vrijdag 13 november 2020auteur: DDB

PAS MELDERS – wacht niet te lang!

Veel PAS melders hebben afgelopen week een brief ontvangen van het Ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit, met het verzoek om  uiterlijk 31 januari 2021 gegevens door te geven om de door hen gedane (inmiddels ongeldig geworden) PAS melding onder Programma Aanpak Stikstof, om te zetten naar een vergunning onder de Wet Natuurbescherming (voor meer informatie bij12.nl/omzettenpasmelding).

Hiervoor is een formulier beschikbaar op de site van RVO (mijn.rvo.nl/pas-melding) waarop u inlogt met uw eHerkenning (minimaal nivo 2+).

Met de aan te leveren gegevens zal er beoordeelt worden of uw project is uitgevoerd of dat u hiermee bezig bent. Let hierbij op de termijnen waarbinnen het project gerealiseerd had moeten worden volgens uw melding.

In ieder geval moet u het kenmerk van de AERIUS berekening van uw PAS melding invullen op het formulier.

Heeft u dit kenmerk niet meer, dan kan u dit opvragen bij de Provincie (zie hiervoor informatie in de brief).

Bij de brief is een bijlage bijgevoegd, waarin documenten en gegevens worden vermeld die u nodig heeft voor het invullen van het formulier.

Voor de meeste veehouders is het aanvragen van vergunningen en aanverwante zaken geen “dagelijkse kost”. Wij wijzen u er dan ook op, dat het verstandig is om hiervoor een adviseur op dit gebied te zoeken.  Velen zullen de melding, die destijds is gedaan, waarschijnlijk ook aan een derde partij hebben uitbesteed. Wacht niet te lang met uw gegevens doorgeven, zeker als u hiervoor iemand wil inschakelen, zodat u op tijd bent met het indienen.

Van belang is om de voor u juiste gegevens aan te leveren. Als u kijkt naar de  laatste pagina van de bijlage staat hier een lijst van mogelijke bewijsstukken. Niet alle stukken die hier genoemd worden dienen te worden aangeleverd, dit zijn voorbeelden. Kijk goed welke stukken het best bij uw situatie passen en het meest gunstig zijn, voor u, om uw situatie te onderbouwen.

Veel gegevens zijn natuurlijk al beschikbaar bij de overheid vanuit het verleden of vanwege verplichte registratie. Denk daarbij aan de Gecombineerde Opgaves van de afgelopen jaren, I&R en mestboekhouding.

Als voorbeeld noemen wij bewijs voor een bouwactiviteit/staluitbreiding. Een bouw gereed melding zal in veel gevallen hierbij een beter bewijsstuk zijn dan een stallijst aangezien het eerste iets aangeeft over de stalcapaciteit, terwijl het tweede (de stallijst) alleen iets aangeeft over de stalbezetting.

Samenvattend: U heeft maar 10 weken de tijd (inclusief de feestdagen) om vóór 31 januari 2021 uw gegevens aan te leveren. Schakel daarom ook tijdig uw adviseur in voor advies.

 

Bestuur DDB

13 november 2020