EMB nieuwsbrief: MELK NIEUWS mei 2013

Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

Tot mijn grote tevredenheid beginnen collega’s en vrienden tijdens onderlinge gesprekken, steeds weer over de grote melkveehoudersdemonstratie in Brussel, november 2012. Het was een overweldigend succes voor ons, de melkveehouders, omdat het luid was, zichtbaar was,  breed werd uitgemeten in de media en tegelijkertijd ongemakkelijk was voor de beleidsmakers in Brussel en de EU-lidstaten. Het opende belangrijke politieke deuren voor de EMB en kan in dit cruciale jaar 2013 wel eens de beslissende factor vormen voor de wijze waarop de hervorming van de EU Gemeenschappelijke Landbouw Marktordening en de nieuwe voorstellen voor de melkmarkt door EU Commissaris Ciolos, er uit komen te zien.  

We moeten deze gelegenheid met twee handen aangrijpen! Laat het duidelijk zijn: de strijd om het economische voortbestaan van de Europese melkveehouders moet nu uitgevochten worden en niet in 2015 als de melkquota al afgeschaft zijn. Dan is het te laat en kunnen we ongetwijfeld de trekker op onze bedrijven laten staan. Daarbij, eind 2014 wordt er een nieuwe EU Commissie geïnstalleerd en worden de kaarten opnieuw geschud – met een onzeker uitkomst. Daarom moeten we ons nu laten horen en het werk dat we in 2008 begonnen zijn met een melkstaking, afmaken met veel kabaal en een rechte rug. 

 

Wij kunnen als melkveehouders trots zijn op wat we tot nu toe gepresteerd hebben. Vooral het meest recente voorstel van het Europees Parlement om als crisisinstrument voor de melkmarkt, de vrijwillige productievermindering in te voeren, is een belangrijke stap voorwaarts en een radicale systeemverandering naar flexibele marktregulering voor de EU melkproductie. Jammer genoeg is dit succes niet onomkeerbaar en moet het voorstel deze zomer hevig verdedigd worden  tegen de sterke lobby van de zuivelindustrie en aanverwanten. Maar, na de enorme demonstratie van de melkveehouders van afgelopen november zitten onze grootste tegenstanders niet langer in Brussel maar in de hoofdsteden van de lidstaten. Meer dan enig ander is de Duitse regering in Berlijn onwrikbaar is het streven naar totale liberalisatie van de zuivelmarkt.

Zoals u zult lezen in deze editie van de EMB Nieuwsbrief, is dat de reden de EMB vertegenwoordigers zich in heldere bewoordingen  hebben uitgesproken tegenover de Duitse Landbouwministers, bij de melkveehoudersdemonstratie in Berchtesgaden Zuid Duitsland midden april, en nu krachtig en met zoveel mogelijk collega’s willen demonstreren in de Duitse hoofdstad Berlijn op 3 en 4 juni 2013. Laat het in het beslissende jaar 2013 niet afweten en kom naar Berlijn begin juni, met zoveel mogelijk mensen. Het is het waard, want prijsstijgingen voor de korte termijn – zoals aangekondigd – zijn geen oplossing. Ze zijn nog geen druppel op de gloeiende plaat. Geef ze niet de kans om ons, melkveehouders, af te serveren!

Erwin Schöpges (Bestuurslid EMB Board)  


Melkveehouders, naar Berlijn!

Grote demonstratie van Europese melkveehouders in de Duitse hoofdstand Berlijn, 3 en 4 juni

Beste collega melkveehouders,

We mogen niet toestaan dat de Duitse regering ieder redelijk voorstel uit Brussel om de melkmarkt goed te laten functioneren, blokkeert. In de huidige besprekingen tussen het Europees Parlement, de lidstaten en de Commissie voor de Gemeenschappelijke Landbouw Marktordening, moeten we druk uitoefenen op de Duitse regering om te voorkomen dat het voorstel voor vrijwillige productiebeperking sneuvelt als instrument om de melkmarkten te reguleren in crisissituaties.

Daarom reizen wij, de melkveehouders van Europa, met onze trekkers naar Berlijn en zullen we demonstreren voor de Bondskanselarij op 3 en 4 juni 2013.

Het is belangrijk dat we met velen aanwezig zijn in Berlijn om de Duitse regering met een indrukwekkende symbolische actie te laten zien dat ze niet zomaar hun gang kunnen gaan. Start de motoren, laten we deze demonstratie weer tot een succes maken!

Meer details zullen binnenkort bekend worden gemaakt en zullen tevens op te vragen zijn bij het EMB kantoor in Brussel (e-mail: office@europeanmilkboard.org of telefoon: 0032 2 808 1935)

Romuald Schaber (President van de EMB)


 

Europese melkproducenten vragen Duitse regering om koers bij te stellen

Het volgende persbericht werd gepubliceerd naar aanleiding van de demonstratie van melkproducenten in Berchtesgaden, Zuid Duitsland van 10 tot 12 april.

(Berchtesgaden, 12 april 2013) Een groot konvooi van trekkers sluit de driedaagse demonstratie van melkproducenten en bezorgde burgers uit heel Europa af, in de Zuid Duitse stad Berchtesgaden. Ongeveer 750 melkproducenten van de European Milk Board (EMB), de overkoepelende organisatie die de melkveehouders vertegenwoordigt in Europa, grepen de conferentie van de Duitse landbouwministers aan om hun ongenoegen met de Duitse zuivelpolitiek duidelijk te maken. Hun motto: “markten organiseren in plaats van crisis managen”.

EMB President Romuald Schaber legde uit dat melkproducenten uit heel Europa de lange reis naar Berchtesgaden hadden gemaakt om de Duitse regering op te roepen om hun politieke koers te wijzigen. “We kunnen niet accepteren dat de Duitse regering continue zijn veto uitspreekt tegen redelijke regelingen om de Europese melkmarkten te reguleren. Alleen een flexibel reguleringsysteem ten aanzien van het aanbod kan garanderen dat de melkveehouderij economisch gezien kan overleven. Grote en machtige lidstaten als Duitsland mogen dat niet tegenhouden."

De organisator van de demonstratie, EMB lidorganisatie BDM, had een indrukwekkend driedaags programma opgezet. De eerste avond was er een boerenconferentie over het onderwerp “Landbouwpolitiek voor een landelijke, duurzame landbouw”. De tweede dag riepen de boeren tijdens een grote demonstratie, de beleidsmakers op om hun verantwoording te nemen betreffende de Europese zuivelmarkt. Om hun claim te onderbouwen overhandigden zij een manifest met hun eisen aan de landbouwministers. Vandaag wordt de demonstratie beëindigd met een trekkeroptocht. De trekkers rijden naar het conferentiecomplex om symbolisch de goede vergaderresultaten voor de Europese melkveehouders, op te halen.

Christian Schnier (EMB)Zuivelproducten met meer toegevoegde waarde - model voor de toekomst?

Zuivelproducten met toegevoegde waarde moeten het verschil gaan maken in de melkmarkt voor melkveehouders. Om dit grondig te onderzoeken organiseerde Dutch Dairymen Board (DDB), één van de twee Nederlandse EMB ledenorganisaties, een viertal bijeenkomsten met sprekers uit de zuivelsector, coöperatief en particulier, politiek en wetenschap.  

Om als zuivelcoöperatie het beste resultaat voor je leden uit de markt te halen, is het produceren van toegevoegde waarde producten de beste optie, aldus zuivelbestuurders Boer en Sterk. Zelfs al zijn de ontwikkeling- en productiekosten hoog en moet je direct geen grote plussen verwachten op je melkprijs.  Ook zijn ze eenstemmig over het nadeel van ‘melkdruk’: meer aanvoer van melk dan je in je merken kwijt kunt. Door meer van je merkproduct te produceren als er vraag naar is, zet je je duurbetaalde merk in de uitverkoop. Dus gaat het overschot aan melk in laagwaardige producten maar ‘verwatert’ zo de melkprijs voor de leden/melkveehouders.

 

Een aantal fabrieken overweegt daarom A en B-melkprijzen. Begrijpelijk binnen een zuivelbeleid wat weigert het volume te reguleren, want “je zal de melk toch kwijt moeten”. Maar dat betekent niet dat de DDB voorstander is van A- en B-melkprijzen. Juist met de voorstellen van de DDB en de EMB voor een marktmonitoringsagentschap, kan je het te produceren volume aanpassen aan de koopkrachtige vraag en voorkom je dat er melkdruk ontstaat en je melk moet verwerken tot laagwaardige producten.  De betere optie!

 De toegevoegde waarde strategie van FrieslandCampina heeft inmiddels een melkprijs opgeleverd die een paar cent boven de gemiddelde Nederlandse melkprijs ligt. Een goed resultaat, aldus Teunis Sterk en Folkert Beekman. Een melkprijs die bovendien, benadrukt Beekman, hoger ligt dan het langjarig gemiddelde.

 

Allemaal waar. Maar, een hogere gemiddelde melkprijs betekent niet automatisch dat het ook een goed renderende melkprijs voor melkveehouders is. De melkprijs mist immers iedere koppeling met de kostprijs, die de laatste jaren zo snel is gestegen dat het gat tussen de opbrengstprijs en een kostendekkende melkprijs alleen maar is gegroeid.

 

Toegevoegde waarde producten zijn waardevol, maar niet hét middel om onze sector renderend te laten draaien en perspectief te bieden aan toekomstige boeren. 

Daar ligt een taak voor de politici die, als we over een aantal jaren nog steeds voedsel van Europese bodem willen eten, flink aan de bak zullen moeten. Met de mededingingswetgeving, eerlijke handelspraktijken en het ontwikkelen van een intelligent landbouwbeleid dat boeren weer zin in de sector geeft.

 

De zuivelcoöperaties kunnen daar in het boerenbelang ook hun aandeel bij leveren, hun politieke macht is immers aanzienlijk.

Dan hebben alle partijen met hun toegevoegde waarde, werkelijk het verschil gemaakt. 

Sieta van Keimpema (Bestuurslid van de EMB en President van de DDB)Faire melk in België: officiële startsein voor samenwerking met Luxemburgse zuivel

Volgens een bericht in de Oost Belgische krant GrenzEcho (17 April), werd op 16 april het officiële startsein gegeven voor samenwerking tussen de Belgische coöperatie Faircoop en de Luxemburgse zuivelverwerker Luxlait, met het ondertekenen van een gezamenlijke verklaring. Onder merknaam “Fairebel”, brengt Faircoop faire melk van de European Milk Board (EMB) in België op de markt sinds 2010. De Fairebel producten magere melk en chocolademelk worden door Luxlait afgevuld in Luxemburg terwijl deze geen Belgische toeleveranciers voor de melk had. Dit werd in het verleden bekritiseerd.  Er was echter geen alternatief, aldus Faircoop, omdat er in België geen geschikte zuivelverwerker voor Faire melk producten werd gevonden.

Dit punt van kritiek is nu weggenomen door het ondertekenen van deze intentieverklaring. Faircoop legt zichzelf daarin op om - door middel van het opvangen van seizoensmatige fluctuaties in de melklevering – evenveel melk op te kopen in België voor Luxlait als deze levert aan België met Fairebel producten.

De Belgisch-Luxemburgse samenwerking heeft bij het ondertekenen van deze intentieverklaring ook de politieke zegen van beide landen gekregen. Zowel de Luxemburgse landbouwminister als zijn Belgische collega uit Wallonië waren bij de ondertekening aanwezig.  Volgens het bericht in GrenzEcho, echter heeft de Waalse landbouwminister totaal gebrek aan inzicht in de Belgische zuivelindustrie en haar lobby. De minister heeft de binnenlandse zuivelindustrie in de rug aangevallen, stellen zij. Zelfs al is dit het geval, de extra aandacht die in de Belgische media aan  Faire Melk in België is gegeven, zal het succes van dit merk niet schaden – juist het tegenovergestelde.

Christian Schnier (EMB)Brits adviesbureau voorspelt val van de melkprijs na 2015

 

Volgens het Britse adviesbureau The Dairy Group (De Zuivel Groep) , zullen de melkprijzen in de EU na 2015 sterk dalen na afschaffing van het melkquotum door een toename van de productie. Huidige inzichten die stellen dat het geproduceerde melkvolume in een aantal EU lidstaten zal stijgen, zijn niet ongegrond. Zij wijzen op de stijgende investeringen vanuit China in de Ierse zuivelsector en de plannen van het Deense Arla om de capaciteit te vergroten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat in Duitsland, Nederland, Frankrijk en Polen de productiecapaciteit sterk wordt vergroot.

Volgens The Dairy Group, betekent een kleine stijging van 1 procent van de melkproductie in de acht grootste zuivelproducerende EU-landen - Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk – al 1.2 miljard kilo melk meer. Ter vergelijking, een stijging van 1 procent in de minder gereguleerde melkmarkt van de VS, resulteerde in een melkprijsdaling van ongeveer 10 procent. Er vanuit gaand dat de consumptie gelijk blijft, gaat The Dairy Group er vanuit dat we in de EU een zelfde melkprijsdaling kunnen verwachten.

Daarnaast tonen de laatste ontwikkelingen in Nieuw Zeeland aan dat er sprake is van een groeiende volatiliteit op de melkmarkt. De daling van het melkvolume van 2.5 procent veroorzaakte al een stijging van de melkprijs van ongeveer 20 procent.

Christian Schnier (EMB)