woensdag 18 jan. '23 auteur: DDB

Dinsdagavond 17 januari 2023, hield DDB haar buitengewone algemene leden vergadering (ALV) in verband met een statutenwijziging (tekstuele aanvulling op de statuten), om het voor ZuivelNL mogelijk te maken de btw-voorbelasting van de belastingdienst …

Lees meer »

woensdag 4 jan. '23 auteur: DDB

Momenteel ligt het “Ontwerp-wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden” ter inzage (https://www.natura2000.nl/besluiten-ter-inzage-enof-nog-niet-definitief)De Minister voor Natuur en Stikstof heeft het Wijzigingsbesluit …

Lees meer »

Eerder verschenen op DDB.