dinsdag 28 februari 2023auteur: DDB

Bijeenkomst in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen met Roelof Bisschop (SGP) en Bart Kroon (BBB)

De Dutch Dairymen Board belegt in de week voorafgaand aan de Provinciale Staten (en Waterschaps-) verkiezingen een voor u interessante bijeenkomst. Tijdens deze avond zijn ook een aantal politieke vertegenwoordigers van verschillende partijen uitgenodigd om te reflecteren op het voorgenomen landbouwakkoord, de situatie waarin de sector in Nederland verkeert en om hun partijvisie op de toekomst van de landbouw in ons land met ons te delen.

Sprekers

  • Roelof Bisschop (SGP)
  • Bart Kroon (BBB)

Een deel van de avond wordt besteed aan het proces rondom het Sectortafeloverleg, door Sieta van Keimpema en Jan Aantjes. Zij nemen, namens u, deel aan de overleggen. We zien u graag op 6 maart, zodat we de actuele stand van zaken met u kunnen delen. Gezien het belang van de onderwerpen voor de hele melkveehouderijsector, bent u, ook als u geen lid bent, uiteraard ook van harte welkom!! Aanvang 20:15 uur!

Uitnodiging

Programma

Landbouwagenda

Wie zien u graag op 6 maart in Nijkerk!

Het DDB-bestuur


Downloads: Bijeenkomst in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen met Roelof Bisschop (SGP) en Bart Kroon (BBB)