woensdag 8 maart 2023auteur: DDB

11 maart Demonstratie Zuiderpark Den Haag – DDB roept leden op, KOM NAAR DEN HAAG!!!

Zoals u weet, zal er zaterdag 11 maart een grote demonstratie zijn in Den Haag in het Zuiderpark van 12 tot 16 uur, georganiseerd door Farmers Defence Force samen met burger organisatie Samen voor Nederland.

Thema van deze demonstratie zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de daarop volgende samenstelling van de Eerste Kamer. Stemmers en niet-stemmers moeten gestimuleerd worden om een stem uit te brengen op oppositiepartijen die de coalitie niet steunen.

De samenstelling van de Eerste Kamer kan de komende jaren essentieel zijn voor de melkveehouderij, de boeren en de burgers op het platteland: de voornemens/opgaves van deze coalitie- die nog geen wet zijn en bekend werden gemaakt via vier ministersbrieven in november 2022, zijn voor de landbouwsector/melkveehouderij dusdanig ontwrichtend dat de melkveehouderijsector in zijn totaliteit, serieus bedreigd wordt.

Door middel van een analyse hebben de 8 belangenorganisaties voor melkveehouders aan de sectortafel melkveehouderij en kalverhouderij, dit aangetoond. Gisteren is aan ons, in een overleg met LNV en Minister Adema, bevestigd dat de claims op de grond inderdaad voor de melkveehouderij betekenen dat we 35% van de grond niet meer of niet meer optimaal kunnen gebruiken terwijl daardoor 35% van de melkproductie op korte termijn verdwijnt.

Onze bedrijfsvoering kan dat niet aan. De keten kan dit niet aan. Wat betekent dat er veel banen uit de melkveehouderij verdwijnen op het platteland, terwijl de ellende en het verdriet in boerengezinnen met geen pen te beschrijven is.

Alles zou ten gunste zijn van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Alleen weten we inmiddels ook dat de aangekondigde desastreuze maatregelen, Nederland op geen enkele wijze dichter bij de natuurdoelen brengen: zelfs nadat alle boeren verdwenen zijn, voldoen meer dan 90% van de natuurgebieden niet aan de norm.

De provincies rollen inmiddels het NPLG – waarvoor (nog) geen juridische basis bestaat – uit over de provincies. Boeren – waaronder veel melkveehouders -  worden zonder enige wetenschappelijke basis aangewezen als piekbelasters. Terwijl de ruim 3000 PAS melders nog geen enkele rechtsbescherming genieten. Volstrekte rechteloosheid valt de boeren van Nederland ten deel.

Bovenstaande is de directe reden dat het bestuur van de DDB u OPROEPT OM OP ZATERDAG 11 MAART DEEL TE NEMEN AAN DE GROTE DEMONSTRATIE IN DEN HAAG. Wees er bij, laat van u horen. Maak heel Nederland duidelijk dat deze coalitie, die geen enkel respect heeft voor de rechten en eigendommen van een ander, geblokkeerd moet worden. En dat het daarvoor nodig is dat IEDEREEN naar de stembus gaat op 15 maart aanstaande. Stem Ze Weg! Is het motto voor 11 maart. We geven gas bij!

Namens het DDB bestuur
Sieta van Keimpema, voorzitter

8 maart 2023