Beste melkveehouders en geïnteresseerden

De afgelopen weken hebben er op Europees en internationaal niveau een aantal belangrijke evenementen plaatsgevonden. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten namen beslissingen over het invullen van de topbanen van de EU en het Europees Parlement en vonden ook nieuwe vertegenwoordigers de sleutelposities. Ik wens hen het allerbeste voor de komende vijf jaar, om een eerlijk Europa met een rechtvaardig landbouwbeleid te versterken en te helpen opbouwen.

Een andere zeer belangrijke gebeurtenis van de afgelopen weken vond plaats op 28 juni met de ondertekening van een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het Mercosur-blok van Zuid-Amerikaanse landen. Als melkveehouder zou ik mijn grote twijfels over deze nieuwe handelsovereenkomst willen en moeten uiten. Het onderhandelde, hoge, rundvleesquotum voor export uit de Zuid-Amerikaanse landen kan de producenten van vlees in de EU onder zware druk zetten. De melkprijzen in de EU kunnen ook dalen als gevolg van een toename van de invoer van soja. Volgens de overeenkomst moet de invoer worden onderworpen aan lagere uitvoerrechten in de Mercosur-landen. De geforceerde invoer van soja zou de melkproductie in de EU en daarmee de overproductie in de zuivelsector verder kunnen stimuleren. Tegelijkertijd kan de geliberaliseerde handel in verwerkte zuivelproducten de melkprijzen voor producenten in de Mercosur-landen verlagen. Deze overeenkomst zal de boeren aan weerszijden van de Atlantische Oceaan niet helpen. Op 2 juli reageerde de EMB met een persbericht, dat u ook kunt vinden in deze uitgave van onze nieuwsbrief. Bovendien protesteren tal van melkveehouders in verschillende Europese landen tegen de overeenkomst. De discussie over ratificatie is nog maar net begonnen!

Melkveehouders staan roerige tijden te wachten, niet alleen de vrijhandelsovereenkomsten vormen een probleem. Het risico van een no-deal Brexit neemt toe, terwijl de melkprijzen in de EU al laag zijn.

Sieta van Keimpema, vice-president EMB en voorzitter van de Dutch Dairymen Board (DDB)

 

Europese Commissie

Voormalig minister van Defensie in Duitsland, Ursula von der Leyen, is benoemd tot voorzitter van de Commissie. Op 16 juli werd ze door het Europees Parlement gekozen met een kleine meerderheid van negen stemmen. Ze begint haar werk op 1 november.

Voordat ze aan haar politieke carrière begon, werkte ze als arts in Duitsland. Daarna was Von der Leyen van 2005 tot 2009 federaal minister van Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd en van 2009 tot 2013 federaal minister van Arbeid en Sociale Zaken. Daarna was ze tot juli 2019 als federaal minister van Defensie.

 

Europees parlement

Het Europees Parlement heeft de Italiaanse David Maria Sassoli (S&D) gekozen als zijn voorzitter. Sassoli is journalist en is sinds 2009 lid van het Europees Parlement. In de voorgaande zittingsperiode was hij een van de 14 vicevoorzitters van het Europees Parlement.

De leden van de landbouwcommissie werden begin juli voorgesteld. U kunt hier de volledige ledenlijst raadplegen. Het Landbouwcomité heeft de Duitse Norbert Lins tot voorzitter gekozen. Tijdens de vorige zittingsperiode was hij co-rapporteur voor het rapport over de EU-autorisatieprocedure voor pesticiden.

 Raad van de Europese Unie

De huidige Belgische premier Charles Michel werd gekozen als voorzitter van de Raad van de Europese Unie. In België is hij de president van de liberale partij Mouvement Réformateur (MR).

Europese centrale bank

Christine Lagarde uit Frankrijk, huidig directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), werd gekozen als president van de Europese Centrale Bank. Op nationaal niveau was ze van 2007 tot 2011 minister van Economie en Financiën in het kabinet van premier François Fillon.

 Hoge vertegenwoordiger van de EU

Josep Borrell uit Spanje werd genomineerd voor de functie van hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheid. Zijn benoeming moet nu worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Hij is momenteel de minister van Buitenlandse Zaken van Spanje. Hij was de voorzitter van het Europees Parlement van 2004 tot 2007.

Nicolas de la Vega, EMB

Vanessa Langer, EMB

Handelsovereenkomst EU-Mercosur: wat biedt de toekomst voor EU-boeren?

Op 28 juni, na een marathononderhandeling van meer dan twee decennia en 39 formele rondes, bereikte de EU een handelsovereenkomst met het Zuid-Amerikaanse Mercosur-blok bestaande uit Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei dat dit ‘de grootste handelsovereenkomst die de EU ooit heeft gesloten’. Er is echter angst dat de deal de rundvleesproductie van de EU en de productie van Mercosur ernstig zal beïnvloeden.

Zullen melkveehouders profiteren van deze handelsovereenkomst?

Volgens officiële statistieken heeft de EU momenteel een positieve handelsbalans met Mercosur voor verwerkte zuivelproducten in de vorm van melkpoeder, wei, kaas, chocolade, ijs en babyvoeding, met een export van EUR 146 miljoen en een invoer van EUR 9 miljoen . De belangrijkste importeur van EU-producten is Brazilië met EUR 105 miljoen, gevolgd door Argentinië met EUR 26 miljoen, vervolgens Uruguay met EUR 12 miljoen en ten slotte Paraguay met EUR 3 miljoen. De Europese Commissie beweert dat de handelsbedragen laag zijn in vergelijking met andere derde landen vanwege de huidige Mercosur-tarieven, tot 28%, waardoor de overeenkomst als een kans voor de EU wordt gezien. Eucolait, de European Association of Dairy Trade, deelt deze mening. De Braziliaanse overheid is daarentegen bezorgd dat hun melkprijzen zullen dalen. Over een periode van tien jaar zal de handelsovereenkomst geleidelijk tarifaire quota invoeren voor specifieke producten: 30.000 ton kaas, 10.000 ton melkpoeder en 5.000 ton babyvoeding. Als we kaas als voorbeeld nemen, betekent dit een tienvoudige toename van de export naar Mercosur. Dit kan positief zijn voor zuivelverwerkers, maar er is geen garantie dat meer export naar Mercosur de melkprijzen voor EU-boeren zal verbeteren.

De invoer van sojabonen draagt bij tot de overproductie van de EU

De agribusiness van Europa is sterk afhankelijk van de import van soja uit Zuid-Amerika. Volgens handelscijfers leveren de Mercosur-landen 94% van het sojameel en 52% van de sojabonen die de EU wereldwijd koopt. Deze grote toestroom van voer naar Europa is een van de belangrijkste oorzaken van overproductie van melk en vlees. Met de overeengekomen verlaging van de exportheffingen op soja zal de afhankelijkheid van Zuid-Amerikaans eiwit verder toenemen. Goedkopere soja-import naar Europa zal de melkproductie van de EU waarschijnlijk verhogen en de prijzen voor boeren verlagen.

Het verhogen van rundvleesquota vormt een groot risico voor verschillende EU-landen

EU-tariefvrije invoerquota voor rundvlees zullen in zes jaar tijd oplopen tot 99.000 ton. Dit brengt de rundveesector van de EU in gevaar, zoals werd opgemerkt in een brief ondertekend op 17 juni door de Franse president Macron, de Ierse Taoiseach Leo Varadkar, de Poolse premier Mateusz Morawiecki en de Belgische premier Charles Michel. De kwestie zorgt voor verdeeldheid, waarbij zeven andere EU-leiders in een andere brief vragen om te kijken naar de voordelen voor de Europese industrie en "bereid en bereid zijn om een paar definitieve concessies te doen", namelijk in de landbouwsector.

Er waren ook kritische reacties van de landbouwsector en NGO's. Copa-Cogeca, de grootste boerenfederatie van de EU, waarschuwde de Europese Commissie voor het ondertekenen van een dergelijke overeenkomst in een tijd van extreme onzekerheid voor de Europese landbouw. De federatie riep de EU ook op haar tarieven voor belangrijke gevoelige producten te handhaven en de milieunormen van de EU te handhaven. In een open brief hebben meer dan 340 NGO's uit Europa en Zuid-Amerika opgeroepen om de onderhandelingen op te schorten zolang ontbossing en mensenrechtenschendingen nog steeds op de Braziliaanse agenda staan.

Geen uitgemaakte zaak - ratificatie zou het struikelblok kunnen zijn

Onderhandelaars bereikten een deal, maar onzekerheid doemt voor het einde van de termijn op voor deze Europese Commissie - de onderhandelaar van de EU - en met het oog op de Argentijnse verkiezingen, die beide in oktober moeten plaatsvinden. De afgelopen dagen heeft de Franse regering gewaarschuwd dat zij niet bereid is de deal te ratificeren. Binnen Mercosur is er ook druk van industriële fabrikanten en wijnproducenten om de handelsovereenkomst niet te ratificeren of de reikwijdte ervan te beperken. Hoewel een akkoord werd bereikt, is nog niet alles gezegd over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Mercosur.

Nicolas de la Vega, EMB

De melkproducenten van de European Milk Board (EMB) hebben ernstige twijfels geuit over de recente handelsovereenkomst tussen de EU en de Mercosur-landen. Zoals EMB vice-president Sieta van Keimpema uitlegt, is het ook problematisch voor de zuivel- en de rundvleessector.

Het onlangs goedgekeurde royale rundvleesquotum van 99.000 ton voor export vanuit de Zuid-Amerikaanse landen naar de EU vormt het risico van een aanzienlijke daling van de EU-rundvleesprijzen en dreigt een deel van de lokale rundvleesproductie te vervangen. Bovendien zouden andere regelingen in de Mercosur-overeenkomst de bestaande overproductie in de zuivelsector verder kunnen vergroten. De grote hoeveelheid soja-import is een van de redenen voor de schadelijke overproductie in de EU. De geplande verlaging van de uitvoerrechten van Mercosur zal naar verwachting leiden tot een nog grotere invoer van soja in de EU, wat de EU-overschotten nog verder zou kunnen verergeren. "Wij, melkproducenten in de EU, werken al jaren om de zuivelsector weer bestand te maken tegen crises en toekomstbestendig. De Mercosur-overeenkomst gaat deze inspanningen helaas tegen", zegt Van Keimpema.

"Bovendien verschillen deze landbouwproducten, die ons nu in nog grotere hoeveelheden in Europa zullen bereiken, anders dan die welke in de EU worden geproduceerd in termen van normen en productie-eisen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie ten nadele van EU-producenten", gaat Van Keimpema verder, die de zorgen van de melkproducenten verder toelicht. "En natuurlijk moeten we ons afvragen in hoeverre ten minste gegarandeerde voorwaarden voor EU-consumenten echt worden gerespecteerd."

Maar de overeenkomst is niet alleen twijfelachtig voor melkproducenten en consumenten in de EU, zoals Van Keimpema vervolgt: "De verlaging van de tarieven voor EU-zuivelproducten vormt ook een bedreiging voor verstikkende melkprijzen voor melkveehouders in de Zuid-Amerikaanse landen. Hoewel onze vereniging in de eerste plaats de Europese melkproducenten vertegenwoordigt, willen we er ook voor zorgen dat de prijssituatie voor onze collega's in de Mercosur-regio niet verslechtert".

Daar komt nog bij dat ze wijst op de huidige ontwikkelingen in Brazilië, de grootste Mercosur-economie, die echt verontrustend zijn. "De manier waarop de overheid omgaat met mensenrechten en haar milieubeslissingen wordt wereldwijd met veel kritiek geconfronteerd", zegt van Keimpema. Als een van de belangrijkste punten van zorg noemt ze de toegenomen kap van het regenwoud sinds het begin van 2019.

Zoals de EMB onderstreept, wordt de evaluatie van melkproducenten van de Mercosur-overeenkomst niet gevoed door de wens om het protectionisme te vergroten. Het is belangrijk dat handelsovereenkomsten eerlijke en evenwichtige handelsbetrekkingen tot stand brengen - die aan beide kanten niet nadelig zijn voor boeren en burgers. Vanwege alle bovenstaande redenen voldoet de Mercosur-overeenkomst in zijn huidige vorm helaas niet aan deze belangrijke voorwaarde.

EMB persbericht van 2 juli 2019