Blog

Sieta van Keimpema schrijft regelmatig een weblog over actuele zaken in de melkveehouderij en over gebeurtenissen in het nieuws.

Ook doet ze verslag van haar bezigheden van de afgelopen tijd voor de DDB en als vicevoorzitter van de EMB. Ze voert gesprekken met beleidsmakers, geeft lezingen en legt (werk-)bezoeken af.

Ledenberichten

Op deze pagina kunt u tevens de ledenberichten teruglezen die u via e-mail of per post als lid van DDB hebt ontvangen.


Reactie DDB op Zembla uitzending

maandag 21 oktober 2019 auteur: DDB

Geachte DDB leden, geachte collega’s, Na de uitzending van Zembla “Het gouden kalf” ziet de DDB zich genoodzaakt een aantal zaken recht te zetten. Begin september is DDB gevraagd mee te werken aan een uitzending over de kalverensector en de …

Lees meer »

ledenoproep, ga 16 (en 17) oktober mee naar Den Haag!

maandag 14 oktober 2019 auteur: DDB

Geachte leden,Op 1 oktober zijn we massaal met elkaar naar Den Haag getrokken in reactie op de opmerking van Tjeerd de Groot over het halveren van de veestapel en het rapport van de Commissie Remkes. De DDB heeft in gezamenlijkheid met andere …

Lees meer »

Het kan u niet zijn ontgaan de laatste week:  op 1 oktober trekken Nederlandse boeren naar Den Haag in reactie op de opmerking over het halveren van de veestapel door Tjeerd de Groot en het rapport van de Commissie Remkes. Ook de DDB ondersteunt …

Lees meer »

 16 september: Grote demonstratie gepland in Ciney (B) met trekkers en melk. Ga mee !  Meer dan 3 miljoen liters melk werden 10 jaar geleden uitgereden over de velden van Ciney (België). Om te protesteren tegen de extreem lage melkprijzen die …

Lees meer »

Graag informeren wij u over de zienswijze die de DDB heeft ingediend aangaande de wijziging Mededingingswet i.v.m. uitzonderingen landbouw en visserij. Een internetconsultatie waarop tot 19 augustus kan worden gereageerd.   De DDB vindt het jammer …

Lees meer »