Blog

Sieta van Keimpema schrijft regelmatig een weblog over actuele zaken in de melkveehouderij en over gebeurtenissen in het nieuws.

Ook doet ze verslag van haar bezigheden van de afgelopen tijd voor de DDB en als vicevoorzitter van de EMB. Ze voert gesprekken met beleidsmakers, geeft lezingen en legt (werk-)bezoeken af.

Ledenberichten

Op deze pagina kunt u tevens de ledenberichten teruglezen die u via e-mail of per post als lid van DDB hebt ontvangen.


 16 september: Grote demonstratie gepland in Ciney (B) met trekkers en melk. Ga mee !  Meer dan 3 miljoen liters melk werden 10 jaar geleden uitgereden over de velden van Ciney (België). Om te protesteren tegen de extreem lage melkprijzen die …

Lees meer »

Graag informeren wij u over de zienswijze die de DDB heeft ingediend aangaande de wijziging Mededingingswet i.v.m. uitzonderingen landbouw en visserij. Een internetconsultatie waarop tot 19 augustus kan worden gereageerd.   De DDB vindt het jammer …

Lees meer »

Zienswijze DDB aanpassing excretienormen

dinsdag 13 augustus 2019 auteur: DDB

Hierbij informeren wij u over de zienswijze die de DDB heeft ingediend aangaande de aanpassingen van de excretienormen. Daarnaast maken wij u attent op de ledenbrief die u via de post deze week hebt ontvangen.    Het ministerie van LNV heeft op …

Lees meer »

Dat de inkomenspositie en marktpositie van de Europese boeren steeds meer wereldleiders zorgen baart, bleek tijdens  de laatste G20 waar dit onderwerp op de agenda stond. De monopolypositie die afnemers van bijvoorbeeld  zuivel en kalveren zich …

Lees meer »

Belangenbehartiging een serieuze zaak.

maandag 1 april 2019 auteur: DDB

Beste leden,Dat belangenbehartiging  een serieuze zaak is weten we als DDB als geen ander. Al jaren strijden wij voor een kostendekkende melkprijs en proberen de vinger op de zere plek te leggen als het gaat om de onbetaalde, bovenwettelijke eisen …

Lees meer »