

"Deze handelsovereenkomsten leiden ertoe dat er nog meer landbouwproducten worden gedumpt op belangrijke markten, bovendien worden milieu- en arbeidsnormen verzwakt en worden multinationals nog krachtiger ", waarschuwt Erwin Schöpges, voorzitter van de European Milk Board (EMB). Dat is de reden dat tijdens de grensdemonstratie de Europese alliantie (symbolisch) de verdragen van deze nieuwe en schadelijke handelsovereenkomsten heeft begraven.

Daarna ondertekenden boeren uit verschillende EU-landen plechtig de Europese boerenverklaring op een gigantische banner. Het doel is om druk uit te oefenen op Europa om een nieuw handelsbeleid te bevorderen dat eerlijke boerenprijzen goedkeurt en eerlijke arbeidsomstandigheden, klimaat- en milieubescherming, dierenwelzijn, voedsel van hoge kwaliteit en voedselsoevereiniteit garandeert.

In mei van dit jaar zal een nieuw EU-parlement worden gekozen. De Europese alliantie eist om het oneerlijke en zakelijk vriendelijke handelsbeleid te begraven en op te komen voor de eisen van de alliantie. Dit zijn belangrijke, algemene signalen voor een Europa van solidariteit en duurzaamheid en tegen populisme en nationalisme.

We hebben genoeg van deze lage melkprijzen!

Gebaseerd op eerste publicaties en reclamecampagnes met betrekking tot melk. Het prijsniveau in 2019 zal voor melkveehouders alarmerend laag zijn. Vanwege de rampzalige voeroogst en de daaruit voortvloeiende drastische stijging van de kosten, was er al in de herfst van vorig jaar een oproep voor hogere melkprijzen. Er moet eindelijk een duidelijk signaal zijn over de melkprijs, zoals berekend in het model van de Milk Marker Index door de melkveehouders van MEG Milk Board ' associatie van meer dan 40 eurocent per liter. "Na twee jaar zuivelcrises en de droogte van 2018, moeten melkproducenten dringend wat winst maken”, vertelt Lucia Heigl, federaal vicevoorzitter van de Duitse kleine boeren ' vereniging (AbL) en melkveehouder in de regio Oberpfalz. De Deutsche Boerenbond (DBV) heeft nu echter een prijs uitgegeven verwachting van 33 cent per liter voor zuivelbedrijven, wat betekent dat nog meer melkveebedrijven zouden failliet gaan. De prijsafgifte van de DBV ondermijnt daarmee ook de mogelijke prijzen voor de komende jaren. Verder heeft het Institute for the Food Industry (ife) voorspeld dat er begin 2019 zelf een daling van het melkvolume zal plaatsvinden, gevolgd door verdere domino-effecten als gevolg van de droogte van vorig jaar. "Samen met de hoge voetkosten veroorzaakt door de droogte, moet dit ook weerspiegeld in de melkprijzen, "dringt Lucia Heigl aan. "Zelfs de detailhandel lijkt zich niet druk te maken over een voldoende hoog prijsniveau", legt Bernd Schmitz uit, biologisch melkproducent en Abl regionaal voorzitter voor Noord-Rijnland-Westfalen. Hij vindt de enorme reclameposters bij discount-supermarkt Lidl die biologische melk van hoge kwaliteit verkoopt voor minder dan € 1/liter gewoon schandalig. "Dierenwelzijn, de beste kwaliteit voer en milieubescherming bij de biologische melkproductie worden in dergelijke situaties buiten beschouwing gelaten, "zegt een verontwaardigde Schmitz. Adverteren met hogere prijzen, om ervoor te zorgen dat biologische melkproducenten worden beloond voor hun kwaliteitsproduct en dier welzijnsvoorwaarden, zou de juiste manier zijn om hoogwaardige voedselproducten te schenken. " 

Persbericht van de Duitse kleine boerenorganisatie AbL

Zuivel samen - een wereldwijd netwerk voor een toekomstbestendige zuivelmarkt

Ongeveer 600 melkveehouders en gasten uit heel Duitsland kwamen weer bij elkaar tijdens het traditionele symposium van de Duitse melkveehouderijvereniging BDM e.v. op de Internationale Groene Week in Berlijn.

In haar openingstoespraak, deed dr. Beate Jessel, President van het Federaal Bureau voor Natuurbehoud, een beroep op de aanwezige melkveehouders om met open mind en collaboratieve geest het gesprek aan te gaan met betrekking tot de noodzakelijke structurele en substantiële veranderingen in de hervorming van het GLB die dringend moeten worden verwezenlijkt in relatie tot milieu- en klimaatdoelen, terwijl tegelijkertijd moet worden overeengekomen dat deze veranderingen haalbaar en betaalbaar moeten zijn voor boeren.

 Herbert Dorfmann, lid van het Europees Parlement en rapporteur voor "De toekomst van voedsel en landbouw" breide de discussie tot het landbouwbeleid van de EU met de mogelijke veranderingen die de hervorming van het GLB voor de boeren kan betekenen. In de context van levendige plattelandsgebieden steunde hij een plafond voor landbouwfinanciering.

Sieta van Keimpema, vice-voorzitter van de European Milk Board EMB, gebruikte haar presentatie om de onevenwichtige situatie toe te lichten van Europese melkveehouders, door simpelweg hun bedrijfsgegevens nauwkeurig te bekijken. Als productiekosten en melkprijzen worden vergeleken, wordt duidelijk waarom veel boeren niet in staat zijn om iemand te vinden die bereid is hun boerderijen over te nemen. Ze liet ook zien hoe de zuivelindustrie erin slaagde om hun winsten te verhogen, ondanks herhaalde melkcrisissen.

BDM-woordvoerder Hans Foldenauer sloot af met een overzicht van de BDM-sectorstrategie 2030 en benadrukte dat in deze context discussies niet simpelweg kunnen worden beperkt tot de verdeling van fondsen - echte veranderingen zijn de noodzaak van het eerste uur. Hij verwees naar het BDM-strategiedocument met ambitieuze doelstellingen die noodzakelijk om verbetering in gang te zetten.

De “Fair Milk”- journalistiekprijs werd dit jaar toegekend aan Michael Braun, hoofd Marketing voor eerlijke melk. De prijs is een jaarlijks terugkerend onderdeel van het BDM-symposium.

De volledige nieuwsbrief van de EMB (engels) kunt u lezen op:

http://www.europeanmilkboard.org/newsletter/english/newsletter-february-2019/article/newsletter-novemberdecember-online.html?cHash=83ab0d240490e9073fb79e84f725de66