donderdag 16 mei 2024auteur: DDB

“HOOP, LEF EN TROTS - Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028

Vandaag verscheen “HOOP, LEF EN TROTS - Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB” . Een hoofdlijnenakkoord waar we erg blij mee zijn!

Wensdenken, ambtelijke ideologieën en de politieke krimpagenda voor wat betreft de landbouwsector,  zijn ingeruild voor respect voor wat boeren en vissers bijdragen aan Nederland, realistische en haalbare, praktijkgerichte beleidsvoorstellen. Al op de eerste pagina spreekt uit de zin “Baas in eigen bedrijf in landbouw en visserij; een impuls voor een toekomst van deze sectoren en voor voedselzekerheid voor ons allemaal”, de erkenning en het vertrouwen in de sector, die we nodig hebben.

Veel punten die de DDB, in de politieke discussie heeft ingebracht, lezen we terug:

Wanneer het gaat om:

 • ‘meten is weten’,
 • het aanpassen van EU Richtlijnen en normen (mest en waterkwaliteit) in lijn met andere en omliggende landen,
 • het schrappen van de maximale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest van 170 kg/ha uit de Nitraatrichtlijn,
 • herijking van de Natura2000-gebieden,
 • dat er een juridisch houdbare, wetenschappelijk verantwoorde rekenkundige ondergrens/ drempelwaarde, komt van minimaal 1 mol/ha/jaar en
 • dat ‘PAS-melders’ met voorrang worden gelegaliseerd,
 • het schrappen van nationale koppen op Europees beleid,
 • niet importeren wat we in Nederland niet mogen produceren,
 • handelsverdragen volgens gelijke voorwaarden
 • herinvoering rode diesel
 • nieuwe verdienmodellen die worden ontwikkeld

Al het bovenstaande toont ook aan dat actie voeren, lobbyen en aanreiken feiten/argumenten loont!

De DDB bedankt alle politici die ons hebben gehoord en onze punten hebben overgenomen!  

Maar, tussen ons en invulling van dit hooflijnenakkoord staat nog één forse belemmering: Brussel! Brussel heeft de afgelopen 5 jaar, puur afbraakbeleid ingevoerd, o.a. via de Green Deal en onrealistische en onhaalbare mest- en waternormen. Totale afbraak van de landbouwsector en voedselproductie en -zekerheid ten gunste van regio’s buiten de EU. Regio’s die niet gehouden worden aan alle onrealistische, onhaalbare eisen die aan de EU boeren worden gesteld. Dat beleid moet gestopt worden.

Wij kunnen dat ook stoppen. Samen. Met onze Europese collega’s die ook snakken naar eerlijk, haalbaar beleid. Wij kunnen dat samen stoppen zoals we het afbraakbeleid in Nederland ook hebben gestopt.

Op 4 juni zal er een grote internationale boerendemonstratie zijn in Brussel, waarvoor FDF ook de inzet van de DDB heeft gevraagd. En daar voldoen wij graag aan! Voor herstel van de grondgedachte van de EU: welvaart, veiligheid en zekerheid voor wie in de EU leeft!  Voor beter, haalbaar en realistisch beleid. Houdt onze mails en berichten in de gaten voor deelname en opgave.

Vandaag is een prachtige dag voor de landbouw: hoop, lef en trots spreken uit het Hoofdlijnenakkoord en geven onze gezinnen, bedrijven en sector de ademruimte die we al 5 jaar gemist hebben!

Het DDB Bestuur