EMB Nieuwsbrief: Melknieuws juli 2015

Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

We hadden nu toch eens ons lesje moeten hebben geleerd, maar we blijven zelfs nog meer melk produceren, anticiperend op de aanname dat Rusland en China weer op de markt zullen komen, terwijl de melkprijzen blijven dalen en producenten zich genoodzaakt zien hun bedrijven te beëindigen.

Als je luistert naar de verklaringen van de melkfabrieken betreffende de lage melkprijzen, zou je de indruk kunnen krijgen dat de zuivel importen van China totaal zijn beëindigd. Dat is echter niet juist. China heeft de markt niet verlaten zoals ons wordt wijsgemaakt: de Chinezen importeren nog steeds zuivel maar weer hetzelfde volume als we gewend waren vóór de importen   in 2013-14 omhoogschoten. Eerst werd ons verteld dat de kopers de markt totaal hadden verlaten maar dat verwacht werd dat ze binnen een paar maanden weer terug zouden keren. Dat werd uitgesteld naar het laatste kwartaal van 2014, daarna tot het eerste kwartaal van 2015; en nu wordt het laatste kwartaal van 2015 of begin 2016 genoemd als moment dat de Chinezen weer op de markt zullen komen.  “We hebben mogelijk het volume dat eerder was gekocht, onderschat”, aldus één van de verklaringen.

Voor mij is het vooral duidelijk dat geen van de mensen die deze verklaringen doen, weet waar ze het over hebben. Veel mensen willen graag commentaar geven op kosten van de melkproducenten, want wij zijn degenen die in het duister tasten met de ijdele hoop dat we er klaar voor zijn voor het geval de markt weer aantrekt.   

Ik zie geen reden waarom China opnieuw op de markt zou komen zoals in 2013 – 14, en zelfs als de Russische markt weer open wordt gesteld, is de eerdere schapruimte al ingenomen door anderen. Een terugkeer naar de Russische markt zal zijn als het betreden van een totaal nieuwe markt. In Denemarken hopen we dat dit wat gemakkelijker zal zijn voor Arla Foods door hun positie voorheen, maar we kunnen daar slechts op hopen.  In complete vertwijfeling proberen we nieuwe groeimarkten te vinden in Nigeria, de Ivoorkust en andere Afrikaanse landen. Alsof dat zal helpen!

Als de melkprijs op de wereldmarkt stijgt, wordt dat geïnterpreteerd als “De markt schreeuwt om meer melk”. Andersom moeten we nu constateren dat de wereldmarkt nu schreeuwt om minder melkproductie. Waarom schreeuwen alle grote zuivelconcerns nog steeds om meer melk en waarom produceren de melkveehouders zoveel meer melk wanneer duidelijk is dat het niet voor een kostendekkende prijs kan worden verkocht?

We produceren meer melk omdat de vrije markt niet werkt binnen de grote coöperaties. De zuivelconcerns verkopen de meest dure melk met ruime winsten en de goedkoopste liters met verlies. Deze laatste liters zouden daarom beter niet kunnen worden geproduceerd. Wij, de melkveehouders, krijgen een gemiddelde melkprijs uitbetaald die de melkfabrieken voor de melk kunnen betalen, waarmee de winst of het verlies voor elke geproduceerde liter even groot wordt. Met andere woorden, we krijgen geen economische marktsignalen binnen, we kunnen daarom ook niet rationeel reageren. We produceren op volle kracht melk, zolang we kunnen en voor elke prijs.   

Zo werkt het in een verdeelde markt: één tussen de melkveehouder en de melkfabriek en één tussen de melkfabriek en de markt. Dit toont overduidelijk de noodzaak aan voor een EU marktinstrument waarmee de melkproductie verlaagd kan worden bij lage boerenmelkprijzen. Dat is precies het mechanisme waarvoor de EMB pleit, maar waartegen de zuivelconcerns zich verzetten. Zij willen groei, zij willen de aanvoer verwerken en er de marges voor opstrijken, zodat ze nog verder kunnen groeien.

Kjartan Poulsen, Lid van het EMB Bestuur en president van LDM DenemarkenTweede Europese Faire Melk Conferentie                                             

© EMB                                                                                                               

Op 23 juni 2015, organiseerden de Italiaanse melkveehoudersorganisatie APL della Pianura Padana en de European Milk Board de tweede Europese Faire Melk conferentie in Montichiari, in het Noorden van Italië. De focus lag op duurzame, eerlijke melkproductie.

De Faire Melk producten worden momenteel vermarkt in zes landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Oostenrijk). De coöperaties presenteerden hun producten  en projecten en discussieerden over hun successen en problemen in het vermarkten daarvan. Ondanks de slechte omstandigheden in de zuivelsector, zijn de melkveehouders in deze landen er in geslaagd Faire Melk in de markt te zetten en hun productenpalet te vergroten (verse en lang houdbare melk, boter, kaas, room en ijs). De verschillende Faire Melk producten werden gepresenteerd op de Expo Wereldtentoonstelling in Milaan gedurende de Faire Melk-week. 

Foto’s van het evenement

Video’s van de conferentie

Regina Reiterer, EMBIerland: zorgen om melkprijs en superheffing

© wikimedia commons

Ierse melkveehouders maken zich in juni 2015 zorgen om de melkprijs en de superheffing boetes. De melkprijs die in mei 2015 door de melkverwerkers werd uitbetaald aan de melkveehouders was met 28 tot 30 cent per liter een stuk lager dan de 39 cent per liter die halverwege 2014 werd uitbetaald.  

De huidige en aangekondigde melkprijsverlagingen zullen een grote en negatieve impact hebben op het boereninkomen voor 2015 omdat de productiekosten op hetzelfde niveau liggen als in het voorgaande jaar. Lagere netto marges worden nog verergerd door de aanzienlijke superheffing boetes die in het melkquotumjaar 2014/2015 zijn opgebouwd.

Gebaseerd op de melkleveranties, zoals opgegeven door de melkkopers, voor de periode tot de laatste dag van maart 2015 heeft Ierland  4.34% over het landenquotum geproduceerd. Rekening houdend met het gehalte aan botervet van de melkleveranties gedurende die periode, betekent dit dat Ierland een superheffing moet betalen van € 68miljoen euro.

Paul Smyth, ICMSADuitsland: Marktsituatie wordt slechter voor melkveehouders

© wikimedia commons                                                                           

De Duitse situatie op de melkmarkt wordt iedere dag slechter.  Het geproduceerde volume heeft inmiddels het volume van het vorige jaar overstegen. In kalenderweek 20 overschreed het volume aan geproduceerde melk voor de eerste keer het volume van het jaar ervoor met 0.4%.

Het aantal melkfabrieken dat minder uitbetaald dan 30 cent per kilogram melk met 4.2% vet en 3.4% eiwit,  neemt per maand toe. Volgens het boerenmagazine “top agrar”, is er geen enkele melkfabriek in Sleeswijk Holstein of Neder-Saksen meer, die meer dan 30 cent uitbetalen. En de trend aangaande de uitbetalingsprijs van de melkfabrieken is duidelijk een neergaande. Vorige week daalden de officiële kaasprijzen met 4% en zijn nu rond de € 2.20 – 2.45 per kg kaas. De melkfabrieken sluiten niet uit dat de prijs nog daalt naar € 2 per kg kaas.

De BDM (Duitse melkveehoudersorganisatie) grijpt elke mogelijkheid aan om “melk” en de dalende melkprijzen onder de media-aandacht te krijgen.  Op 1 juni, Wereldmelkdag, werden talloze waarschuwingsvuren ontstoken in plattelandsregio’s en vele  campagnes en acties gehouden in dorpen en steden. De pers en politici op zowel federaal als nationaal niveau werden uitgenodigd om langs te komen. De campagnes werden goed bezocht. Als klap in het gezicht van de melkveehouders kwam Aldi-Zuid met het bericht dat ze voortaan met een regionale melk uit Beieren op de markt komen. Leveranciers van melk voor milfina “meine bayrische Bauernmilch” (mijn Beierse boerenmelk) moeten zich inschrijven voor het “Certified Quality” (Gecertificeerde Kwaliteit  - GK) plan en moeten melk leveren voor uitsluitend de hoogste kwaliteitsgraad S, ze moeten de dieren houden in loopstallen en afzien van genetisch gemodificeerd voer. De verkoopprijs van deze melk wordt € 0.69 per liter melk met 3.5% vet en € 0.61 per liter melk met 1.5% vet. De producenten wordt een stijging van de opbrengsten beloofd van 2 cent per kg melk. Terwijl het juist Aldi is die steeds probeert druk uit te oefenen op de melkprijs in contractbesprekingen. Op deze manier slaat Aldi Zuid twee vliegen in één klap: ze krijgen een beter imago en houden hun leveranciers aan het lijntje.

Er is ook bemoedigend nieuws: volgens zuivelexperts, die de effectiviteit van ons melk markt crisis management concept  (Markt Verantwoordelijkheid Programma) hebben bestudeerd, moet haast worden gemaakt met het nemen van actie op de zuivelmarkt. Als zo’n concept in de toekomst wordt geïntroduceerd, zal de effectiviteit van genomen maatregelen toenemen en worden vergezeld van de introductie van nieuwe instrumenten. Doel is om de volatiliteit van de markt af te laten nemen en crises in een vroeg stadium te voorkomen.

Thorsten Sehm, BDM DuitslandProtesten in Litouwen na melkprijs van 10 cent per liter

© Kooperacijos kelias

De situatie voor Litouwse melkproducenten is werkelijk dramatisch op dit moment. Nadat slechts 10 cent per liter melk werd geboden, hebben melkproducenten op 1 juli, 30 ton melk weg laten lopen. Litouwen wordt gedomineerd door vijf grote melkverwerkers die de melk niet alleen van locale boeren kopen maar ook van melkproducenten in buurlanden.

Recentelijk heeft de minster van landbouw het initiatief genomen tot een nieuwe wet die eerlijke handelspraktijken wil bevorderen in de zuivelketen. Als reactie op deze poging om oneerlijke handelspraktijken uit te bannen in de zuivelketen, zijn  de dominerende melkverwerkers  begonnen met het weigeren van lokaal geproduceerde melk als zijnde “overtollig”, met het belachelijke aanbod om deze voor 10 cent per liter te kopen.  

In Litouwen wordt aan coöperatieve melkveehouders momenteel een melkprijs uitbetaald van 16 – 17 cent per liter. Melk uit Letland en Estland wordt voor een hogere prijs aangekocht, waarmee gericht de onafhankelijkheid van locale producenten en coöperatieve melkveehouders wordt bestreden. Volgens de Litouwse Kamer voor Landbouw, proberen de verwerkers bewust de locale coöperaties om zeep te helpen - “Divide et empera” (verdeel en heers….)

Ruta Biciuviene, Litouwse Associatie van Landbouw CoöperatiesZwitserland: Consumenten profiteren van situatie voor melkveehouders

© wikimedia commons                                                                                                     

Volgens de laatste mediaberichten, komen er steeds meer winkelende toeristen met de doelstelling te profiteren van de verschillen in prijzen tussen Zwitserland en het buitenland. De verschillen in verkoopprijzen zijn momenteel enorm. Met betrekking tot zuivelproducten zijn hiervoor drie redenen:  

1.     De wisselkoers tussen de euro/ Zwitserse frank herstelt niet tot het niveau van 1.10 Zwitserse frank zoals werd gehoopt.

2.     Zwitserland is een hoge-lonen eiland. Het kost ongeveer twee keer zoveel om melk te produceren in Zwitserland. En dat is ook correct. Elke poging om de lonen te verlagen in Zwitserland brengt de welvaart in gevaar.

3.     Europese melkfabrieken betalen hun melkveehouders momenteel volstrekt desastreuze melkprijzen. 

Gedurende de laatste jaren hebben grote concerns intensief gelobbyd in Brussel voor de afschaffing van de melkquotaregulering in de EU zodat elke melkveehouder zoveel kan melken als hij/zij wil. In Ierland, bijvoorbeeld, hebben de melkveehouders nu al meer dan 10% meer melk geproduceerd! De overproductie is inmiddels ingetreden. De melkfabrieken hebben hun prijzen verlaagd naar een niveau dat de melkveehouders wurgt. De situatie op de bedrijven van onze collega’s is dramatisch; veel melkveebedrijven staan op punt van omvallen. Dit verdient niet de schoonheidsprijs voor onze overheden: zij introduceerden een marktorganisatie die de voedselzekerheid van het hoge kwaliteitsproduct dat melk is, in gevaar brengt voor de burgers van de EU. 

DE voorziene verliezen van de melkveehouders kunnen niet met extra toeslagen worden opgelost; er is simpelweg niet genoeg geld voor in de schatkisten. Daarom is het nog onbegrijpelijker dat de regeringen hardnekkig weigeren om algemene voorwaarden op de zuivelmarkt te creëren om de boeren in staat te stellen hun belangen in de markt op gelijke voet met de zuivelfabrieken te vertegenwoordigen. Deze noodzakelijke maatregel kost niets, maar zou jonge boeren weer vooruitzichten geven voor de toekomst. Laat consumenten goedkope kaas verwelkomen uit Europa. Ze moeten weten dat dit ook de prijs is voor het einde van de Europese melkveehouders.

Werner Locher, BIG-MTTIP & CETA – Standaards worden allang verlaagd

© European Union, 2015

Een artikel van Zeit online beschrijft de invloed van de handelsverdragen met Canada (CETA) en de VS (TTIP) op het milieu, consumentenbescherming en voedselzekerheid. De oorspronkelijke intentie van de vrijhandelsverdragen was om traditionele handelsbarrières op te heffen, zoals quota en importheffingen.  

Nu is het doel van de onderhandelingen om de verschillende regels en reguleringen te standaardiseren en zo handel te faciliteren. De onderhandelaars beweren nog steeds dat de vrijhandelsverdragen TTIP en  CETA de Europese standaarden niet wegsnoeien. Echter, talloze voorbeelden bewijzen het tegendeel, zoals de Brandstof Kwaliteit Richtlijn (Fuel Quality Directive), die werd geneutraliseerd onder druk van Canada, en het laten vervallen van een geplande verplichting tot het labelen van vlees en andere producten van de nakomelingen van gekloonde dieren door de EU Commissie, om te voorkomen dat de lopende TTIP onderhandelingen in gevaar werden gebracht. 

Artikel Zeit online

Regina Reiterer, EMBNieuws uit Brussel

© wikimedia commons                                                                                           

Stemming over EU Melk Bericht (7 juli)

De stemming over het Melk Bericht in de plenaire vergadering van het Europees Parlement heeft een compromis opgeleverd voor de toekomst van de zuivelsector. Het Bericht had echter veel meer nodig om de dramatische situatie van de Europese melkveehouders te verbeteren. Er had meer kunnen worden gedaan, zeker met betrekking tot de minimale standaards in contracten, in de prijsonderhandelingen in producentenorganisaties voor leden van coöperaties en in het ondersteunen van producentenorganisaties.

De leden van de Landbouwraad van het Europees Parlement hadden in juni al eens gestemd over het Melk Bericht, waarbij talloze amendementen werden ingebracht. Op 7 juli, werd de gehele plenaire vergadering gestemd met een meerderheid in het voordeel van het initiatiefverslag over het zuivelbeleid. Het is des te meer verheugend dat de leden van de landbouwcommissie erin zijn geslaagd in het rapport om de vraag naar regulerende instrumenten te overwegen waardoor de melkproductie in het geval van een crisis kan worden beperkt door aanbodsregulering.

EMB persbericht: Stemming over het Melk Bericht

 

TTIP: Aanbevelingen parlement betreffende de onderhandelingen met de VS (8 juli)

Nadat de stemming over het TTIP vrijhandelsverdrag eerst was uitgesteld door het geruzie over het investor state dispute settlement (ISDS: arbitrage voor buitenlandse investeerders), keurde het Europese Parlement een niet-bindende resolutie over het Transatlantic Trade and Investment Partnership op 8 juli goed. De controversiële arbitrage tribunalen werden vervangen door een “nieuw systeem”.

De resolutie beoordeelt de vooruitgang die tot dusver in de onderhandelingen is bereikt en bepaalt het standpunt van het Parlement over verdere TTIP gesprekken met betrekking tot de doelstellingen van de overeenkomst en de gebieden die moeten worden uitgesloten of die moeten worden beschermd, zoals in de landbouw. De TTIP overeenkomst van de onderhandelaars heeft de goedkeuring van het Europese Parlement en de Raad nodig voordat het in werking kan treden.

De laatste onderhandelingsronde tussen de EU en de VS vond plaats van 13 tot 17 juli 2015 in Brussel. Onder de onderwerpen was het verlagen van de invoerheffingen, energie en kwesties betreffende ruwe materialen en de bescherming van geografische oorsprongsbepalingen.

 

Luxemburgs presidentschap van de EU

Begin juli nam Luxemburg het presidentschap van de Raad van de Europese Unie over voor de tweede helft van 2015. Voor landbouwminister Fernand Etgen zijn de speerpunten van het Luxemburgse presidentschap met betrekking tot de landbouw het stroomlijnen van de GLB teksten, het aannemen van een nieuw kader voor biologische productie en het monitoren van de impact van het Russische embargo op bepaalde landbouwproducten van de EU alsook de afschaffing van de melkquota. Daarnaast worden de gesprekken over schoolprogramma’s voor fruit en melk voortgezet.

 

Commissie zoekt duidelijkheid over Italiaanse zuivelwet

De Europese Commissie heeft een officiële brief gestuurd aan Italië met het verzoek om de nationale wet over het verbod op het gebruik van “melkpoeder, gecondenseerde melk en gereconstitueerde melk (met water aangelengd verstuivingsmelkpoeder)” bij het maken van zuivelproducten, te laten vervallen. Volgens Brussel moet Italië conform de Europese reguleringen deze ingrediënten toestaan en de huidige Italiaanse  wet die verbiedt dat deze melkvervangers worden gebruikt zou “een beperking van het vrije verkeer van goederen” zijn. De Italiaanse autoriteiten rechtvaardigen de nationale voorziening (actief sinds 1974) als een manier om de hoge standaards van de zuivelproducten van het land te waarborgen door het gebruik van ruwe materialen van hoge kwaliteit.

Persbericht Slow Food in Engels/Italiaans

Regina Reiterer, EMBEMB Agenda

Belangrijke data voor het EMB Bestuur in juli 2015:

  • 07.07.:       Ontmoeting met de Franse Landbouwminister
  • 13.-14.07.:  TTIP & CETA strategie vergaderingen
  • 22.07.:        Gesprek met de EU-Commissie (EMB kostenstudies)

Colofon

European Milk Board asbl
Rue du Commerce 124
B-1000 Bruxelles
Tel: +32 2808 1935
Fax: +32 2808 8265
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org