Drastische tijden vragen om drastische maatregelen

De foto's van Sardinië laten je niet onverschillig: half februari lieten schapen-melkboeren op het Italiaanse eiland duizenden liters melk op straat stromen, nadat de prijzen naar een onaanvaardbaar niveau waren gedaald. Meest recente prijs die de zuivelfabrieken voor een liter schapenmelk betaalden was 60 cent - aanzienlijk lager dan de productiekosten. Om de druk op verwerkers en beleidsmakers te verhogen, besloten schapenboeren om de leveringen zonder verder oponthoud stop te zetten en in plaats daarvan hun melk weg te stromen.

Als Italiaanse (en Europese) melkproducent kan ik alleen maar mijn solidariteit betuigen met de boeren in Sardinië. Melk heeft zijn waarde - ons werk heeft zijn prijs! Tien jaar geleden, tijdens het crisisjaar 2009, hebben onze collega's in Frankrijk en België hun melk weggepompt op hun boerderij om de aandacht te vestigen op de onhoudbare situatie op de zuivelmarkt. Sinds haar oprichting heeft de European Milk Board (EMB) altijd campagne gevoerd voor eerlijke prijzen en een eerlijk inkomen voor boeren. Dat is een basisvoorwaarde om de zuivelsector op lange termijn in alle regio's van Europa in leven te houden.

Het EU-beleid is aan het veranderen, dat gaat heel langzaam. De EU-richtlijn over oneerlijke handelspraktijken is medio maart goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Dit is een belangrijke stap om producenten in de voedselvoorzieningsketen beter te beschermen. De interventievoorraden zijn nu met 99% verminderd. Landbouwcommissaris Hogan beroemt zich erop dat de bijna 400.000 ton magere melkpoeder-voorraden "voorzichtig zijn vrijgegeven, het marktevenwicht handhaaft en het herstel van de zuivelsector ondersteunt, na de marktcrisis 2015-2016". Hij vergeet echter te vermelden dat de Europese Commissie in hoge mate verantwoordelijk was voor de vorige marktcrisis: poedervoorraden liepen vooral op omdat de Europese Commissie verkeerde maatregelen uitvoerde of te laat reageerde. Het feit dat de melkpoedervoorraden tijdens het inschrijvingsproces werden verkocht tegen prijzen die ver beneden het interventieniveau lagen, is ook iets dat onder het tapijt wordt geveegd. Er is geen informatie beschikbaar over degenen die de interventiepoeder verkopen en kopen - dit proces was allesbehalve transparant!

De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een kans om billijke voorwaarden voor ons als melkproducenten te implementeren. Drie verslagen met betrekking tot het GLB worden momenteel besproken in het Europees Parlement. De toekomst van de landbouw staat op het spel. De EP-leden in de Landbouwcommissie van het Europees Parlement hebben honderden amendementen ingediend op het verslag over de gemeenschappelijke marktordening, met inbegrip van constructieve voorstellen zoals "vrijwillige volumereductie om marktverstoringen tegen te gaan".

Een goed uitgerust EU-landbouwbeleid zou dergelijke drastische acties door melkproducenten tot het verleden kunnen maken!

Roberto Cavaliere, EMB Executive Committee-lid en president van APL Italië

Duitsland: sectorstrategie 2030

Tijdens het recente symposium in januari 2019 heeft de BDM haar visie en strategie gepresenteerd voor de zuivelsector. Het doel is om de zuivelmarkt zodanig te reorganiseren dat de positie van melkveehouders aanzienlijk wordt versterkt, dat leidt tot een veel hogere waarde creatie en maakt een einde aan systeemcrises.

Als eerste stap moeten crises effectief worden aangepakt. BDM heeft de afgelopen jaren het crisisbeheersingsprogramma voor zuivelmarkten ontwikkeld, dat crises effectief tegengaat door marktconforme leveringsvoorwaarden voor melkproducenten. Artikel 148 van de gemeenschappelijke marktverordening moet in nationaal recht worden omgezet, aangezien het betrekking heeft op de relatie tussen melkproducenten en zuivelbedrijven. Naast deze stap moet een brancheorganisatie worden opgezet voor melkveehouders. Het is belangrijk dat deze organisatie alleen openstaat voor melkveehouders en dat zuivelfabrieken geen lid zijn omdat het anders zichzelf zou blokkeren en niet het gewenste effect zou hebben. De belangrijkste functie van de brancheorganisatie zou zijn om het beheer van crisisinstrumenten over te nemen.

Als laatste stap moeten de rechtstreekse contractuele betrekkingen tussen individuele melkproducenten en zuivelondernemingen worden ontkoppeld. Melkverkoop moet de toekomstige verantwoordelijkheid zijn van de brancheorganisatie, met medewerking van verenigingen van melkproducenten.

Nog strengere regels voor kunstmestgebruik

De EU heeft de Duitse federale regering gevraagd de mazen in de Duitse meststoffenwetgeving te dichten die volgens Brussel nog steeds bestaan, en op die manier voor een effectievere bescherming van het grondwater te zorgen. De nieuwe maatregelen die gezamenlijk zijn goedgekeurd door het federale ministerie van Landbouw en het federale ministerie van Milieu vertegenwoordigen een aanzienlijke aanscherping van de huidige regels. Ze omvatten bijzonder strikte doelen voor gebieden met hoge nitraatverontreiniging (rode zones). Dit omvat verplichte teelten voor de teelt voor zomergewassen en een verbod op herfsttoepassingen voor wintergerst en winterkoolzaad. Bovendien moeten de toepasselijke streefwaarden voor het bepalen van de behoefte aan meststoffen in de zogenaamde rode zones 20% lager zijn in vergelijking met minder vervuilde gebieden. Ten slotte zal de naleving van de jaarlijkse stikstofgrens van 170 kg/hectare voor organische meststoffen niet langer worden bepaald op basis van gemiddelde waarden, maar op perceelbasis. Over het algemeen zullen de federale staten meer manoeuvreerruimte hebben in de rode zones om meer omvattende maatregelen in te voeren om de nitraatverontreiniging te verminderen.

 Johannes Fritz, Bundesverband Deutscher Milchviehhalter BDM e.V.

 "Die faire Milch" introduceert gebiedsgerichte melkveehouderij

Het Duitse eerlijke melkproject Die faire Milch is het eerste voedselmerk in Duitsland dat zich toelegt op melkveehouderij. Dit betekent dat er een effectieve limiet is voor het aantal melkkoeien op het werkterrein van een boerderij om het dierenwelzijn verder te verbeteren.

Die faire Milch heeft dus nog een criterium toegevoegd om duurzame productie te bevorderen volgens hun al hoge kwaliteitsnormen. Al vele jaren associëren consumenten Die faire Milch met zijn duurzame productienormen. De stakeholders van het merk - alle Duitse familiebedrijven - verplichten zich bijvoorbeeld om geen voer uit het buitenland te gebruiken en alle GGO's te vermijden. In het licht van de lopende discussies over de gevolgen van buitensporig intensieve landbouw, heeft het merk stelling genomen en aangekondigd dat het vanaf nu een gebiedsgerichte melkveehouderij zal implementeren.

Als onderdeel van dit toekomstgerichte idee verbinden alle producenten die deelnemen aan het Fair Milk-project zich ertoe om vrijwillig het aantal melkkoeien te beperken, afhankelijk van de grootte van hun operatiegebied. Dit zal zowel het vee als de weiden ten goede komen. Deze beslissing is gezamenlijk opgesteld en goedgekeurd in januari 2019 door de consumenten en melkproducenten die samen de Fair Food eG coöperatie vormen. Achtergrond: Fair Food eG beheert het Die Faire Milch-project en biedt consumenten de unieke kans om actief betrokken te zijn bij het ontwerpen van de toekomst en strategie van het favoriete merk van melkveehouders.

"We zijn er trots op dat ons merk met deze beslissing opnieuw heeft bewezen een pionier te zijn op de Duitse voedingsmarkt", verklaart consument en coöperatie-lid Ralf Ehret. "Met deze regel voor veebezetting kunnen we effectief overschotten aan voedingsstoffen en overbemesting van landbouwgronden voorkomen, met als doel de regionale circuits op deze manier te versterken, en dit besluit zorgt ervoor dat de koeien op de lange termijn gezond blijven", vervolgt Ehret.

Die Faire Milch 

 Ministerieel bedrijfsbezoek - interview met Boris Gondouin

Op 21 februari 2019 bezocht de Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau het melkveebedrijf van Boris Gondouin, lid van het uitvoerend comité van de European Milk Board (EMB) en van de Franse vereniging van onafhankelijke melkproducenten (APLI). Op de agenda: een gedetailleerde discussie over Europese oplossingen voor de zuivelsector. Boris Gondouin vertelt ons over het bezoek.

Mijnheer Gondouin, wat brengt een minister uit Parijs naar uw boerderij in het noorden?

Een parlementslid uit mijn regio, met wie we al meerdere malen hebben gesproken, vertelde de minister over deze Franse boer die campagne voert op Europees niveau voor het voortbestaan van zijn beroep en voor een eerlijke prijs voor de producenten, omdat ze vindt dat hij het verdiende gehoord worden. Op die manier kwam de minister naar mijn boerderij, vergezeld door een delegatie van gekozen vertegenwoordigers uit de regio en daarbuiten - een aantal parlementsleden en senatoren, evenals de prefect van het departement en hoofd van het departementale directoraat voor land (DDT). Mijn partner Gerald Rouvroy en ik hebben ze op mijn boerderij ontvangen samen met Sylvain Louis, president van APLI, en Jean-Luc Prevot, president van het merk voor eerlijke melk Fairefrance.

Welke problemen hebt u besproken? Welke boodschap probeerde u over te brengen?

De belangrijkste gespreksthema's waren mijn werk bij de EMB (European Milk Board) en het European Fair Milk-project. Ik vertelde haar over onze strijd en hoe we zijn gekomen waar we nu zijn - afschaffing van quota's, terugkerende crises en de oprichting van de EMB als resultaat van solidariteit tussen Europese producenten.

Het was echter voor mij het belangrijkst om met haar te praten over mogelijke concrete oplossingen, zoals onze studie over productiekosten, het marktverantwoordelijkheidsprogramma (MRP) en het Fair Milk-project. Eerlijk gezegd is het niet altijd gemakkelijk om jezelf op politiek niveau te laten horen, dus hebben producenten besloten om het heft in eigen handen te nemen en het Europese Fair Milk-project te creëren - ons merk Fairefrance is lid. Dit is een project dat door boeren voor boeren is opgezet en aantoont aan dat het mogelijk is om melk te verkopen terwijl producenten een eerlijke prijs betalen en de link tussen consumenten en boeren ook te versterken.

Heeft deze verandering in locatie communicatie bevorderd in vergelijking met meer 'traditionele' vergaderingen op het ministerie?

Natuurlijk is het een heel ander spel. Ik was op mijn eigen terrein; ik had het gevoel dat ik vrijuit kon spreken en echt mijn gedachten kon uitspreken. Ik heb een korte presentatie voorbereid met een samenvatting van alles wat er de afgelopen 20 jaar is gebeurd. We kwamen onmiddellijk tot de kern van de zaak en konden een constructief gesprek voeren. Een minister ontmoeten op je boerderij – dat gebeurt niet elke dag!

Bovendien hebben we ook in één keer onze boodschap overgebracht aan al deze mensen. De minister werd vergezeld door een delegatie van ongeveer 25 mensen, dus het was het echt waard! Het is ook veel gemakkelijker voor ons omdat het niet altijd mogelijk is om langere tijd weg te zijn van onze boerderijen om een vergadering in Parijs bij te wonen ...

Wat hebt u van deze ontmoeting meegenomen? Welke specifieke steun verwacht u van de minister?

Ik ben heel blij met hoe het ging. De minister zei dat wat we doen buitengewoon is en dat ze onze eisen zal ondersteunen en ook met de minister van Europese en buitenlandse zaken hierover zal spreken. En wie weet, misschien zelfs de president ...

Is de Minister al een klant van Fairefrance of hebt u haar weten te winnen als een consument van eerlijke melk?

Ze was niet bekend met Fairefrance, maar was echt geïntrigeerd door het project. Ze leek behoorlijk onder de indruk van het feit dat het de boeren zelf waren die dit project opzetten en zo hun lot in eigen handen nemen. Bovendien staat het merk ook open voor alle melkproducenten, ongeacht hun regio. Ik ga het niet in haar koelkast controleren, maar ik hoop dat ze vanaf nu Fairefrance-melk gaat kopen!

Regina Reiterer, EMB

Mijn melk is lokaal "- campagneweek van 8 tot 12 april 2019

Als onderdeel van de campagne "Mijn melk is lokaal" en met steun van maatschappelijke organisaties, hebben Europese melkveehouders en melkveehouders uit zes West-Afrikaanse landen het genoegen u te informeren over een week van uitwisselingen over melkproblemen in Europa en het Westen Afrika wordt gehouden in de week van 8 tot 12 april 2019.

Deelnemende organisaties: European Milk Board (EMB), Oxfam Solidarité, SOS Faim, Dierenartsen zonder Grenzen.

Klik hier voor het programma