woensdag 30 augustus 2023auteur: DDB

Nieuws en ontwikkelingen – Tweede Kamerverkiezingen

De vakantieperiode is inmiddels ten einde en er is alle reden om u bij te praten over ontwikkelingen in deze periode. Ongetwijfeld heeft u in de media de berichten meegekregen dat ik op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen sta, voor Belang van Nederland - BVNL (Wybren van Haga) op nummer 3.

Zes weken geleden vond een overleg plaats tussen onder andere het bestuur van Farmers Defence Force en Wybren van Haga, waar Van Haga aan mij een plek aanbood op de kandidatenlijst van zijn partij Belang van Nederland, plus carte blanche voor FDF op het landbouwdossier. Daar hebben we zorgvuldig over nagedacht.

We merken steeds vaker dat in de Tweede Kamer op ongenuanceerde wijze over de landbouw wordt gesproken, terwijl de landbouwwoordvoerders van de diverse politieke partijen vaak geen idee hebben van de dagelijkse praktijk op boerenbedrijven. Dat heeft al geleid tot heel veel onwerkbare voorwaarden en wetgeving (Stikstofwetgeving, Natuurwetgeving en de voorgenomen wet Dierwaardige Veehouderij). Ook de negatieve teneur in de Tweede Kamer over de mate van duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, de hetze tegen de veehouders in Nederland en de dreiging van een nog linkser Kabinet dan de voorgaande kabinetten, maakt duidelijk dat we een tandje erbij moeten zetten. En hoe doe je dat het beste?

Elke politieke partij heeft in de regel één landbouwwoordvoerder. Elke politieke partij heeft ook slechts één keer spreektijd per debat. We moeten vaststellen dat er steeds minder pro-landbouw partijen zijn en steeds meer landbouwwoordvoerders die selectief en ongenuanceerd hun vooringenomenheid spuien. Ook partijen die zichzelf profileren als pro-boer/ondernemer hebben de afgelopen jaren moties ingediend die puur slecht uitpakken voor boerenbedrijven.

Met nóg een woordvoerder op landbouw met kennis van zaken én affiniteit met de landbouw, heb je ook één keer extra spreektijd per debat over een landbouwthema. Maar je kunt op basis van die praktijkervaring ook de partijen die niet negatief staan tegenover de landbouwsector, van kennis voorzien/eenheid smeden. Elke versterking op dat front is positief en zeer noodzakelijk!

Daarnaast zijn er in 2024 de Europese verkiezingen en kan een plek binnen BVNL ook een opstap zijn om een goede landbouw kandidaat te selecteren om in Brussel tegenwicht te geven.

Juist vanuit Brussel kwamen en komen Richtlijnen die enorme schade aangebracht hebben en nog aanbrengen, aan de landbouwsector. De Green Deal is daarvan een goed voorbeeld: minder ruimte voor de landbouw, daardoor een derde méér import van voedsel van buiten de EU (dat niet aan onze hoge standaarden voldoet), dus meer afhankelijkheid van andere landen buiten de EU, terwijl de honger in de wereld sinds 2020 al met een derde is toegenomen!

Al deze redenen waren voor het bestuur van FDF reden om de aangeboden plek op de kandidatenlijst van BVNL voor te leggen aan de FDF-leden, die vervolgens op 14 augustus jongstleden tijdens een Algemene ledenvergadering, in overgrote meerderheid hun vertrouwen aan mij hebben gegeven en het FDF-bestuur goedkeuring gaven. FDF wil zo een stap verder kunnen zetten in de belangenbehartiging voor boeren. FDF blijft daarnaast ook de boerenbelangenbehartiger die ze zijn.  Omdat de plek werd aangeboden aan FDF en niet via de DDB op mijn pad kwam, wordt u nu pas en in een later stadium op de hoogte gebracht.

Nooit eerder heb ik een politieke “carrière” nagejaagd. Ik was en ben, boerenbelangenbehartiger. Jarenlang voor melkveehouders en sinds bijna vier jaar, voor boeren in alle sectoren. Ik sta volledig achter deze stap. En ga mijn stinkende best doen om een zetel in de Tweede Kamer te behalen. Om een krachtiger boerenstem te vormen met de andere pro-boeren woordvoerders.

Wanneer ik genoeg stemmen behaal voor die zetel, zit ik daar niet alleen: in feite gaat FDF de Kamer in. Ik blijf bij FDF-bestuurslid – de statuten geven daartoe de mogelijkheid - en zal in overleg met de andere bestuursleden, besluiten nemen over landbouwzaken op de politieke agenda. Die input van praktiserende boeren is van ongekend belang! De statuten van de DDB bepalen dat die dubbelfunctie er niet kan zijn. Dat is echter een zaak die pas na 22 november relevant kan zijn.

Er zijn voorstanders van deze stap en ook tegenstanders die hun kritiek o.a. via de media hebben geuit en soms bij mij persoonlijk. Ze zijn over het algemeen bang voor versnippering. Deze versnippering is er echter al. En niet door mijn kandidaatstelling bij BVNL. Het politieke speelveld in de Tweede Kamer is aanzienlijk veranderd. Er is een nieuwe partij bijgekomen van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract. En op links hebben ze zich herpakt na de afstraffing van de Provinciale Statenverkiezing, en zijn gaan samenwerken in GL/PvdA.

Bekijk het daarom ook eens met een positieve bril: wat hebben de “strijders” onder de boeren, de afgelopen jaren niet verschrikkelijk veel bereikt met hun zichtbaarheid. Via demonstraties en het vragen van aandacht voor de problemen die boeren en het platteland ervaren door foute beleidskeuzes, hebben we als kers op de taart een verschuiving in de Eerste Kamer, de Provinciale Staten en de Waterschappen bereikt op 15 maart jongstleden. Dat is een gegeven voor de komende vier jaar.

In de Tweede Kamer echter, wordt wetgeving gemaakt. En daar is de boereninvloed via landbouwwoordvoerders, onvoldoende. Meer pro-landbouwwoordvoerders zijn hoogstnoodzakelijk. Want we hebben nog een forse storm te doorstaan: er staat nog het nodige op de politieke agenda. Ik hoop daarom ook op úw vertrouwen.  Wanneer ik een zetel kan innemen voor BVNL, betekent dit een extra landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer; extra spreektijd tijdens debatten vóór de landbouw; meer samenwerking met de pro-boeren partijen en kan ik in het belang van de Nederlandse boeren, onze sector een stem extra geven.

De keuze ligt, op 22 november 2023 – Tweede Kamerverkiezingen, vanzelfsprekend bij u.

Zoals altijd, zal ik samen met de andere DDB-bestuursleden de komende tijd úw belang voorop blijven zetten, zoals we dat altijd doen. In onze politieke lobby, onze posities binnen ZuivelNL maar ook de rol die DDB-bestuurders op zich hebben genomen in andere overleggen – zoals bij het Convenant Dierwaardige Veehouderij.

Voor de verkiezingen plaatsvinden zullen we nog één of meerdere ledenbijeenkomsten organiseren waarvoor we u te zijner tijd een uitnodiging sturen en u hopen te verwelkomen.

Tot slot. We hebben een prachtige, uiterste duurzame sector die naast melk en vlees, zuurstof en schoon water produceert én een schitterend landschap oplevert.

Dat is het waard om iedere dag weer voor te vechten!

Sieta van Keimpema, voorzitter