woensdag 5 juni 2024auteur: DDB

Boerendemonstratie Brussel – Speech voorzitter Dutch Dairymen Board

Bij deze wil het bestuur van de DDB alle strijders die gisteren naar Brussel togen om deel te nemen aan de internationale boerendemonstratie waar duizenden collega-boeren uit België, Duitsland, Polen, Spanje, Roemenië en Frankrijk bij aanwezig waren, ontzettend bedanken voor hun inzet en aanwezigheid. Geweldig mensen! Een Nederlandse stoet van meer dan 8 kilometer trekkers en bussen, toog naar de hoofdstad van de Europese Unie, wat fantastische beelden (en een fors verkeersinfarct) opleverde en aandacht van de media in alle EU-lidstaten. De begeleiding door de Belgische politie - zonder machtsvertoon - is als zeer prettig ervaren hebben wij vernomen van onze leden. De demonstratie begon een half uur later om de duizenden demonstranten en de bijna 1000 trekkers, op het terrein te krijgen.

Aanleiding voor deze demonstratie zijn de Europese Verkiezingen van 6 tot 9 juni. Iedere stem die de EU verder wegbrengt van de Green Deal, is winst! “Stem ze Weg!” Deze demonstratie bracht de problemen die boeren ondervinden van het huidige landbouwbeleid en de gevaren die dit oplevert voor de voedselzekerheid, vlak voor de EU Verkiezingen onder de aandacht van alle Europeanen.

Ook de DDB ondersteunde deze demonstratie 100%. De DDB-voorzitter hield onderstaande speech in het Engels in verband met het internationale karakter van de demonstratie. Onderstaand de Nederlandse vertaling:

Speech Boerendemonstratie 4 juni Brussel – Sieta van Keimpema

“Vanaf het moment dat wij onze internationale boerendemonstratie aankondigden vlak voor de Europese Verkiezingen, werd er een hetze opgestart, aangejaagd door politici, bepaalde media en bepaalde boerenorganisaties. We werden er van beschuldigd anti-EU te zijn, extremisten en geweldplegers. Vieze leugens.

Deze politici en media willen absoluut voorkomen dat we opnieuw een politieke aardverschuiving teweegbrengen. Zoals we dat in Nederland tot 2x toe bij verkiezingen bereikten en zoals jullie dat allemaal samen in de EU bereikten door de Natuurherstelwet te blokkeren. “Toen kwamen de boeren” – zei groen en links Diederik Samson, rechterhand van Frans Timmermans en slaafs uitvoerder van de Green Deal. Toen kwamen de boeren en sneuvelde de steun voor de Natuurherstelwet!

De Europese Commissie, Raad en Parlement behoren de doelen van de Europese Unie na te streven, zoals: 

Bevordering van economische welvaart, sociale vooruitgang, hoge werkgelegenheid, versterking van de bescherming van de rechten en de belangen van de Europese burgers. Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, passende maatregelen met betrekking tot onze buitengrenzen, asiel, immigratie, en de voorkoming en bestrijding van oorlogen en criminaliteit …

Kijk, hoe de huidige machthebbers in de Europese Commissie, het Parlement en de Raad deze doelen hebben verkwanseld van 2019 tot en met 2024!

De periode Ursula von der Leyen - EVP. De kandidaat die via politieke spelletjes de EU-burgers werd opgedrongen. Rechtstreeks uit het ondemocratische, totalitaire World Economic Forum van Claus Schwab “we will penetrate the kabinets”.

2019 tot en met 2024 - EU Commissie: Mensen werden opgesloten en uitgesloten, bedreigt en vervolgt. Alles in strijd met de waarheid, in strijd met onze mensenrechten. Daarnaast kregen we te maken met een oorlog aan de Oostgrenzen, toename van de criminaliteit, een migratiecrisis die zijn weerga niet kent, de afname van de bestaanszekerheid. Allemaal onder deze EU Commissie.

De Green Deal werd ingevoerd die de boeren en burgers van de EU blootstellen aan: krimp van de economie, armoede, het opjagen van voedsel- en brandstofprijzen, die de bestaanszekerheid ernstig bedreigen.

Onder Ursula von der Leyen werden alle doelen van de Europese Unie gesloopt. En economische krimp in de EU werd een doel op zich. Gelijktijdig zette zij zich persoonlijk in om buitenlandse multinationals te bevoordelen. Door even de binnenbocht te nemen bij oneerlijke handelsverdragen zoals de Mercosur – welke landen ze miljoenen extra toestopt om de EU-veehouderij vals te beconcurreren.

Terwijl honderden miljoenen belastingeuro’s verdwijnen naar regio’s buiten de EU. Om daar voedselproductie uit te breiden. Voedselproductie die minder duurzaam is, waarvoor ongerepte natuur wordt ontgonnen, grote multinationals worden bevoordeeld boven agrarische gezins- en familiebedrijven. 

Valse concurrentie om boerenbedrijven in de EU te elimineren en alle EU-burgers in de armen te drijven van grootmachten die bepalen óf we eten, wát we eten en wanneer: Chemisch gemaakt kunstvlees, kunstmatige dranken die zuivel moeten imiteren maar geen enkele voedingswaarde kennen, geprinte groenten en krekels: er zit al 3% krekelmeel in je koekjes en brood zonder dat dit op de verpakking staat. Ook een persoonlijk besluit van deze mevrouw Von der Leyen.

Wij, de boeren van de EU eisen: 

De intrekking van de Green Deal in zijn huidige vorm. De Green Deal verhoogt de kosten van de landbouwproductie in de Europese Unie, veroorzaakt krimp van de Europese landbouwproductie en drijft Europese boeren tot faillissement.

De Green Deal bedreigt de voedselzekerheid (nog meer met een oorlog aan de oostelijke EU-grenzen!) en de voedselveiligheid. Daarnaast leidt de Green Deal tot kap van het regenwoud omdat noodzakelijke voedselproductie wordt verplaatst.

Wij, de boeren van de EU eisen: 

De absolute bescherming van de interne markt van de Europese Unie. Wij zijn fel tegen de import van voedsel uit regio’s buiten de EU die niet voldoen aan onze hoge productie- en dierenwelzijnsnormen. We zijn ook fel gekant tegen de honderden miljoenen euro’s die de EU jaarlijks besteed aan uitbreiding van de voedselproductie buiten de EU: wat niet in de EU mag worden geproduceerd, mag ook niet in de EU worden geconsumeerd!

Wij, de boeren van de EU eisen: 

Bescherming en ondersteuning van de Europese veeteelt- en fokkerijsector. De veehouderij garandeert de stabiliteit van de plantaardige productie en voedselzekerheid in Europa! Omdat de vraag blijft bestaan zal een vermindering van de EU-veeteelt alleen maar leiden tot verplaatsing van de voedselproductie naar minder duurzame regio’s buiten de EU.

Wij, de boeren van de EU eisen: 

De absolute bescherming van het recht om privé-eigendom te gebruiken. Wij zijn het niet eens met de pogingen om controle te krijgen over ons landbouwgrond, onze stranden en de zee waar we van leven. Wij eisen soevereiniteit voor de EU-lidstaten!

Daarom staan we hier. Om onze Europese Unie terug te claimen. Waar we in vrijheid willen leven. Onze eigen keuzes willen maken wat ons recht is. Dat alles is de afgelopen vijf jaar verloren gegaan. Maak het verschil mensen. Stem ze weg van 6 tot en met 9 juni. Make the EU great again!”