dinsdag 22 januari 2019

Stop CETA en andere vrijhandelsverdragen - Voor een eerlijk wereldhandelsbeleid

Locatie 25 januari 2019

Tijdstip: Vrijdag 25 januari 2019 vanaf 12:00 uur.

Locatie: De demonstratie vindt plaats op de brug bij de Hebscheider Heide-weg over de A3/E40 snelweg, vlakbij Lichtenbusch.

De European Milk Board (EMB) gaat vrijdag 25 januari samen met maatschappelijke organisaties, net over de grens met Nederland protesteren tegen vrijhandelsverdragen en voor een eerlijk wereldhandelsbeleid.

De EU sluit met veel landen en regio’s handelsverdragen, zoals met Canada (CETA), met Japan (Jefta), met enkele Mercosur landen, Nieuw Zeeland en Australië. Ook met een aantal van de armste landen in de wereld, wil de EU verdragen afsluiten in het kader van de zogenaamde Economic Partnership Agreements (EPA: Economische Partnerschap Afspraken).

Deze handelsverdragen leiden er toe dat landbouwproducten voor afbraakprijzen verkocht worden, dat hogere standaarden afnemen, dat arbeidsstandaarden dalen en dat (multinationale) bedrijven nog meer macht krijgen.  Daarom is het nodig om actie te voeren!

 Omdat de standaarden in de EU hoog zijn en we aan veel verplichtingen moeten voldoen die buiten de EU-grenzen niet worden geëist (o.a. I&R, medicijnenregistratie, voerregistratie, milieueisen enz.), is onze kostprijs ook hoger dan in veel andere regio’s.

Producten toelaten binnen onze EU grenzen die niet aan onze hoge voorwaarden en regels voldoen, leidt tot oneerlijke concurrentie. Bovendien ondermijnt deze werkwijze van de EU, de mogelijkheid voor haar voedselproducenten om kostendekkende opbrengstprijzen te ontvangen voor de hoogwaardig geproduceerde voedselproducten.  

De aanleiding voor deze demonstratie is de procedure van het Europese Hof van Justitie (HvJEG) over de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA), waarin de arbitragecommissie (extern tribunaal dat is voorbehouden aan buitenlandse investeerders tegen staten) die onderdeel is van de overeenkomst, aan de Europese wet wordt getoetst. Op 29 januari zal de advocaat-generaal een verklaring afleggen over deze procedure.

 De EMB heeft boeren uit Duitsland, België, Frankrijk en Nederland opgeroepen om – eventueel met tractoren - naar het Duits-Belgische Lichtenbusch te komen. De DDB wil u van harte aanmoedigen om mee te protesteren. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties zullen daar aanwezig zijn en korte toespraken houden. Nadien zal een Europese boerenverklaring op passende wijze worden ondertekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het DDB secretariaat: 06 30105890.

De Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu steunen deze Europese actie.