European Milk Board Newsletter Indien deze mail niet goed wordt weergegeven, klik dan hier

MELK-NIEUWS

http://www.europeanmilkboard.org

EMB Niewsbrief november 2012

 • 1000 trekkers naar Brussel!
 • Ledenvergadering in Kroatië beslissend moment voor grote demonstratie in Brussel
 • FFA Rood licht voor management UDF op algemene ledenvergadering
 • Verzoek aan de Franse President
 • Kroatische melkveehouders in staking
 • EMB Agenda

Newsletter as PDF

download nog niet beschikbaar

Contact

European Milk Board
Bahnhofstr. 31
D-59065 Hamm

Phone: 0049/2381/4360495
Fax: 0049/2381/4361153

E-Mail:   office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org

Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

Een bedreigde soort! Dat zijn we geworden, de onafhankelijke melkproducenten.  

Zijn we voor onze politici – gekozen door het volk maar onder toezicht van de bankenwereld – een soort die beschermd moet worden? Zeker niet in de ogen van de vertegenwoordigers van het liberalisme zonder beperkingen, wiens enige droom het is om ons als bedelaars van ons land te verdrijven. Zijn we terug in de Middeleeuwen: staat ons dat voor de toekomst te wachten?  

In mijn geboorteland Frankrijk, hebben we het geluk dat er nog altijd een paar beschermende maatregelen zijn die de tsunami tegenhouden – zoals de regelingen ten aanzien van het pachten of het zogenaamd preventieve recht. Maar hoe lang houden we die regelingen nog? 

Echter, we zijn wel de onvervangbare soort waarop de hele economie drijft! Wat kunnen we doen, om onze soort te laten overleven? Als je naar het groeiende aantal boeren kijkt die stoppen met de melkproductie om graan te gaan verbouwen, moeten alle alarmbellen wel afgaan. Al is het geen verassing; één hectare graan betekent minder dan vier uren werk om acht ton te produceren, terwijl één koe al 30 tot 40 uren werk oplevert om acht ton melk te produceren – voor dezelfde omzet!  

Maar het ergste probleem voor onze soort is waarschijnlijk de vergrijzing. We zijn gemiddeld ouder dan 50 jaar, en de jongere generatie wil niets te maken hebben met een beroep waar geen toekomstperspectief in zit. Al deze gegevens spreken voor zich en getuigen van het verdwijnen van de onafhankelijke melkproducent.

Dat is precies de reden waarom we schouder aan schouder moeten staan en vechten – samen met alle melkveehouders in de grote EMB familie. Laten we samen demonstreren voor het Europees Parlement in Brussel op 26 en 27 november. Het is nu of nooit! Eén ding is zeker: als we zelf geen actie ondernemen is de strijd verloren en zijn we morgen de lijfeigenen van de voedingsindustrie.

Als je niets vraagt, krijg je ook niets. Onze toekomst ligt totaal in onze eigen handen!

Richard Blanc (Lid van het EMB Bestuur)


1000 trekkers naar Brussel!

Grote demonstratie van Europese melkveehouders voor het Europees Parlement in Brussel op 26 en 27 november 

Beste collega’s,

Wij, de melkveehouders van de European Milk Board, zullen op 26 en 27 november demonstreren voor het gebouw van het Europees Parlement in Brussel. We roepen iedere melkveehouder op om daar te zijn en actief de eisen van de EMB te ondersteunen – flexibele marktregulering om kostendekkende melkprijzen te kunnen bereiken. Het is van het grootste belang dat we in grote getale in Brussel aanwezig zijn. Kom met de trekker! We willen indruk maken.

 

Het protest vindt plaats omdat een aantal belangrijke vergaderingen staan gepland in Brussel voor de landbouwraad van het Europese Parlement (26/27 november) en de landbouwministerraad (28/29 november), die zullen beraadslagen en beslissen over de hervorming van de gemeenschappelijke EU-marktordening. Dit is inclusief het voorbeeld van vrijwillig minder leveren. Tijdens de laatste stemming in Brussel over afschaffing van het melkquotum, waren de voorstanders maar net meer in de meerderheid met 18 stemmen tegen 17. Dit toont aan dat we een realistische kans hebben!  

Doe met ons mee in Brussel op 26 en 27 november!

Het is nu of nooit om onze bezwaren naar Brussel te brengen!

De demonstratie zal beginnen kort na het middaguur op 26 november met zoveel mogelijk trekkers. We willen niet alleen praten maar willen politici vooral bewust maken van hun verantwoordelijkheid. Op de vroege avond nodigen we iedereen uit voor een  forumdiscussie met belangrijke beleidsmakers. De demonstratie gaat de volgende dag door. Zorg dat ook uw collega’s en buren  meegaan om deze demonstratie tot een compleet succes te maken. Als u wilt dat er zaken anders geregeld gaan worden, kom dan naar Brussel. 

Romuald Schaber (President van de EMB)

Ledenvergadering in Kroatië beslissend moment voor grote demonstratie in Brussel

De tweede EMB  ledenvergadering van dit jaar, werd gehouden in Tuhelj Toplice, Kroatië, van 23 tot 25 oktober. De aanwezigen namen de gelegenheid om te discussiëren over de dramatische situatie op de melkmarkt in Europa, en putten kracht uit de hartelijke samenkomst met Europese collega’s en vrienden om toekomstige acties en demonstraties te ontwikkelen. 

Punt van aandacht waren, wat wel de transformatielanden in Oost en Zuidoost Europa worden genoemd. Het hoogtepunt van de vergadering was een internationale melkconferentie genaamd “Melkproductie in Kroatië: kansen en risico’s bij toetreding tot de EU”. Presentaties met feiten en cijfers die werden afgewisseld met levendige discussies, zorgden voor een conferentie die een uitgebreid overzicht gaf van de melkmarkten in Oost-Europese landen en de wegen voor de Kroatische melkveehouders om succesvol toe te treden tot de EU.  Naast collega’s uit Kroatië waren vertegenwoordigers van Poolse en Letse melkveehoudersorganisaties aanwezig.

Er werd door de EMB-leden intensief gediscussieerd over de oproep van het EMB bestuur aan alle melkveehouders van Europa, om gezamenlijk een demonstratie te houden voor het gebouw van het Europees Parlement op 26 november. Unaniem werd door de EMB-leden besloten dat     de inzet van de melkveehouders nu helemaal niet af moet nemen en dat het moment voor een grote demonstratie nu urgenter is dan ooit tevoren om het boerenleven te verzekeren voor de toekomst

Heugelijk feit om deze ledenvergadering was de begroeting van het Spaanse OPL als nieuw EMB-lid. Ook het bedrijfsbezoek aan een Kroatische melkveehouderij werd enorm gewaardeerd evenals de presentatie van de resultaten van de EU studie naar de coöperaties door professor Hanisch van de Humboldt Universiteit in Berljn, waarvoor veel belangstelling was. De EMB-leden stelden professor Hanisch indringend op de hoogte van hun ervaringen in zuivelcoöperaties en zien dit graag terug in het definitieve rapport.

Na drie dagen bedanken de leden de Kroatische vrienden voor hun warme gastvrijheid en de goede organisatie. De leden van de EMB zien terug op een aangenaam verblijf in Kroatië. Misschien nog belangrijker dan de inhoud van het programma, was de uitwisseling van gedachtes en ideeën en de samenwerking tussen de EMB leden die daardoor als het ware samen smeden als een grote familie. De vergadering gaf een enorme boost aan de op handen zijnde uitdagingen, zoals de grote demonstratie in Brussel op 26 november.

Christian Schnier (EMB)  
 

FFA Rode licht voor management UDF op algemene ledenvergadering

Onderstaand vindt u het persbericht van Farmers for Action (FFA) over het protest op donderdag 18 oktober.

Farmers For Action Verenigd Koninkrijk Noord Ierland organiseerden een protest op de algemene ledenvergadering van de United Dairy Farmers, op donderdag 18 oktober in Cookstown. Pamfletten werden uitgedeeld aan leden van de UDF bij de hotelingang.  

Voorzitter voor FFA Verenigd Koninkrijk, David Handley verklaarde dat “het management van de UDF; één van de grootste verwerkers van het Verenigd Koninkrijk, weigert te praten en samen te werken met FFA! Dit roept de vraag op wat ze te verbergen hebben, wel vinden ze het normaal om grote kaasorders uit Groot Brittannië aan te nemen op kosten van hun leden/melkveehouders die ze een slechte melkprijs uitbetalen, een zaak die FFA niet accepteert! "

Ondertussen verklaarde William Taylor, FFA coördinator voor Verenigd Koninkrijk / Noord Ierland dat , “door in de afgelopen jaren geen verstandige communicatie met de FFA aan te gaan, heeft het management van  UDF duidelijk laten zien hoe weinig notie ze hebben van de financiële behoeftes van het overgrote deel van hun leden. Dit wordt benadrukt door het aantal UDF-leden die opgestapt zijn en het feit dat UDF aan de onderkant van de Noord Ierse melkprijsvergelijking bungelt.” Door de pamfletten van  de FFA, kwam de waarheid over de UDF-leden, bloot te liggen. William Taylor concludeerde: “FFA Verenigd Koninkrijk  staat voor honderd procent achter de oprichtingsbeginselen van de UDF, beginselen die direct hersteld moeten worden in het belang van de Noord Ierse melkveehouders!”

Christian Schnier (EMB) 

Verzoek aan de Franse President

De Franse EMB ledenorganisatie APLI, schreef een brief aan  François Hollande, de President van Frankrijk, om zijn aandacht te vragen voor een dringende kwestie in de Franse landbouw, in het bijzonder Bretagne.


Beste mijnheer de President,

Toen u de internationale landbouwbeurs SPACE in Rennes bezocht, hebt u uitspraken gedaan over de toekomst van de Franse landbouw. U verklaarde dat u de uitdrukkelijke intentie heeft om wereldwijd onze landbouwproducten met veel toegevoegde waarde te verkopen om een handelsoverschot te garanderen waar het vandaag nog aan ontbreekt.

Sinds lang heeft de Franse landbouw overschotten geproduceerd met dank aan de groeiende productiviteit van de boeren. Decennialang streefden de boeren ernaar om milieuvoorschriften te implementeren en richtlijnen inzake het welzijn van dieren. Zij hebben geïnvesteerd in het “concurrerend” maken van hun productie. Echter, de realiteit blijft jammer genoeg dezelfde: het falen van het export model voor gevogelte van de Doux Group, boeren die hun bedrijf opgeven, het mislukken van het varkensproductiemodel, groeiende schulden – en nu voelen we de gevolgen.

Hoe is het mogelijk dat het landbouwmodel, dat zoveel banen en groei heeft gecreëerd – zeker in Bretagne – nu op de rand van de afgrond staat? Deregulering van de markten, ongebreidelde liberalisatie, kapitaalspeculatie op landbouwproducten, de koersdaling van de dollar, oneerlijke concurrentie op het maatschappelijke vlak en het gebied van milieu, zelfs binnen de EU: al deze zaken hebben het moraal aangetast en vernietigen elke prikkel voor de Franse boeren om de uitdagingen die door uw toedoen op hen af komen, het hoofd te bieden. Jongen mannen en vrouwen weigeren het familiebedrijf over te nemen. Jonge mensen zijn niet bereid om enorme investeringen te doen die geen winst opleveren. Op deze manier zullen de boerenbedrijven langzaamaan uit het plattelandsbeeld verdwijnen.  

Varkens en gevogelteproductie nemen af, net zoals de melkproductie ook snel zal afnemen, hoewel ons een stijging op de wereldmarkt wordt voorgespiegeld. Continue wordt ons voorgehouden dat we “de wereldmarkt moeten veroveren”. Maar waarom?  Wij zijn van mening dat alleen een sterke politieke wil om de markten te reguleren een einde kan maken aan de speculatie. Daarbij is het van het grootste belang dat in de EU  harmonisatie plaats vindt op het maatschappelijke vlak en het gebied van milieu. De keus voor sterke valuta gaat ook hand in hand met importregels. 

In de context van dergelijke politieke besluiten willen wij, de boeren van Europa, de kwaliteit van het voedsel voor de Europese burgers garanderen voor eerlijke prijzen zonder dat we van subsidies afhankelijk zijn. Steeds weer hebben we een reguleringsysteem voor de markten voorgesteld dat de maatschappij geen cent kost. Ik roep u op om te luisteren naar ons, in het belang van de toekomst van de Franse en Europese landbouw. 

Gwenaël Le Berre (APLI Bretagne)

 

Kroatische melkveehouders staken

Duizenden melkveehouders in Kroatië gingen in melkstaking van 22 tot 25 oktober. De staking werd georganiseerd door een groep melkveehouders die protesteerden tegen de zittende Kroatische regering. De boeren verklaarden dat 80 procent van de melkveehouders meededen met de melkstaking, de regering beweerde dat het er 8 procent waren. De belangrijkste eis van de stakende melkveehouders was een stijging van de melkprijs van 28 cent naar 54 cent.  Jammer genoeg had de staking geen concreet effect.

Milan Husnjak (HSUPM)


EMB Agenda 

Onderstaand vind u de belangrijkste afspraken in november 2012

 • 14.11.: Gesprekken met parlementsleden in Brussel

 • 14.11.: Ontmoeting met Letse melkproducenten tijdens Eurotier in Hannover, Duitsland

 • 19.11.: Persconferentie over demonstratie melkveehouders in Brussel

 • 21.11.: Ontmoeting met landbouwminister van Estland in Tallinn

 • 26./27.11.: Grote demonstratie van melkveehouders in Brussel

Contactgegevens

European Milk Board
Bahnhofstr. 31
D-59065 Hamm
Tel: 0049/2381/4360495
Fax: 0049/2381/4361153
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org

Deze nieuwsbrief is u gestuurd door Dutch Dairymen Board.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier.