Brussel woensdag 15 april 2020auteur: EMB

Crisisinstrument Markt Verantwoordelijkheid Programma moet onmiddellijk worden ingezet


Vrijwillige volumevermindering moet onmiddellijk worden ingezet

Melkveehouders roepen op tot de onmiddellijke implementatie in de hele EU van het Markt Verantwoordelijkheid Programma als belangrijkste crisisinstrument

De zuivelsector glijdt af naar een diepere crisis. Aangezien de vraag naar melk en melkproducten door het Coronavirus-crisis aanzienlijk is gedaald, kunnen geproduceerde melkvolumes niet meer worden afgezet.

"De verminderde vraag moet worden opgevangen door een tijdelijke vermindering van het aanbod om hiermee de markt uit de zeer gevaarlijke staat van onbalans te halen", benadrukt Erwin Schöpges, voorzitter van de European Milk Board. "Melkveehouders roepen daarom de Europese commissaris voor landbouw, de heer Janusz Wojciechowski, op om onmiddellijk vrijwillige productieverlagingen te activeren." Zoals Schöpges verder toevoegt, bevinden de prijzen van melkproducten en andere belangrijke marktindicatoren zich al enkele weken in een gevaarlijke neerwaartse spiraal, en het einde is nog niet in zicht. De gevolgen voor melkveehouders zijn echter al ernstig. "Sterke prijsdalingen, melk weg laten lopen - als deze ontwikkelingen niet op EU-niveau worden aangepakt met gecoördineerde vrijwillige productieverlagingen, dan zal de ineenstorting van de zuivelmarkt in heel Europa wreed zijn", zegt Sieta van Keimpema, vice-president van de EMB, die de noodzaak benadrukt om onmiddellijk op deze crisis te reageren. "In de EU hebben we het geluk dat er een crisisinstrument is, dat al zeer effectief is gebleken. Nu is het tijd om het te activeren", vervolgt Van Keimpema.

Hoe wordt het crisisinstrument geïmplementeerd?

Melkveehouders willen verantwoordelijkheid nemen voor de zuivelsector en de reductie van de melkproductie via de EU coördineren. Om dit mogelijk te maken, moet de Europese Commissie een oproep doen voor een programma voor volumevermindering van enkele maanden. Binnen dit programma ontvangen producenten die hun melkleveringen verminderen in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar een bonus voor elke niet geproduceerde kilogram. Dit zorgt ervoor dat de productieve economisch haalbaar blijft voor producenten. Tijdens de tijdelijke reductiefase mogen andere boeren hun productie niet verhogen, wat bereikt kan worden door, bijvoorbeeld, het inbouwen van een plafond. Dergelijke verhogingen zouden immers de verlagingen van andere mede-boeren tenietdoen.

Deze maatregel zou de huidige druk op zowel melkveehouders als de verwerkende industrie aanzienlijk verminderen.

Wat is ineffectief bij het verminderen van crises?

Het zou in de huidige situatie een vergissing zijn om te rekenen op particuliere opslag of interventie, d.w.z. opslag of openbare aankoop van boter en melkpoeder. Deze opgeslagen producten, waar geen vraag naar is, verlichten immers niet de marktdruk, maar wekken in feite hun eigen schadelijke druk op. Het is een integraal onderdeel van het voorkomen van een overschot aan melkproductie dat in de eerste plaats bereikt kan worden door vrijwillige reductie van productie.

Als het echter niet onmiddellijk wordt ingezet, zullen in de hele EU zeer snel verplichte productieverlagingen nodig zijn. Alle melkveehouders zouden dan hun productie met enkele procenten moeten verminderen.

'Het is duidelijk dat er keer op keer onverwachte gebeurtenissen kunnen voorkomen', zegt Erwin Schöpges. "Desalniettemin kunnen we gezamenlijk, als EU, gecoördineerd en constructief optreden tegen ten minste enkele van deze ontwikkelingen. De dreigende melkcrisis is zo'n ontwikkeling die we onder controle kunnen krijgen met een EU-brede actie. Wij producenten zijn er volledig klaar voor en we roepen de Europese Commissie op om deze verantwoordelijkheid samen met ons te nemen. Laten we het instrument van vrijwillige productiereductie gebruiken en voorkomen dat deze crisis erger wordt! "

De MVP is een programma voor de melksector in de EU dat moet worden gebruikt wanneer er een risico bestaat op een onbalans in de melkmarkt. Een combinatie van monitoring en reactie op de markt maakt het mogelijk om dreigende crises te herkennen en hierop te reageren in een driefasig programma.

Herkennen van crises - Marktindex

Een marktindex met onder meer de trend van productoffertes, productiekosten (marge), etc. maakt het mogelijk crises te anticiperen.

Als de index hoger is dan 100, dekken de prijzen de productiekosten - de markt is stabiel, er hoeft geen actie te worden ondernomen. Als de index onder de drempel van 100 komt, worden de kosten niet gedekt. Als het tekort te groot is, wordt het programma voor marktverantwoordelijkheid gestart.

Reageren op crises – het MVP toepassen

De implementatie van de MVP kent drie fasen.

1. Vroegtijdige waarschuwing (marktindex daalt met 7,5%)

Monitoringbureau kondigt vroegtijdige waarschuwing aan

Privéopslag is geopend

Stimuleringsprogramma's voor extra consumptie zoals melk voor kalver opfok, melk mesten van vaarzen etc.

De fase blijft gehandhaafd totdat de index terugkeert naar 100

2. Crisis (marktindex daalt met 15%)

De crisis is officieel vastgesteld en aangekondigd door de Monitoring Agency

De kernelementen van het programma voor marktverantwoordelijkheid worden opgestart

Er is een referentieperiode gedefinieerd

Aanbesteding met betrekking tot vrijwillige productieverlagingen (bv. 5%), bonus voor productievermindering

Marktverantwoordelijkheidsheffing vanaf de eerste kilo voor bedrijven die de productie verhogen

3. Verplichte bezuinigingsfase (marktindex daalt met 25%)

Universeel toepasbare vermindering van de melkaanvoer met bijvoorbeeld 2-3% voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 6 maanden

Einde van de crisis - crisismaatregelen opgeheven

Als de indextrend naar 100 punten doorzet en de prognoses van de Monitoring Agency voor de verdere marktontwikkeling positief zijn, kan de crisis worden beëindigd. Op deze datum eindigen alle maatregelen die de productie beperken. Verbintenissen aangegaan op vrijwillige, contractuele basis eindigen zoals overeengekomen.