zuivelbegrippen

Spotmarkt en vrije handelsmarkt

Markt van vraag en aanbod van melk en melkproducten tussen bedrijven die een erkenning hebben voor het mogen verwerken dan wel in- en verkopen van boerderij-melk en/of industrie-melk.

Bijvoorbeeld handel van industrie-melk tussen DOC en RFF, handel van boerderij-melk tussen Verbamel en Campina.

Spotmarkt is een restmarkt, waarbij dagprijzen gelden. Het aanbod is groot in vakantieperiodes (fabrieken hebben onderbezetting van personeel)  en bijvoorbeeld klein in natte periodes (als vee minder melk geeft). Grillig verloop van het aanbod.

Vrije handelsmarkt is een markt waarbij de melkhandelaar, die de boerderij-melk en/of industrie-melk inkoopt, deze melk tegen vaste contractprijzen afzet bij een zuivelverwerker. De contracten worden voor een bepaalde periode, bij een bepaalde zuivelverwerker voor een afgesproken prijs afgesloten. Een voordeel is dat de melkhandelaar kan kiezen uit de zuivelverwerkers die op dat moment de hoogste prijs wil geven voor het aanbod melk.

Een markt met een vrij constant verloop van het aanbod.